Sommer Solhverv
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Litha 21. Juni – Sommer Solhverv
Sommer solhverv er et fænomen, som i århundreder har været fejret af mange forskellige kulturer verden over. Men for de gamle nordiske og keltiske folk har det haft en særlig betydning. Solhvervet står som en hyldest til solens magt og livgivende kraft, der både påvirker naturen og menneskelivet. For både de nordiske og keltiske folk, har sommer solhverv markeret et tidspunkt for glæde, festligheder og fornyelse. Men også for eftertænksomhed over de dybere og mere symbolske værdier, som ligger i denne unikke tradition.
Sommer Solhverv

Litha - Sommersolhvervet i den nordiske tradition

I den keltiske tradition markerer Litha, også kendt som midsommer, det tidspunkt på året, hvor solens styrke er på sit højeste. Denne fest fejrer den længste dag på året, hvor lyset triumferer over mørket, og hvor den livgivende sol skænker sin fulde kraft til jorden. For de gamle keltere var Litha en tid, hvor naturens overflod og frugtbarhed blev fejret med stor andagt og glæde.

Under Litha’s festligheder blev store bål tændt for at ære solen og dens grønne overflod. Disse bål symboliserede solens varme og lys, som opretholder alt liv. Festlighederne inkluderede også dans og sang omkring disse bål, en praksis som skulle styrke forbindelsen mellem menneskene og naturens energier. Urter og blomster, særlig solsikke og sankthansurt, blev samlet og brugt i dekorationer og ritualer for at indfange solens kraft og bringe held og beskyttelse.

Litha var også en tid for magiske praksisser. Mange udførte ritualer, der skulle styrke deres forbindelse til naturen og dens cyklusser. Denne tid var særlig gunstig for spådomskunst og frembringelse af helbredende urter, da det blev troet at solens maksimale styrke gjorde al magi mere kraftfuld. Vand var også et vigtigt element i Litha, hvor hellige kilder og brønde blev besøgt for deres særlige helbredende og rensende egenskaber.

Det keltiske solhjul, et symbol som repræsenterer solens cyklus gennem året, var centralt i Litha-fejringerne. Dette hjul understregede solens rejse og fremhævede dens essentielle rolle i opretholdelsen af liv. Gennem denne symbolske fremstilling blev det tydeligere hvordan alle ting er sammenvævet i en evig balance af lys og mørke, vækst og forfald.

Litha var en tid for både taknemmelighed og fordybelse, hvor kelterne ærede solens kraft og erkendte dens afgørende betydning for jordens frugtbarhed og menneskets trivsel. Ved at fejre denne højtids øjeblik af overflod og lys, knyttede kelterne sig til naturens rytmer og fandt styrke i den evige cyklus af årstider, vækst og genfødsel.

I den nordiske tradition, som er dybt forankret i de gamle myter og sagn, husker vi på solguden Balders død og genfødsel som markerer sommer solhvervet. Når Balder, solens søn, dør på midtsommer, begynder hans genfødselsproces, og han vender tilbage til sin guldstrålende glans. Dette er et symbol på livets evige cyklus og naturens utrættelige genfødselsproces. Fra de tilsyneladende dødbringende vintre og islagte landskaber, genfødes liv og frodighed i de varmere måneder. Den nordiske sommer solhverv fejres derfor både som en tribut til naturens evige kraft og til den guddommelige ånd, som kommer igen og igen gennem tidernes gang.

For de gamle keltere, markerede sommer solhverv en tid for at hylde øjeblikket, hvor solen står stærkest på himlen og kaster sin livgivende varme mod jorden. Drager man paralleller mellem de keltiske og nordiske traditioner, så var solgudinden i de keltiske kredse også forbundet med livets cyklusser og genfødsel. Et vidunderligt eksempel på dette er det keltiske solhjul, som repræsenterer solen og dens evige forbindelse mellem mørke og lys, liv og død. Den keltiske sommer solhverv fejring omfatter ofte ritualer og ceremonier, der søger at forstå solens mystiske magt og jordens nærmest uhæmmede frugtbarhed.

Både den nordiske og keltiske sommer solhverv fejring fokuserer på kontrasten mellem solens position og betydningen af genfødsel. Dette er en tid, hvor man fejrer frugtbarhed og grokraft, samtidig med at man ærer det evige mønster af liv og død, som går igen i både solen og menneskeheden. For disse gamle kulturer er det en mulighed for at fordybe sig i livets mysterium og erkende den kærlighed og magt, der underbygger det hele.

Sommer Solhverv

Sommer solhvervets betydning og værdi

Sommer solhvervets betydning og værdi for både den nordiske og keltiske tradition strækker sig langt ud over dets historiske rødder. Det er særligt relevant i vores moderne verden, hvor vi længes efter at genopfinde og genopdage de gamle værdier og traditioner, der virker så vigtige og nærværende i den kollektive bevidsthed. Ved at fejre og ære sommer solhvervet, genopretter vi den gamle pagts forhold til naturen og universet og påstår vores iboende forbindelse til den kosmiske cyklus af liv og genfødsel.

Som en dybere og mere symbolsk tradition skaber sommer solhvervet et rum til refleksion og fordybelse. For både den nordiske og keltiske tradition understreger denne begivenhed vigtigheden af balance og forståelse mellem de mørke og lysere aspekter af livet. Dette betyder en erkendelse af, at vores egne liv er dybt forankret i det universelle og guddommelige, et sted hvor vi alle er forbundet og knyttet til hinanden såvel som den verden, der er større end os selv.

Der er således en dybere og mere transcendental betydning i sommer solhvervet og dets fejring i den nordiske og keltiske tradition. Det symboliserer en værdi, der overgår tid og rum og det evige ønske om at forbinde med naturen, livets cyklus og måske ikke mindst vores egen sjælelige kerne. Ved at hylde og fejre dette øjeblik af maksimal solkraft, kan vi finde en dyb følelse af taknemmelighed og undren over naturens kræfter og de smukke cyklusser, vi alle er en del af.

Sommer solhverv som en stærk, dyb og symbolsk tradition

Vi kan også bruge sommer solhvervet som en mulighed for at sætte pris på og fejre vores egne individuelle og kollektive rejser gennem livet. Ligesom solen skifter fra sin højeste magt tilbage mod de mørkere tider, så oplever også menneskeheden både succeser og udfordringer, sejre og nederlag. Ved at bruge solhvervet som et spejl, kan vi finde inspiration og styrke til at møde vores egen indre skygge og transformation og finde ny energi og visdom i livets gang.

I en tid, hvor menneskeheden står over for store udfordringer og omvæltninger, har den nordiske og keltiske sommer solhvervs tradition meget at lære os. Vi kan se tilbage på disse gamle kulturers indsigt og forståelse af den naturlige verdens orden og skønhed for at hjælpe os med at finde vejen frem. I stedet for at søge kontrol og herredømme over naturen, kan vi finde måder at leve i harmoni og samspil med dens uendelige cyklusser og kræfter, og i sidste ende finde en dybere og mere meningsfuld forbindelse med os selv og det liv og univers, vi er en del af.

Med sommer solhverv som en stærk, dyb og symbolsk tradition, der er forankret i den nordiske og keltiske kulturs arv, er der en særlig mulighed for at lære af og engagere sig i disse visdomme og perspektiver. Gennem ritualer, ceremonier og fejringer kan vi tage solens kraft og genfødsels energi ind i vores hjerter, og bruge det som en katalysator for personlig og kollektiv vækst. Sammen kan vi finde inspiration i disse gamle traditioner og genskabe en verden, hvor vi alle er mere forbundne, bevidste og respektfulde over for naturens og livets gåder.

Lad os derfor tage den nordiske og keltiske sommer solhverv tradition til hjertet og bruge den som et ankerpunkt for at genopdage vores egen iboende visdom og styrke. For måske i denne mangfoldighed, sensibilitet og dybde af visdom, kan vi løfte vores samvittighed og forståelse og navigere mod et lysere og mere harmonisk fremtid, hvor solen skinner klart og livet blomstrer i al sin skønhed og uransagelige mysterium.

Livets cyklus og sommer solhvervet

Livets cyklus og sommer solhvervet – en hyldest til forbundethed og fornyelse

Livets cyklus og sommer solhvervet er fænomener, som i årtusinder har været et centrum for menneskets fascination og andagt. Disse begivenheder er ikke blot et vidnesbyrd om det evige skift mellem lys og mørke, men også spejlinger af universets uudtømmelige kilde til skabelse, forvandling og genfødsel. Som en dyb og smuk spirituel tekst vil dette værk udforske, hvordan livets cyklus og sommer solhvervet er tæt forbundet og hvad denne forbindelse betyder for vores sjæls vækst og udvikling.

Livets cyklus er præget af konstant forandring og metamorfose. Fra fødsel til død, fra knop til blomst, fra frø til træ, alle levende skabninger og naturfænomener følger en utrolig og næsten mirakuløs transformation. I denne evige dans af væren og forgængelighed ligger der en dyb visdom og skønhed, der peger os mod forståelsen af, at intet varer evigt, og at alt er i konstant bevægelse og udvikling.

Sommer solhvervet, et øjeblik hvor solen når sit højeste punkt på himlen og skaber den længste dag og den korteste nat, er et symbol på livets cyklus og en kraftfuld påmindelse om forholdet mellem lys og mørke, vækst og hvile, liv og død. Det er i denne tid, at vi fejrer solens livgivende kraft, der nærer vores jord og bringer frugtbarhed og overflod i vores liv. Som jorden omdannes af solens lys og varme, så gør vore hjerter og sjæle også, åbnende op til nye muligheder for selvudfoldelse og forbindelse til vores inderste væsen.

Sommer solhvervet inviterer os til at reflektere over vores egen livscyklus og de mange måder, hvorpå vi gentagne gange har gennemgået forvandling og genfødsel. Det er en tid for at ære denne evige proces og finde ny inspiration og styrke i at acceptere og omfavne både de lyse og mørke aspekter af vores sjæls rejse. Ved at fejre sommer solhvervet og livets cyklus sammen, kan vi åbne vores hjerter for en dybere og mere meningsfuld forståelse af, hvem vi er, og hvorfra vi stammer.

Livets cyklus og sommer solhvervet er tæt forbundet, fordi de begge vækker en følelse af forbundethed og enhed med alt omkring os. Når vi ser naturen blomstre og trives under sommersolens blik, kan vi mærke en resonans i vores eget hjerte og sjæl, et kald til at forbinde os med vores essens og leve i harmoni med både os selv og verden omkring os. Solhvervet minder os om, at vi er en del af noget større end os selv, et uendeligt væv af liv og kærlighed, der strækker sig gennem tid og rum.

Gennem dette samspil mellem livets cyklus og sommer solhvervet kan vi finde en dybere og mere helende forbindelse til vores eget spirituelle væsen. Ved at ære denne hellige skønhed og fejre denne tid af lys og liv, kan vi finde inspiration og styrke til at overvinde vores frygt, begrænsninger og tvivl, og træde ind i en verden af uanede muligheder og vækst. Måske vil vi således finde, at i denne dans mellem sol og skygge, lys og mørke, liv og død, ligger der en umålelig kilde til visdom og kærlighed, der kan vejlede og styrke os på vores rejse mod selvopdagelse og en dybere forbindelse med alt levende.

Sommer Solhverv

Dit sommer solhvervs alter

Et sommer solhvervs spirituelt alter fungerer som et helligt rum, hvor man kan dyrke solens kraft, opmærksomme nærvær og taknemmelighed. Ved at skabe et alter kan du ikke blot fejre sommer solhvervet, men også styrke din forbindelse til naturens cyklusser og din egen spirituelle vækst. Her er en opskrift på, hvordan man bygger et sommer solhvervs spirituelt alter, inklusive affirmationer og vejledning.

Materialer:
– Et lille bord eller en hylde til at skabe alteret på
– Farverigt klæde eller tørklæde til at dække overfladen
– Repræsentanter for de fire elementer (ild, vand, jord og luft)
– Lys (gerne bivoks)
– Røgelse eller røgelsespinde
– Friske blomster eller planter, gerne med solfylte farver
– Krystaller eller sten, der repræsenterer solen eller sommer solhvervet (f.eks. citrin, solsten, rav)
– Symboler for solen, såsom solhjul, pentagrammer eller solkors
– Skål med vand
– Små stykker papir og pen til at skrive affirmationer og taknemmelighed
– Personlige genstande, der repræsenterer sommer og solens energi

Fremgangsmåde:
1. Find et passende sted i dit hjem, hvor du vil oprette dit sommer solhvervs alter. Det bør være et roligt, respektfuldt og indbydende rum.
2. Dæk overfladen af dit bord eller din hylde med en farverig dug eller et tørklæde. Solgule, orange, eller røde farver er ideelle for at symbolisere solen og sommer solhvervet.
3. Anbring repræsentanterne for de fire elementer på dit alter som følger: Ild i syd (tænd et lys eller have et lille bål); vand i vest (en skål med vand); jord i nord (sten, krystaller eller små potter med jord); og luft i øst (fjer, røgelse eller en klokke).
4. Placer blomster og planter på alteret for at fejre naturens skønhed og frodighed. Vælg farverige blomster, såsom solsikker, morgenfruer eller valmuer, for at symbolisere sommer solhvervet og solens energi.
5. Anbring krystaller eller sten, der repræsenterer solen og sommer solhvervet, på dit alter. Disse kan hjælpe med at øge energien og styrke din intention.
6. Tilføj symboler for solen, såsom solhjul, pentagrammer eller solkors, til alteret for at repræsentere solens kraft og livgivende energi.
7. Skriv dine affirmationer og taknemmelighed på små stykker papir, og smid dem i en skål, urne eller pose. Dette skaber et fokus for dine tanker og ønsker og kan manifestere positiv energi.

Affirmationer:
Her er nogle eksempler på sommer solhverv affirmationer, som du kan inkludere på dit alter. Vælg dem eller skabe dine egne affirmationer, der resonerer med dig:

– “Jeg byder solens lys og energi ind i mit liv og hjerte.”
– “Jeg er åben for vækst, fornyelse og transformation.”
– “Jeg fejrer naturens cyklusser og anerkender deres kraft i mit eget liv.”
– “Taknemmelighed opfylder mit hjerte, da jeg anerkender og værdsætter solens varme og kærlighed.”

Sommer Solhvervs Alter Ritual:
1. Tænd lysene og røgelsen, og tilbring tid ved dit alter hver dag i tiden op til, under og efter sommer solhvervet.
2. Meditere over dine affirmationer og hold fokus på dine ønsker og taknemmelighed.
3. Brug tid på at lytte til naturen og observere skiftende årstider og cyklusser omkring dig.
4. Lad alteret være et rum for selv-refleksion, fejring og personlig vækst, mens du ærer solens kraft og naturens under og skønhed.

Sommer Solhverv

Dit sommer solhvervs Ritual

Sommer Solhverv Ritual – En nordisk og keltisk inspireret ceremoni

Formålet med dette sommer solhverv ritual er at ære solen og dens livgivende energi, anerkende naturens cyklusser og livskraft samt skabe forbindelse mellem vores indre og ydre spiritualitet. Ritualet er inspireret af både nordisk og keltisk ophav og indeholder elementer af hekseri og spiritualitet.

Forberedelse:
1. Find en passende plads udendørs, helst et naturskønt område, hvor du kan se solen gå ned og/eller op. Det kunne være en skov, en strand, en bakketop eller en have.
2. Saml naturlige materialer som sten, grene, blomster og urter. Du kan også medbringe runer, krystaller, fjer, lys (helst bivoks) og røgelse.
3. Skriv dine ønsker, mål og taknemmelighed ned på små stykker papir.
4. Forud for ritualet er det en god idé at rense sig selv og rummet ved at bruge røgelse, salvie eller en anden renselsesmetode.

Ritualet:
1. Indled ritualet ved at stå i en cirkel af de samlede materialer. Placer personlige symboler og genstande, der repræsenterer de fire elementer (ild, vand, jord og luft), i hver sin retning (nord, syd, øst og vest).
2. Tænd lysene og røgelsen og start ritualet med at invitere solen, naturens ånder og dine åndelige vejledere ind i ceremonien. Du kan sige noget i retning af: “Jeg byder solen, naturens ånder og mine åndelige vejledere velkommen til dette sommer solhverv ritual. Lad os fejre solens kraft, livets fornyelse og vores dybe forbindelse til naturen og hinanden.”
3. Hold en kort meditation og fokuser på din vejrtrækning, hjerteslag og følelsen af solens varme på din hud. Forestil dig solens energi strømme gennem dig og forbinde dig med jorden og alt liv omkring dig.
4. Når du føler dig rolig og centreret, skift din opmærksomhed til stenene, grene, blomster og urter, du har samlet. Hver for sig, hold dem tæt og tak for de gaver, naturen giver. Blandt dem, vælg en speciel genstand som et symbol på din hengivenhed og forbindelse til solen og naturen.
5. Placer dine ønsker, mål og taknemmelighed, som du skrev ned tidligere, i midten af cirklen. Fokuser på dine ønsker og fyld dem med kærlighed og energi.
6. Tag den valgte genstand, der repræsenterer din forbindelse til solen og naturen, og læg den på toppen af dine ønsker. Fortæl solen, at du er taknemmelig for dens varme, og bed om hjælp til at opfylde dine ønsker og drømme.
7. Til slut, slut cirklen ved at sige en bøn eller et ritual-vers, der anerkender og takker solen og naturens ånd for deres tilstedeværelse og magt. For eksempel: “Tak, kære sol og naturens ånder, for jeres evige fornyelse og guddommelige energi. Med taknemmelighed og kærlighed i mit hjerte, fejrer jeg jer og vores dybe forbindelse. Må vi alle trives og finde harmoni i denne verden sammen.”
8. Lad lysene og røgelsen brænde ud. Lad dine ønsker, mål og taknemmelighed i cirklen som en gave tilbage til naturen og til solen.

Efter ritualet:
– Brug tid til at reflektere over oplevelsen og de følelser, ritualet har vækket i dig.
– Skriv ned dine tanker og indsigter i en journal.
– Over tid, se hvordan dine ønsker og mål manifesterer sig i dit liv og husk at vende tilbage til dette ritual hvert år for at fejre og forbinde dig med solen og naturen på en meningsfuld måde.

En smuk Sommer Solhvervs Meditation

🌞✨ Smuk Sommer Solhvervs Meditation ✨🌞

For at fejre sommer solhvervet, lad os tage et øjeblik til at forbinde os med naturens energi og finde den indre glæde, som solen bringer os. Denne meditation vil hjælpe dig med at genoplade din sjæl, finde balance og fornyelse, og mindes din indre styrke.

Forberedelse:
– Find et fredfyldt sted udendørs, hvor du kan mærke varmen fra solen og den kølige brise fra naturen. Det kan være i din have, en park eller ved stranden.
– Sæt dig i en behagelig position på et tæppe, en stol eller en pude med ret ryg og luk dine øjne. Du kan også lægge dig ned på ryggen, hvis det føles mere naturligt for dig.
– Hvis du ønsker det, tænd et stearinlys eller en røgelse for at skabe et helligt rum og aktiver alle dine sanser.

Meditation:
1. Træk vejret dybt ind gennem næsen og ud gennem munden. Mærk, hvordan din krop og sind slapper af med hvert åndedrag. Lad de daglige bekymringer drage forbi som skyerne på himlen og bring din opmærksomhed tilbage til nuet.

2. Visualiser solens strålende og varme lys, der skinner på dig og oplyser hver eneste del af din krop. Forestil dig, hvordan solens energi trænger ind i hver eneste celle og fylder dig med lys, varme, og glæde.

3. Tag et øjeblik til at takke solen for al dens livgivende kraft og for at bringe vækst, skønhed, og overflod til vores verden.

4. Forestil dig nu, hvordan rødder vokser fra dine fødder og går dybt ned i Moder Jord. Føl styrken og støtten fra Jorden og den ro, det giver dig, når du er grundigt forbundet med naturen.

5. Træk vejret ind og visualiser, hvordan du trækker energi op fra Jorden og gennem rødderne op i din krop. Mærk denne jordiske energi blande sig med solens strålende lys, hvilket skaber en perfekt balance og harmoni.

6. Træk nu vejret dybt, mens du forestiller dig, at denne blanding af sol og jord energi strømmer op gennem dit hjerte. Lad energien sprede sig gennem hele din krop og ud i din aura, hvor den forvandler sig til et gyldent strålende lys, der beskytter og oplyser dig.

7. Sig en tavs bøn eller intention for denne sommer solhvervs dag. Det kan være et ønske om personlig vækst, kærlighed, fred eller noget helt andet, der er vigtigt for dig på dette tidspunkt i dit liv.

8. Sid stille i dette rum et øjeblik og lad dig blive fyldt med taknemmelighed over det guddommelige samspil mellem solen, jorden, og dit eget væsen.

9. Når du føler dig klar, begynd langsomt at vende tilbage til dine omgivelser og bevæg din krop forsigtigt. Åbn dine øjne og smil til den smukke sommer solhvervsmorgendag.

Lad denne meditation være en befriende og livgivende oplevelse, der forbinder dig med naturen, og som hjælper dig med at finde indre glæde og taknemmelighed. Solhvervet er en tid for lys, overflod og fejring, så bær denne energi med dig på din åndelige vej. 🌞✨🌻

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Del mit Blog Indlæg:

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »