slægtsenergi
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Slægtsenergi, hvad er det?
Slægtsenergi, hvad er det? Over de sidste par år, er jeg stødt på begrebet Slægtsenergi flere gange, i mange forskellige sammenhænge, blandt i en episode af min podcast. I dette blog indlæg vil jeg prøve at sætte ord på hvad det indebærer, hvad det er og hvordan vi evt. kan opløse det der ligger i slægtsenergien, der kan holde os tilbage fra at udfolde vores potentiale.
slægtsenergi

Slægtsenergi, hvad er det?

Begrebet “slægtens energi” eller “familieenergi” kan have forskellige betydninger og tolkninger inden for forskellige spirituelle og kulturelle traditioner. Generelt henviser det til den kollektive åndelige energi eller arv, som en person modtager fra sin familie eller slægt.

Nogle mennesker tror, at denne energi kan påvirke ens liv og skæbne, og at den kan videreføres fra generation til generation. Det kan omfatte sådanne ting som familieværdier, traditioner, kulturelle normer, overbevisninger, intuitioner og spirituelle praksisser.

Ifølge nogle spirituelle traditioner kan slægtens energi have en stærk indflydelse på ens liv, herunder ens personlige udvikling og åndelige praksis. Nogle mener, at det er vigtigt at forstå og arbejde med ens slægtens energi for at frigøre sig fra negative mønstre eller karma, der kan være arvet fra tidligere generationer.

Det er dog vigtigt at huske, at slægtens energi ikke er den eneste faktor, der påvirker ens liv, og at man altid har mulighed for at vælge sin egen vej og skabe sin egen skæbne. Det er også vigtigt at huske, at ens familieenergi kan ændres og transformeres gennem ens egen bevidsthedsudvikling og spirituelle praksis.

Slaegtsenergi hvad har man arvet fra sin slaegt

Hvad har man arvet fra sin slægt og den energi?

Når vi taler om “slægtens energi”, henviser vi til den kollektive arv af åndelige, mentale og følelsesmæssige egenskaber og kvaliteter, som en person modtager fra sin familie og slægt. Nogle af de ting, som en person kan arve fra sin slægt og den energi, inkluderer:

 1. Genetiske egenskaber:
  En person kan arve fysiske træk, såsom øjenfarve, hårtype, hudfarve og sundhedsmæssige risici fra sine forældre og tidligere generationer.

 2. Familiemønstre:
  En person kan arve mentale og følelsesmæssige mønstre, såsom bestemte adfærdsmæssige eller følelsesmæssige reaktioner på situationer, som kan være arvet gennem generationer af familien.

 3. Kulturelle traditioner og værdier:
  En person kan arve bestemte kulturelle traditioner, normer og værdier, som er blevet videreført gennem generationer af deres familie og kultur.

 4. Overbevisninger og spirituelle praksisser:
  En person kan arve bestemte overbevisninger og spirituelle praksisser, som er blevet videreført gennem generationer af deres familie og kultur.

Det er vigtigt at bemærke, at mens arven fra ens familie og slægt kan have en betydelig indflydelse på ens liv, er det altid muligt at skabe ens egen skæbne og vælge sin egen vej. Man kan også arbejde på at forstå og transformere de negative mønstre eller karma, der måtte være arvet fra tidligere generationer, gennem personlig udvikling og spirituel praksis.

Hvad er familie karma?

Familie karma er en spirituel koncept, der henviser til den kollektive karma eller åndelige arv, som en person modtager fra sin familie eller slægt. Karma er en idé om, at ens handlinger og intentioner skaber konsekvenser, der kan påvirke ens fremtidige liv. Familiekarma antager, at de karmaiske mønstre og konsekvenser, der er skabt af tidligere generationer, kan overføres til efterfølgende generationer i form af negative adfærdsmønstre, følelsesmæssige blokeringer eller fysiske sygdomme.

Ifølge denne teori kan familiekarma skabes af adfærd og handlinger, som tidligere generationer har begået, eller som tidligere generationer har påvirket, men som er blevet undertrykt eller ignorerede. Dette kan manifestere sig i form af fysiske eller mentale sundhedsmæssige udfordringer, gentagne negative relationer og følelsesmæssige blokeringer.

En person, der ønsker at arbejde med deres familiekarma, kan fokusere på at genkende og løse de negative mønstre og blokeringer, som de har arvet fra deres familie. Dette kan involvere forskellige former for spirituel praksis, såsom meditation, affirmations eller udrensning af negative følelser. Ved at arbejde med deres familiekarma kan en person frigøre sig fra negative mønstre og skabe en mere positiv og sund livsoplevelse for sig selv og efterfølgende generationer.

Hvordan kan man frigøre sig fra negative mønstre fra sin slægtsenergi?

At frigøre sig fra negative mønstre fra sin slægtsenergi er en proces, der kræver tid og dedikation. Her er nogle skridt, som en person kan tage for at arbejde med og frigøre sig fra negative mønstre:

 1. Identificer de negative mønstre:
  Første skridt i at frigøre sig fra negative mønstre er at identificere dem. Det kan være hjælpsomt at undersøge ens tidligere erfaringer og relationer for at finde gentagne mønstre. Identificer, hvilke mønstre der er arvet fra ens slægt og familie.

 2. Accepter og forstå mønstrene:
  Accepter og forstå de negative mønstre, som man har identificeret. Forstå, hvordan de påvirker ens liv og relationer, og anerkend, at de stammer fra tidligere generationer og ikke nødvendigvis er ens egen skyld.

 3. Skab afstand til mønstrene:
  Tag afstand til de negative mønstre, ved at ændre ens adfærd og reaktioner. Øv dig på at reagere på en mere positiv måde og sørg for at lære og udvikle dig selv på en måde, som adskiller sig fra mønstrene.

 4. Find positiv støtte:
  Find positive relationer og støtte fra venner, familie eller en terapeut. Det kan være hjælpsomt at have nogen at tale med om de negative mønstre og at have støtte til at skabe positive ændringer i ens liv.

 5. Praktiser positiv selvomsorg:
  Sørg for at praktisere positiv selvomsorg og -pleje, som kan inkludere meditation, motion eller andre former for selvudvikling. Dette vil hjælpe med at styrke ens sind og ånd, og skabe en stærkere følelse af selv og frihed.

Det er vigtigt at bemærke, at frigørelse fra negative mønstre i slægtsenergien kan tage tid og kræver vedvarende indsats. Det er en proces, som kræver en aktiv deltagelse fra personen selv, men kan føre til en stærkere følelse af selv og større lykke og tilfredshed i livet.

Slaegtsenergi frigoer sig fra negative moenstre

Hvilken type meditation kan man bruge til at frigøre sig fra negative mønstre fra sin slægtsenergi?

Der er flere former for meditation, som kan hjælpe med at frigøre sig fra negative mønstre fra sin slægtsenergi. Her er tre muligheder:

 1. Guidet meditation:
  Guidet meditation kan hjælpe med at frigøre sig fra negative mønstre ved at føre en person gennem en serie af visuelle og auditive øvelser. Guidet meditation kan hjælpe med at fokusere på positiv visualisering og følelsesmæssig frigørelse. Der er mange forskellige gratis guidede meditationer til rådighed på internettet, som fokuserer på forskellige temaer.

 2. Mindfulness meditation:
  Mindfulness meditation er en øvelse, hvor man fokuserer på ens tanker, følelser og kropsoplevelser på en opmærksom og accepterende måde. Ved at praktisere mindfulness meditation kan man lære at observere og acceptere ens negative mønstre og følelser uden at dømme dem eller lade dem styre ens adfærd.

 3. Loving-kindness meditation:
  Loving-kindness meditation er en øvelse, hvor man fokuserer på at sende kærlige og positive intentioner til sig selv og andre. Ved at praktisere loving-kindness meditation kan man lære at frigøre sig fra negative følelser og tankegang og i stedet kultivere positive følelser og en positiv holdning til sig selv og ens slægt.

Det er vigtigt at bemærke, at meditationspraksis kan være en hjælpsom metode til at arbejde med ens slægtsenergi, men det er ikke en erstatning for professionel behandling eller terapi, hvis man oplever alvorlige følelsesmæssige eller psykologiske udfordringer.

Hvilke overbevisninger kan man have arvet fra sin slægt?

Når vi taler om overbevisninger, som kan være arvet fra ens slægt, så kan det inkludere en bred vifte af holdninger, værdier, antagelser og opfattelser, som kan have påvirket ens liv og adfærd. Her er nogle eksempler på overbevisninger, som man kan have arvet fra sin slægt:

 1. Religiøse eller åndelige overbevisninger:
  Man kan have arvet en bestemt religion eller åndelig overbevisning fra ens forældre eller bedsteforældre, som kan have en stærk indflydelse på ens livsfilosofi.

 2. Kulturelle overbevisninger:
  Kulturelle overbevisninger kan inkludere holdninger til mad, tøj, musik og traditioner, som kan være arvet gennem generationer og have en stor indvirkning på ens livsstil og identitet.

 3. Sociale og politiske overbevisninger:
  Sociale og politiske overbevisninger kan inkludere holdninger til ligestilling, miljø, økonomi og politik, som kan have en stærk indflydelse på ens syn på verden og ens adfærd i samfundet.

 4. Familiemæssige overbevisninger:
  Familiemæssige overbevisninger kan omfatte holdninger til ægteskab, børneopdragelse, uddannelse og karriere, som kan være arvet fra ens forældre og have en stærk indflydelse på ens valg og adfærd.

 5. Personlige overbevisninger:
  Personlige overbevisninger kan inkludere holdninger til selvværd, lykke, succes og personlig udvikling, som kan have en stærk indflydelse på ens selvopfattelse og adfærd.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle overbevisninger, som man arver fra sin slægt, er negative. Nogle overbevisninger kan være positive og hjælpe os med at leve et mere opfyldende liv, mens andre kan være begrænsende og forhindre os i at opnå vores fulde potentiale. Det er op til den enkelte person at evaluere, hvilke overbevisninger der tjener dem bedst, og at arbejde med de negative overbevisninger for at frigøre sig fra deres begrænsninger.

Slaegtsenergi Kan skaebne vaere arvet af sin slaegt

Kan ens skæbne være arvet af sin slægt?

Ifølge nogle åndelige og spirituelle traditioner kan ens skæbne være påvirket af ens slægts energi, karma og overbevisninger. Disse traditioner mener, at en persons livsvej og erfaringer kan være forudbestemt af ens forfædre eller være påvirket af deres handlinger og overbevisninger.

For eksempel kan en person have arvet visse sygdomme eller helbredsmæssige problemer fra sin slægt, som kan påvirke deres livsvej og deres valg. Ligeledes kan ens familiemæssige overbevisninger om uddannelse, karriere eller ægteskab påvirke ens valg og beslutninger og dermed påvirke ens livsvej.

Men det er vigtigt at huske, at man som individ stadig har en vis grad af fri vilje og kan tage ansvar for ens eget liv og skæbne. Selvom man kan have arvet visse udfordringer og begrænsninger fra sin slægt, kan man stadig arbejde på at overvinde dem og opnå ens drømme og mål. Det kræver dog ofte bevidst selvudvikling og frigørelse fra negative mønstre og overbevisninger, som man måske har arvet fra sin slægt.

Hvilen spirituel teori kan hjælpe med at opløse negativ slægtsenergi?

Der er mange spirituelle teorier og praksis, der kan hjælpe med at opløse negativ slægtsenergi. Nogle af disse teorier og praksis inkluderer:

 1. Karma og reinkarnation:
  Ifølge nogle åndelige traditioner kan man have arvet karma fra ens forfædre eller tidligere liv. Ved at arbejde med ens karma og frigøre sig fra negative mønstre og handlinger, kan man opløse negativ slægtsenergi og skabe en mere positiv fremtid.

 2. Meditation og mindfulness:
  Meditation og mindfulness kan hjælpe med at skabe bevidsthed om ens egne tankemønstre og adfærd, og dermed muliggøre at identificere og frigøre sig fra negative overbevisninger og mønstre, der stammer fra ens slægtsenergi.

 3. Energi healing:
  Energi healing praksisser som Reiki, akupunktur og kraniosakral terapi kan hjælpe med at balancere og frigøre blokeringer i energistrømmen i kroppen, og dermed hjælpe med at frigøre negativ slægtsenergi.

 4. Shamanisme:
  Shamanistisk praksis indebærer at arbejde med spirituelle væsener og kræfter for at helbrede og frigøre negative mønstre og blokeringer, der stammer fra ens slægtsenergi.

 5. Affirmation og visualisering:
  Affirmation og visualisering er praksisser, der kan hjælpe med at omprogrammere ens underbevidsthed og frigøre sig fra negative overbevisninger og mønstre. Ved at gentage positive affirmationer og visualisere en positiv fremtid, kan man manifestere en mere positiv skæbne og frigøre sig fra negativ slægtsenergi.

Det er vigtigt at huske, at der ikke er en enkelt “rigtig” spirituel teori eller praksis til at opløse negativ slægtsenergi. Det er op til den enkelte person at udforske forskellige praksis og finde den, der fungerer bedst for dem.

Slaegtsenergi frigoer negative moenstre og blokeringer

Hvordan frigør man negative mønstre og blokeringer i sin slægtsenergi?

Der er flere måder, man kan frigøre sig fra negative mønstre og blokeringer i sin slægtsenergi. Nogle af disse inkluderer:

 1. Bevidstgørelse:
  Første skridt er at blive opmærksom på de negative mønstre og blokeringer, der stammer fra ens slægtsenergi. Dette kræver ofte en bevidstgørelse om ens egen adfærd, tankegang og mønstre. Det kan hjælpe at observere og reflektere over ens reaktioner på forskellige situationer og mennesker.

 2. Identifikation af negative overbevisninger:
  Når man er opmærksom på negative mønstre og blokeringer, er det vigtigt at identificere de negative overbevisninger, der kan stamme fra ens slægtsenergi. Dette kan omfatte overbevisninger omkring penge, karriere, kærlighed eller sundhed, der kan være begrænsende eller negative.

 3. Healing:
  Der er flere måder, man kan arbejde med at frigøre negative mønstre og blokeringer, herunder energi healing, meditation, mindfulness og shamanisme. Ved at arbejde med energierne i kroppen og åbne op for blokeringer, kan man opløse negative mønstre og følelser, der stammer fra ens slægtsenergi.

 4. Affirmation og visualisering:
  Ved at gentage positive affirmationer og visualisere en positiv fremtid, kan man omprogrammere sin underbevidsthed og frigøre sig fra negative overbevisninger og mønstre.

 5. Grænser og selvpleje:
  Det kan også være vigtigt at sætte grænser og praktisere selvpleje, når man arbejder med at frigøre sig fra negativ slægtsenergi. Dette kan omfatte at sige nej til at deltage i negative mønstre eller aktiviteter og praktisere selvpleje, der styrker ens mentale og følelsesmæssige velvære.

Det er vigtigt at huske, at frigørelse fra negativ slægtsenergi kan være en langvarig proces, der kræver tid og tålmodighed. Det kan også være en god idé at arbejde med en spirituel lærer eller terapeut, der kan hjælpe med at guide en igennem denne proces.

Hvordan sætter man tydelige grænser i sin slægtsenergi?

At sætte tydelige grænser i sin slægtsenergi kan være en udfordring, især når man er tæt på sin familie og ønsker at opretholde positive relationer. Her er nogle tips, der kan hjælpe med at sætte tydelige grænser i sin slægtsenergi:

 1. Vær klar over dine egne grænser:
  Først og fremmest er det vigtigt at være klar over dine egne grænser og vide, hvad du er villig til at acceptere, og hvad du ikke er villig til at acceptere. Dette kan kræve tid og refleksion for at forstå dine egne behov og ønsker.

 2. Kommuniker klart:
  Når du har identificeret dine grænser, er det vigtigt at kommunikere klart med dine familiemedlemmer. Vær direkte og specifik om, hvad du er villig til at acceptere, og hvad du ikke er villig til at acceptere. Undgå at være aggressiv eller anklagende i din kommunikation og vær lydhør over for deres perspektiver.

 3. Vær konsekvent:
  Det er vigtigt at være konsekvent i at opretholde dine grænser, selv når det kan være svært eller ubehageligt. Dette kan omfatte at sige nej til aktiviteter eller situationer, der overskrider dine grænser og kommunikere klart, når dine grænser bliver overtrådt.

 4. Praktiser selvpleje:
  At sætte grænser kan være en udfordrende og følelsesmæssigt krævende proces. Det er derfor vigtigt at praktisere selvpleje og tage tid til at genoplade og styrke dit mentale og følelsesmæssige velvære.

 5. Søg støtte:
  At sætte grænser kan være en udfordrende proces, og det kan hjælpe at søge støtte fra en spirituel lærer, terapeut eller en pålidelig ven eller familiemedlem, der kan give dig støtte og vejledning undervejs.

At sætte grænser i sin slægtsenergi kan være en udfordrende, men nødvendig proces for at opretholde en sund og positiv relation til sin familie og samtidig beskytte ens eget velvære.

Slaegtsenergi Hvem kan stoppe negativ slaegtsenergi

Hvem kan stoppe negativ slægtsenergi?

At stoppe negativ slægtsenergi er en proces, der kan kræve deltagelse og engagement fra flere familiemedlemmer. Her er nogle muligheder for, hvem der kan bidrage til at stoppe negativ slægtsenergi:

 1. Dig selv:
  Det første skridt i at stoppe negativ slægtsenergi er at tage ansvar for dine egne tanker og handlinger. Ved at arbejde på at frigøre dig fra negative mønstre og begrænsende overbevisninger, kan du bryde cyklussen af negativ slægtsenergi og skabe en positiv forandring.

 2. Spirituelle mentorer eller terapeuter:
  En spirituel mentor eller terapeut kan hjælpe dig med at identificere og frigøre dig fra negative mønstre og overbevisninger og give dig værktøjer til at bryde cyklussen af negativ slægtsenergi. De kan også hjælpe dig med at lære at sætte grænser og tage ansvar for dit eget velvære.

 3. Andre familiemedlemmer:
  Andre familiemedlemmer kan også bidrage til at stoppe negativ slægtsenergi ved at arbejde sammen med dig på at skabe en positiv forandring. Ved at kommunikere klart, praktisere selvpleje og støtte hinanden i at frigøre sig fra negative mønstre og overbevisninger, kan I sammen bryde cyklussen af negativ slægtsenergi.

At stoppe negativ slægtsenergi kræver ofte en kombination af personlig ansvar, spirituel vejledning og støtte fra andre familiemedlemmer. Det er en udfordrende, men mulig proces, der kan skabe en positiv forandring i hele din families liv.

Hænger tilgivelse og opløsning sammen i slægtsenergi?

Ja, tilgivelse og opløsning kan være tæt forbundet i forhold til at frigøre sig fra negativ slægtsenergi. Når man frigør sig fra negative mønstre og overbevisninger i sin slægtsenergi, kan tilgivelse spille en vigtig rolle i at hjælpe med at opløse negative følelser og begrænsninger, der kan have været bundet til disse mønstre og overbevisninger.

Tilgivelse kan hjælpe med at løsne følelsesmæssige blokeringer og åbne op for muligheder for at skabe en positiv forandring i ens liv og i ens families liv. Det kan også hjælpe med at slippe af med nag og bitterhed, der kan have været forbundet med negative oplevelser i ens families fortid.

Samtidig kan opløsning af negative mønstre og overbevisninger i ens slægtsenergi også hjælpe med at skabe en mere positiv og harmonisk energi i ens familie. Ved at frigøre sig fra negative mønstre og overbevisninger, kan man skabe en mere åben og kærlig dynamik i ens familie, der kan føre til en stærkere forbindelse og dybere forståelse af hinanden.

Så ja, tilgivelse og opløsning kan være tæt forbundet, når det kommer til at frigøre sig fra negativ slægtsenergi og skabe en mere positiv og harmonisk familiedynamik.

Slaegtsenergi 6 tips til bevidsthed om familiemoenstre og negativ sjaelsenergi

Hvilke tips er de bedste til at være bevidst om familiemønstre og negativ sjælsenergi?

Her er nogle tips til at være bevidst om familiemønstre og negativ sjælsenergi:

 1. Selvrefleksion:
  Tag tid til at reflektere over dine egne adfærdsmønstre og overbevisninger, og overvej hvor de kommer fra. Prøv at være åben over for at se, om der er nogen mønstre, der ligner dem, som din familie har. Det kan hjælpe dig med at identificere, hvilke mønstre og overbevisninger der er arvet fra din slægt.

 2. Vær åben og ærlig med din familie:
  Tal med din familie om de mønstre og overbevisninger, du har bemærket i din familie. Dette kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvor disse mønstre kommer fra, og om andre familiemedlemmer også har bemærket dem.

 3. Praktiser mindfulness:
  Praktiser mindfulness meditation eller andre øvelser, der hjælper dig med at være mere bevidst om dine egne tanker og følelser. Dette kan hjælpe dig med at blive mere bevidst om, hvordan familiemønstre påvirker dig, og hvordan du kan tage kontrol over dem.

 4. Opsøg professionel hjælp:
  Hvis du føler, at negativ sjælsenergi fra din familie påvirker dig negativt, kan du overveje at opsøge professionel hjælp. En terapeut kan hjælpe dig med at identificere og håndtere familiemønstre og negative energier på en sund og konstruktiv måde.

 5. Arbejd med positiv selvudvikling:
  Fokusér på at udvikle dig selv positivt og styrke dine egne personlige ressourcer. Dette kan hjælpe dig med at modstå negativ sjælsenergi og håndtere familiemønstre på en mere konstruktiv måde.

 6. Sæt sunde grænser:
  Sæt sunde grænser for dig selv og din familie. Dette kan hjælpe dig med at beskytte dig selv mod negativ sjælsenergi og skabe en mere positiv og sund dynamik i din familie.

Husk på, at det at blive bevidst om familiemønstre og negativ sjælsenergi kan være en udfordrende proces, men det kan også være en mulighed for personlig vækst og for at skabe en mere harmonisk familiedynamik.

Et eksempel på en god mindfulness meditation til at opløse negativ sjælsenergi?

Her er et eksempel på en mindfulness meditation, der kan hjælpe med at opløse negativ sjælsenergi:

 1. Find et roligt sted, hvor du kan sidde i fred i 10-15 minutter.

 2. Sæt dig ned i en behagelig stilling med ret ryg og luk øjnene.

 3. Begynd at fokusere på din åndedræt. Mærk luften, der strømmer ind og ud af din krop.

 4. Forestil dig nu, at du trækker vejret ind gennem dit hjerte. Forestil dig, at dit hjerte åbner sig, når du trækker vejret ind, og lukker sig, når du ånder ud.

 5. Forestil dig nu, at du udånder alt negativt og ubrugeligt i din krop. Forestil dig, at du puster det ud af din krop og ud i universet, hvor det kan blive opløst.

 6. Gentag denne proces i et par minutter, mens du fortsætter med at fokusere på din åndedræt og dit hjerte.

 7. Når du føler dig færdig, tak dig selv for din indsats og åbn forsigtigt dine øjne.

Denne meditation kan hjælpe dig med at frigøre negativ sjælsenergi og skabe plads til mere positive energier og tanker. Det er en simpel øvelse, men den kan have stor effekt, hvis den praktiseres regelmæssigt.

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Vil du i gang med at ændre negative og nedbrydende energier? Så vil jeg anbefale dig at bruge Transformations olien.

Din Sjæl Marzia Techau

#35 Din Sjæl, Dit Liv

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Marzia Techaus nye bog Din Sjæl, dit liv. Vi taler om hvordan man går til den åndelige verden, hvad der er af redskaber, muligheder og indgange. Marzia deler generøst ud af sin viden og sine spirituelle indsigter. Vi taler om forskning i healing og resultater, fagbegreber indenfor den spirituelle verden og en masse super spændende områder af spiritualitet.

Læs mere »

Vil du gerne lære en masse spirituelt? Følg min Blog og Podcast: Det Spirituelle Kompas

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »

Del mit Blog Indlæg: