Meditation, hvad og hvordan?
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Meditation, hvad og hvordan?
Meditation er en praksis, der stammer fra oldtiden og har rødder i forskellige østlige traditioner som hinduisme, buddhisme, taoisme og mange andre. Det er en metode til at skærpe sindet, finde indre ro og opnå en dybere forståelse af os selv og vores forbindelse til universet. Indenfor den spirituelle verden, bruges meditation som et værktøj til at opnå større åndelig oplysning og bevidsthed. Det er en måde at stille sindet på, for at åbne op for dybere indsigter og erkendelser. Meditation giver spirituelle udøvere mulighed for at udforske deres indre landskab og gå på opdagelse i de dybere lag af deres bevidsthed. Den hjælper dem med at opnå en følelse af indre ro og balance, og med at udvikle en større forståelse og accept af sig selv og livet.
Meditation, hvad og hvordan blog anabella

Meditation, hvad og hvordan?

For udøveren kan fordelene ved meditation være mange. Udover at forbedre fokus og koncentration, kan det også mindske stress og angst, forbedre humør og følelsesmæssigt velvære, øge selvværd og selvtillid, og skabe en dybere følelse af indre fred og harmoni. Det hjælper udøveren med at forstå og acceptere de udfordringer, de står overfor i livet, og giver dem værktøjer til at håndtere dem på en sund og afbalanceret måde.

Meditation er en rejse ind i ens eget indre. Det er en åndelig praksis, der kan skabe forandring på dybt personligt niveau og åbne døren til en rigere, mere meningsfuld og tilfredsstillende tilværelse.

Meditation handler ikke blot om at finde ro og afklaring, men også om at skabe en stærkere forbindelse mellem krop og sind. Det er en proces, hvor man trækker sig tilbage fra de ydre distraktioner og retter fokus indad. Her kan man opnå en dybere forståelse af sig selv, sin motivasjon, sine tanker og følelser, og derigennem skabe et stærkere fundament for de valg, man træffer i hverdagen.

Indenfor det spirituelle område bruges meditation også til at skabe en dybere forbindelse til det guddommelige eller universets energi. Denne forbindelse hjælper med at skabe en fornemmelse af helhed, harmoni og indre fred. Meditation kan hjælpe med at transformere individets bevidsthed, så det bliver mere opmærksomt og åbent over for at opfatte verden omkring os på nye og mere indsigtfulde måder.

Desuden kan udøvere bruge specifikke meditationsteknikker til formål som emotionel heling, energirensning, hævning af vibrationer og åbning af tredje øje – et spirituelt koncept, der repræsenterer evnen til at se det, der ligger ud over vores fysiske sanser.

I det hele taget er meditation en kraftfuld praksis, der kan forbedre vores mentale, emotionelle og åndelige velbefindende. Det kræver øvelse og dedikation, men det er en investering i sig selv, der kan give betydelige fordele på mange forskellige områder af livet. Hvad end man er på jagt efter ro, fokus, indsigt eller åndelig vækst, kan meditation være vejen frem.

Meditation, hvad og hvordan blog anabella

Her er 30 forskellige typer meditationer

1. Mindfulness Meditation:
Også kendt som Vipassana, denne form for meditation drejer sig om at være fuldt til stede i øjeblikket, og være opmærksom på sine tanker, følelser og omgivelser uden at dømme. Det er en måde at træne sindet på at være mere opmærksomt og vågent. For eksempel, kan man siddende i ro og fred, forsøge at iagttage sin åndedræt, og være opmærksom på, hvordan luften kommer ind og ud af lungerne.

2. Transcendental Meditation:
Denne metode indebærer brugen af et mantra (enkel lyd, ord, eller sætning), som man stille gentager for sig selv, for at berolige sindet og favne dybere niveauer af bevidsthed. Et eksempel vil være, at gentage mantraet “om” mens man mediterer.

3. Loving Kindness Meditation (Metta):
Denne form for meditation fokuserer på at udvikle en attitude af kærlighed og venlighed over for selv og andre. Et eksempel er at gentage kærlige tanker i sindet, såsom ‘Må jeg have det godt, må jeg være glad, må jeg være fri for lidelse.’

4. Chakra Meditation:
Denne form er rettet mod de syv chakraer (energi centretilstand) i kroppen for at rense, åbne og afbalancere dem. For eksempel, kan man fokusere på det tredje øje chakra (placeret mellem øjenbrynene), og visualisere en dyb indigoblå farve for at åbne og aktivere denne energi center.

5. Kundalini Meditation:
Dette fokuserer på at vække den dormative spirituelle ernergi der findes i bunden af rygraden og lade det stige op gennem chakraer. Udøverne kan chant, vejrtrækning teknikker og yoga øvelser til at opnå dette.

6. Zen Meditation (Zazen):
Dette er en del af den buddhistiske tradition og indebærer koncentreret opmærksomhed, vejrtrækning og kropspositionering. Man kan for eksempel siddende i lotusstilling, forsøger at fjerne alle tanker og distraktioner, og være fuldt til stede i øjeblikket.

7. Guidede Visualizationer:
Dette er en teknik, hvor man bruger forestillingen til at tilføre sindet positive billeder og oplevelser. For eksempel, kan man blive guidet til at visualisere en beroligende strand eller en smuk skov, hvilket skaber følelser af fred og ro.

8. Mantra Meditation:
I denne form bruger man et helligt eller betydningsfuldt ord eller sætningsgentagelse for at bringe sindet til ro og fokus. For eksempel kan man gentage mantraet “So Hum”, som betyder “jeg er”, for at udvikle en dybere selvbevidsthed og selvaccept.

9. Qigong Meditation:
Denne gamle kinesiske praksis kombinerer meditation med fysisk bevægelse for at balancere kroppens energi, kendt som “qi”. En øvelse kan f.eks. indebære rolige bevægelser i kombination med dyb vejrtrækning og mental koncentration.

10. Taoistisk Meditation:
Denne teknik er rettet mod at kultivere ro, klarhed og indre harmoni. For eksempel, kan man fokusere på sin vejrtrækning og forestille sig, at luften gennemtrænger hele kroppen, hvilket hjælper med at reducere stress og skaber en følelse af velvære.

11. Bøn Meditation:
Denne form for meditation er almindelig i mange religiøse traditioner, hvor man anvender bønner for at fokusere sindet og skabe en dybere åndelig forbindelse. Et eksempel kunne være rosenkransen indenfor Kristendommen, hvor man mediterer over forskellige hændelser i Jesu og Marias liv.

12. Yoga Meditation:
I bred forstand indbefatter yoga meditation praksis af asanas (stillinger), pranayama (vejrtrækning) og dhyana (meditation). For eksempel, i Savasana, også kendt som den døde kropsstilling, ligger man helt fladt på ryggen og frigiver alle former for muskulær anspænding, imens man trækker vejret dybt, hvilket fører til total afslapning.

13. Mala Bead Meditation:
Brug af mala perler i meditation er en traditionel buddhistisk praksis. Hver mala består af 108 perler, og hver perle repræsenterer en gentagelse af et mantra. Udøverne kan glatte perlerne gennem fingrene, mens de gentager deres mantra.

14. Vandringsmeditation:
I stedet for at sidde stille, involverer denne form for meditation bevægelse; typisk langsom, bevidst gang. Mens man går, fokuserer man på de fysiske fornemmelser, fra fodens kontakt med jorden til luften mod huden. Dette hjælper med at forankre sindet i nuet.

15. Progressive muskelafslapning:
I denne form for meditation, fokuserer man på at spænde og afslappe hver muskelgruppe i kroppen for at fremme dyb fysisk afslapning. Man kan for eksempel starte med tæerne og arbejde sig op gennem benene, torso, arme, og til sidst ansigtet.

16. Biofeedback-assisteret meditation:
I denne form anvendes biofeedback-enheder, der måler bestemte kropsfunktioner som puls, temperatur eller muskelspænding, og giver realtids feedback. Dette hjælper udøverne med at finde ud af, hvad der hjælper dem med at opnå en afslappet tilstand.

17. Tummo Meditation:
En del af de tibetanske buddhistiske traditioner, også kendt som “indre ild” meditation, fokuserer denne praksis på at kontrollere kroppens indre energi til at opnå højere bevidsthedstilstande og åndelig erkendelse.

18. Tantrisk meditation:
Denne form for meditation stammer fra Tantra, en gammel indisk tradition, der handler om at udnytte kroppens og sindets energier til spirituelle fremskridt. For eksempel, kan en udøver fokusere på at forene de mandlige og kvindelige energier i sig selv for at nå en tilstand af spirituel balance.

19. Åndedrætsmeditation (Anapanasati):
En teknik, hvor fokus er direkte på vejrtrækningen. Ved at fokusere på indåndinger og udåndinger, kan man skabe et ankerpunkt for sindet, der hjælper med at forankre mindfulness og tilstedeværelse i nuet.

20. Metta Bhavana:
En anden form for Loving Kindness meditation, hvor man aktivt dyrker kærlighed og venlighed mod alle væsener, inklusive sig selv. Praksissen kan f.eks. være at visualisere bestemte mennesker eller væsener og ønske dem godt.

21. Stilheds Meditation:
Som navnet antyder, handler denne form for meditation om at være i stilhed og mærke dens kraft. I stedet for at fokusere på en bestemt teknik, tillader man bare sig selv at være stille og iagttage hvad der opstår.

22. Sufi meditation (Muraqaba):
Dette er en form for meditation praktiseret i Sufismen (mystisk islam). I Muraqaba, sidder eller ligger udøveren stille, med lukkede øjne, og fokuserer på Guds navn eller kvaliteter, i hjertet eller i sindet.

23. Japa Meditation:
I denne hinduistiske praksis, bruger man rosenvandperler til at tælle gentagelser af mantraer eller navne på guddommelige figurer. Det kan skabe en beroligende rytme, der hjælper med at få sindet i en rolig og meditativ tilstand.

24. Mantra Meditation:
Praksis hvor et bestemt ord eller lyd, kendt som et mantra, gentages igen og igen. Målet er at nå en dybere tilstand af bevidsthed. For eksempel, i hinduistiske og buddhistiske traditioner, er “Om” ofte brugt som et universalt mantra.

25. Tratak (eller stirre) Meditation:
Denne teknik involverer fast stirren på et eksternt objekt, som f.eks. et stearinlys, et billede eller et symbol. Dette fokuspunkt bruges til at klare sindet og dykke dybere ned i sig selv.

26. Kundalini Yoga Meditation:
Denne type meditation kombinerer fysisk bevægelse, som f.eks. yoga-stillinger, med dybe vejrtrækningsteknikker for at vække kundalini-energien, som siges at bo i bunden af ryggen.

27. Nada Yoga Meditation:
Er også kendt som “lydmeditation”. Her fokuseres der på at lytte til de indre lyde, der skaber en rolig mental tilstand. Det kan være lyden af dit eget hjerte, åndedræt eller måske en indre summende lyd.

28. Taoistiske Visualiseringsmetoder:
Disse teknikker anvender kraftfulde visuelle billeder for at guide energi gennem kroppen eller for at opnå en dybere tilstand af indre ro.

29. Hjertebaseret meditation:
Her fokuseres der på hjertets område, med det formål at fremelske positive følelser som kærlighed, medfølelse og taknemmelighed.

30. Øko-Meditation
(Økologisk opmærksomhed): Denne form for meditation kombinerer opmærksomheds- og visualiseringsteknikker for at skabe en dybere forbindelse til naturen og miljøet.

Hver form for meditation har sit eget sæt af teknikker og fordele, men alle tjener til det samme formål: at støtte og styrke en dybere forbindelse til det indre selv, til andre, og til universet som helhed.

Meditation, hvad og hvordan blog anabella

Hvilken type er så den mest spirituelle meditation?

Meditation i sig selv er en dybt spirituel praksis, og hver form for meditation kan bibringe en grad af spirituel vækst og oplysning. Der er ikke en “mest spirituel” meditationsform, da det virkelig afhænger af individets unikke åndelige rejse og behov.

Nogle finder for eksempel stor spirituel værdi i Mindfulness Meditation, da den hjælper dem med at blive mere opmærksomme og nærværende i nuet, og bidrager til en dybere forståelse af sig selv og deres forbindelse til universet.

Andre er tiltrukket af Kundalini eller Chakra Meditation, som involverer arbejde med de energicentre og de subtile energier, der er en del af mange spirituelle traditioner. Disse former kan føre til kraftfulde oplevelser og åndelig vækst.

Transcendental Meditation og Mantra Meditation bruger gentagelse af særlige ord eller lyde til at berolige sindet og kan give oplevelser af dyb fred og universel forbindelse.

Til sidst kan Metta (Loving Kindness Meditation) og Hjerte-baseret meditation hjælpe udøvere med at udvikle dyb empati og kærlighed, egenskaber, der er centralt for mange åndelige stier.

Det vigtigste er at finde den form for meditation, der resonerer mest med dig personligt og støtter din egen spirituelle rejse.

Meditation, hvad og hvordan blog anabella

Her kommer en guide til en Mindfulness meditation

Her kommer en guide til en Mindfulness meditation:

1. Find et roligt sted, hvor du ikke vil blive forstyrret. Du kan sidde på en stol, en pude eller måtte på gulvet, eller endda ligge ned. Sørg for, at din position er komfortabel, men stadig oprejst nok til at være årvågen.

2. Luk dine øjne, og tag et øjeblik til at mærke hvordan din krop føles. Mærk hvordan du er i kontakt med den overflade, der støtter dig. Mærk hvilke områder af din krop der føles afslappede, og hvilke der måske føles spændte.

3. Flyt nu din opmærksomhed til din vejrtrækning, uden at ændre måden du trækker vejret på. Bare bemærk det naturlige mønster, hvordan luften flyder ind og ud af næsen eller munden, hvordan din mave hæver og sænker sig med hver cyklus.

4. Dit sind vil uundgåeligt begynde at vandre. Dette er helt naturligt og del af øvelsen. Når du bemærker, at det vandrer, venligt og uden dømmekraft, bringe din opmærksomhed tilbage til vejrtrækningen.

5. Øvelsen er ikke at holde sindet tomt, men snarere at være opmærksom på, hvor vores opmærksomhed er, og uendeligt og venligt at bringe den tilbage til nuet, igen og igen.

6. Du kan begynde at udvide din opmærksomhed fra vejrtrækningen til resten af din krop og de sensationer, du oplever. Du kan være opmærksom på lyde, lugte og trykket fra tøjet mod din hud.

7. Prøv at holde et åbent sind og se hver oplevelse og sensation, som hvis det var første gang, du oplever det. Hvis du finder ubehag eller frustration, er det okay. Bare bemærk det, og vend tilbage til din åndedræt.

8. Når du er klar til at afslutte, giv dig selv et par minutter til at vænne dig til dit miljø igen. Bevæg forsigtigt dine fingre og tæer, og åbn langsomt dine øjne.

Bemærk, at dit sind vil vandre. Dette er ikke et problem. Faktisk er øjeblikket, hvor du bemærker, at dit sind har vandret, og du bringer din opmærksomhed tilbage til din vejrtrækning, det øjeblik, hvor opmærksomheden trænes. Selvom det kan virke simpelt, kan denne praksis faktisk være meget dybtgående!

Kundalini Meditation

Kundalini meditation er en praksis, der er specifikt designet til at vække ‘Kundalini’-energien, som siges at ligge latent i bunden af rygraden. Bemærk, at denne form for meditation ofte indebærer både bevægelse, mantraer og vejrtrækningsteknikker, og det er bedst at lære disse fra en kvalificeret lærer for at sikre korrekt teknik og sikkerhed. En enkel introduktion til Kundalini meditation kunne være følgende:

1. Find et roligt sted, hvor du er komfortabel. Sid på gulvet med krydsede ben.

2. Tryk dine håndflader sammen foran dit hjerte, fingrene pegende opad. Dette er kendt som Anjali mudra. Luk dine øjne.

3. Start med at trække vejret dybt ind gennem næsen, hold derefter vejret og træk din navle ind mod din rygsøjle.

4. Gentag dit valgte mantra. Dette kan være et simpelt mantra som ‘Sat’ på indånding og ‘Nam’ på udånding, som betyder ‘Jeg er sandheden’ i Gurmukhi.

5. Efter at have gentaget mantraet tæller du 10-15 sekunder, og så udånder langsomt mens du gentager mantraet igen. Føl virkningerne af vejrtrækningen og gentagelsens virkninger i din krop.

6. Gentag denne cyklus i omkring 10-20 minutter. Husk at gentage mantraet stille indeni og fokusere på vibrationerne, som det skaber i kroppen.

7. Når du er klar, lad være med at chant, og sid bare med lukkede øjne et par minutter og mærk virkningerne af meditationen. Mærk dine vibrationer og følelser fra toppen af dit hoved ned til bunden af din rygsøjle.

Som med alle meditationsteknikker er det vigtigt at udøve med omtanke, særligt når det involverer kraftfulde energier som kundalini. Lyt altid til din krop og sind, og sørg for at lave teknikkerne rigtigt under vejledning af en kvalificeret lærer.

Chakra Meditation

Her er en simpel guide til chakra meditation, som handler om at fokusere på de syv primære energicentre i vores krop:

1. Find et roligt og afslappende sted, hvor du kan sidde uforstyrret. Sid på en stol, en pude eller en yoga måtte med korslagte ben. Luk dine øjne og tag nogle dybe og langsomme vejrtrækninger.

2. Start med dit roden chakra ved basis af rygsøjlen. Dette chakra er forbundet med farven rød. Forestil dig en rolig, glødende rød energi. Når du trækker vejret ind, lad denne energi opbygge og ekspandere. Ved udånding, fornemmer du denne energi, der fylder dig med stabiliserende, jordede vibrationer.

3. Flyt herefter din opmærksomhed op til dit sakral chakra, der ligger lige under navlen. Forestil dig en varm, orange farve. Lad denne energi opbygge med hver indånding og fyld dig med kreativitet og passion ved hver udånding.

4. Fortsæt op til dit solar plexus chakra, beliggende ved maven. Forestil dig en strålende, gul sol. Indånding, lad denne energi bygge op, og fornem dens styrke og selvtillid.

5. Bevæg derefter dit fokus til dit hjerte chakra, i midten af brystet. Forestil dig en levende grøn farve. Med hvert åndedrag, lad denne energi fyldes med kærlighed og medfølelse.

6. Fortsæt op til dit hals chakra, ved midten af din hals. Forestil dig en klar, lysende blå farve. Føl dette område åbne sig op med hver indånding og communicate effektivt og sandfærdigt.

7. Flyt din opmærksomhed til dit tredje øje chakra, placeret mellem dine øjenbryn. Forestil dig farven indigo. Ved hver indånding, lad denne energi bygge sig op, øge din bevidsthed og intuition.

8. Endelig, flyt til krone chakraet, ved toppen af dit hovede. Forestil dig en strålende violet eller hvid farve. Med hvert åndedrag, kan du føle denne energi strømme gennem dit hoved. Forestil dig denne energi som en violet eller hvid flamme, der stråler op og ud, der forbinder dig med universet. Denne energi repræsenterer ren visdom og spirituel forbindelse.

9. At hæve op gennem disse chakraer er bare begyndelsen på din meditationsrejse. Med tiden og vedvarende praksis vil du være i stand til at fornemme disse energier mere tydeligt og bruge dem til at harmonisere din krop, dit sind og din sjæl.

10. Afslut din chakra meditation ved at sidde stille i et par minutter med lukkede øjne. Mærk hvordan energien stadig vibrerer inden i dig, hvordan dit sind er mere klart, og din krop mere afslappet.

Til sidste åbner du dine øjne, strækker kroppen og står roligt op. Tag dig tid til at sætte pris på dette øjeblik af indre ro og forbindelse med dig selv. Du er nu klar til at møde dagen med fornyet energi og harmoni. Alt hvad du behøver at gøre er at praktisere chakra meditation regelmæssigt og se de positive ændringer det vil medføre i dit liv.

Her er en guidet Metta meditation

Her er en simpel guide til en klassisk Metta (kærlighed og venligheds) meditation:

1. Find et roligt sted, hvor du ikke vil blive forstyrret. Sæt dig i en behagelig position, gerne med lukkede øjne, og tag et par dybe indåndinger for at blive roligt og centreret.

2. Begynd med at bringe din opmærksomhed til dit hjerte område. Forestil dig, at hvert åndedrag du tager ind, fylder dette rum med varm, kærlig energi.

3. Tænk på dig selv. Sig stille i dit sind:
“Må jeg være glad.
Må jeg være sund.
Må jeg være tryg.
Må jeg leve med lethed.”
Gentag disse sætninger et par gange, og lad kærlighedsenergien fylde dit helt indre.

4. Tænk nu på en person, du holder af. Visualiser dem i dit sind og gentag: “Må du være glad. Må du være sund. Må du være tryg. Må du leve med lethed.”

5. Forestil dig nu en neutral person – nogen du ikke har stærke følelser for hverken positivt eller negativt. Send dem samme kærlige ønsker: “Må du være glad. Må du være sund. Må du være tryg. Må du leve med lethed.”

6. Tænk nu på en person, du har svært ved. Uden at dømme eller analysere dine følelser, send dem kærlighed: “Må du være glad. Må du være sund. Må du være tryg. Må du leve med lethed.”

7. Udvid nu dine følelser af Metta til hele verden. Forestil dig, at din kærlige venlighed stråler ud fra dit hjerte, rækker ud til alle levende væsener overalt: “Må alle være glade. Må alle være sunde. Må alle være trygge. Må alle leve med lethed.”

8. Sid stille med disse følelser i et par øjeblikke. Mærk følelsen af kærlighed og venlighed fylde dit hjerte og sind.

9. Når du er klar, åbner du forsigtigt dine øjne. Tag et par dybe indåndinger og bær følelsen af Metta med dig i resten af din dag.

Klassisk Kropscanning Meditation

Her er en simpel guide til en klassisk kropscanning meditation:

1. Find et roligt og behageligt sted, hvor du kan sidde eller ligge ned i ro og maj. Luk øjnene, tag en dyb indånding, og føl en bølge af ro, der vasker over dig.

2. Begynd med at fokusere på dine tæer. Mærk eventuelle fornemmelser, der måtte være der – varme, kulde, prikken, spænding eller afslapning. Træk vejret ind i det område, og på udåndingen, lad alle spændingerne slippe.

3. Flyt langsomt din opmærksomhed op gennem fødderne, anklerne, kalve og knæ. Sørg for at give hver del af kroppen et øjeblik af kærlig opmærksomhed, indånding og udånding, og frigør enhver stress eller spænding, du måtte føle.

4. Fortsæt med at bevæge din opmærksomhed op gennem kroppen – lårene, bækkenet, maven, brystet, ryggen. Mærk de naturlige bevægelser af vejrtrækning, fornemmelsen af stoffet mod huden, og enhver anden sanseoplevelse der måtte være.

5. Flyt din bevidsthed gennem dine hænder og arme, skuldre, hals og hoved. Mærk tyngden af dit hoved og afslapning af dine muskler.

6. Nu, at du har scannet hele kroppen, brug et par øjeblikke til bare at mærke din krop som helhed. Mærk alle de forskellige fornemmelser og den generelle tilstand af dit væsen.

7. Tag nogle sidste dybe indåndinger og bemærk fornemmelsen af luften, der fylder dine lunger og forlader din krop igen. Mærk din krop tungt modunderlaget, forankret og rolig.

8. Når du føler dig klar, skal du bevæge fingrene og tæerne forsigtigt, åbne øjnene, og langsomt vende tilbage til din dag, bærer følelsen af bevidsthed og ro med dig.

Kropsscanning er en vidunderlig måde at opbygge en dybere forbindelse til din krop og skabe bevidsthed om eventuelle følelsesmæssige eller fysiske spændinger, du kan bære. Med regelmæssig praksis kan det bli’ en kraftfuld måde at ankre dig selv i nuet og fremme en følelse af indre ro og velvære.

Transcendental Meditation

Transcendental meditation er en enkel teknik, men det anbefales at man får instruktion fra en kvalificeret lærer, da denne teknik baserer sig på brug af et specifikt mantra, der er unikt for hver enkelt person. Den korrekte læringsproces er nødvendig for at sikre, at du får maksimalt udbytte ud af øvelsen. Her er en generel vejledning i, hvordan det kunne se ud:

1. Find et stille og behageligt sted, hvor du ikke vil blive forstyrret. Sid i en behagelig position med lukkede øjne.

2. Indhent roligt dit mantra. Dette vil være et ord eller en lyd, der er valgt til dig af en transcendental meditation lærer, der er specifikt designet til at hjælpe dit sind med at beslutte og styrte ned i dybere tilstande af bevidsthed. Hvis ikke du har fået tildelt et mantra, kan du anvende et simpelt ord som “fred” eller “kærlighed”.

3. Begynd at gentage dit mantra stille i dit sind uden pres eller anstrengelse. Det skal være en let og ubesværet proces. Lad mantraet falde i rytme med dit åndedræt, men ikke at tvinge det til at matche, det skulle være en naturlig sammenfald.

4. Hvis du finder, at dit sind begynder at vandre – hvilket er helt normalt – bare mildt og kærligt vende din opmærksomhed tilbage til den blide gentagelse af dit mantra.

5. Fortsæt med dette i cirka 20 minutter. Husk, det skal være en engageret, men ubesværet praksis. Du tvinger noget ikke frem, men tillader dig selv at synke dybere ind i en tilstand af ro og fred.

6. Når tiden er gået, sid og lad mantraet falme og vær stille i nogle minutter. Lad dit sind og krop blidt vænne sig til overgangen tilbage til en normal tilstand af vågenhed, før du åbner dine øjne og bevæger dig videre med din dag.

Transcendental meditation kan være kraftfuld teknik for at reducere stress og angst, fremme afklaring og dybere bevidsthedsniveauer og styrke den generelle trivsel. Med regelmæssig praksis kan du finde, at det bliver nemmere at falde ind i denne dybe meditative tilstand og bibringe dets fordele ind i dit daglige liv.

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Del mit Blog Indlæg:

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »