Clairvoyance
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Clairvoyance, hvad og hvordan?
Clairvoyance er et spirituelt redskab, som har fokus på at bruge sine sanser og dermed kan aflæse et andet menneske intuitivt. Men hvad er Clairvoyance også? I dette blog indlæg forsøger jeg at give flere bud på hvad Clairvoyance er. Måske kan du finde god ny inspiration eller få sat ord, på ting du i forevejen mærker og føler.
Clairvoyance

Hvad er Clairvoyance

Ordet “clairvoyance” kommer fra fransk og betyder “klarsyn”. Clairvoyance kan involvere forskellige former for opfattelse, herunder synsindtryk, lyde, følelser, dufte eller smag, som er uafhængige af de almindelige sanser. En person, der siges at have clairvoyante evner, kan opfatte information på en måde, der ikke kan forklares gennem almindelige videnskabelige metoder.

Clairvoyante evner, er en evne til at opfatte information på en måde, der er uafhængig af de almindelige fem sanser.
Dette kan inkludere at opfatte synsindtryk, lyde, følelser, dufte eller smag, der er ude af tråd med den fysiske verden.

For eksempel kan en clairvoyant nogle gange se en vision af en begivenhed, der finder sted i fremtiden eller se billeder eller symboler, der repræsenterer en persons liv eller en situation.
De kan nogle gange også mærke følelser eller stemninger, der er til stede i et rum eller knyttet til en person, som de ikke kan forklare gennem almindelige videnskabelige metoder.

Clairvoyance teorier

Teorier om Clairvoyance

Nogle teorier om, hvordan clairvoyance kan fungere, inkluderer:

 1. Psi-teori: Denne teori hævder, at der eksisterer en form for ekstra sensorisk opfattelse (ESP) eller psykisk energi, som gør det muligt for en person at opfatte information uden at bruge de almindelige fem sanser. Dette kan inkludere telepati, præcognition, clairvoyance og andre paranormale evner.

 2. Quantum-teori: Nogle mennesker tror på, at clairvoyance kan forklares ved kvantefysik, og at det kan involvere kommunikation gennem kvantemekaniske fænomener som ikke-lokalitet, ubevidst bevidsthed eller superposition. Imidlertid er der ikke nogen videnskabelig evidens for, at kvantemekanik kan forklare clairvoyance eller andre paranormale evner.

 3. Overbevisninger og fordomme: Det er også muligt, at nogle mennesker oplever clairvoyance på grund af deres overbevisninger, fordomme eller forventninger. Dette kan resultere i selektiv opmærksomhed og selektiv hukommelse, hvor personen bemærker og husker kun de oplysninger, der passer med deres forventninger eller overbevisninger.

Clairvoyance Intuition

Hvordan fungerer den 6 sans indenfor clairvoyance?

Når man taler om clairvoyance, er det normalt at forstå det som en form for ekstrasensorisk opfattelse, der giver en person mulighed for at opfatte information om en person, et objekt, et sted eller en begivenhed uden at bruge de almindelige fem sanser. Dette kan inkludere at opfatte synsindtryk, lyde, følelser, dufte eller smag, der er ude af tråd med den fysiske verden.

Forklaring af synsindtryk, lyde, følelser, dufte eller smag, der er ude af tråd med den fysiske verden.

Når man taler om synsindtryk, lyde, følelser, dufte eller smag, der er ude af tråd med den fysiske verden, refererer man normalt til opfattelser, der ikke kan forklares af de almindelige fem sanser (syn, hørelse, berøring, lugt og smag).

For eksempel kan en person, der hævder at have clairvoyante evner, se et billede af en person, der er langt væk eller har oplevet noget, som den clairvoyante person ikke kunne have vidst om på forhånd. Det kan også inkludere at høre lyde eller stemmer, der ikke kan forklares af omgivelserne, eller at føle følelser eller fornemmelser, der ikke kan forklares af den fysiske verden.

Hvordan bruger man sit 3. øje til Clairvoyance?

Clairvoyance og det “tredje øje” er forbundet med spirituelle og alternative praksisser.

Det tredje øje refererer normalt til det mentale billede af et imaginært øje, der befinder sig mellem dine to fysiske øjne, som symboliserer et center for indre vision og intuition.

Nogle mennesker ved, at ved at åbne og fokusere på det tredje øje, kan man opnå en dybere forbindelse med ens indre selv og opfatte information, der ikke kan opfattes gennem de almindelige fem sanser.

Der er ingen videnskabelig evidens for eksistensen af ​​det tredje øje eller dets forbindelse til clairvoyance, men mange mennesker har stadig forskellige teknikker til at åbne og fokusere på det tredje øje. Nogle af disse teknikker kan omfatte meditation, visualisering, åndedrætsøvelser og yoga.

Meditation er en af de mest almindelige teknikker til at fokusere på det tredje øje og forbedre ens evner til clairvoyance. Under meditation kan man visualisere et strålende lys eller en åben blomst på panden, der symboliserer det tredje øje. Ved at fokusere på denne visualisering og trække vejret dybt og langsomt, kan man opnå en dybere forbindelse til ens intuition og opfatte information, der ikke kan opfattes gennem de almindelige fem sanser.

clairvoyance meditation

Her er en en dyb clairvoyance meditation, til træning

Her er en clairvoyance meditation, du kan prøve:

 1. Find et roligt sted, hvor du ikke vil blive forstyrret, og sæt dig i en behagelig position.

 2. Luk dine øjne, og tag nogle dybe åndedrag for at berolige dit sind og din krop.

 3. Forestil dig, at du trækker vejret gennem dit tredje øje, der befinder sig mellem dine to fysiske øjne. Indånd, og forestil dig, at du trækker vejret ind gennem dit tredje øje, og udånd, og forestil dig, at du ånder ud gennem dit tredje øje.

 4. Visualiser et strålende lys eller en åben blomst på panden, der symboliserer dit tredje øje. Forestil dig, at lyset eller blomsten bliver stærkere og stærkere, og at det fylder dit sind og din krop med en lysende energi.

 5. Forestil dig, at du står foran en dør. På den anden side af døren er et rum fyldt med information og visdom, der kan hjælpe dig med at udvikle dine clairvoyante evner. Forestil dig, at du åbner døren, og træder ind i rummet.

 6. Lad dit sind være åbent og afslappet. Tillad, at information og visdom flyder ind i dit sind på en naturlig og ubesværet måde.

 7. Brug din intuition til at observere alt, hvad der sker i rummet. Bemærk farver, former, billeder og symboler, der kommer til dig, selvom de kan virke uklare eller uforståelige på dette tidspunkt.

 8. Når du er klar til at afslutte meditationen, forestil dig, at du lukker døren til rummet, og træder tilbage ind i dit eget sind og krop.

 9. Tag nogle dybe åndedrag, og åbn dine øjne, når du føler dig klar.

Husk, at clairvoyance og det tredje øje er subjektive oplevelser, og at der ikke er nogen garanti for, at du vil have en clairvoyant oplevelse under denne meditation. Det er vigtigt at have et åbent sind og ikke have forventninger til meditationen, så du kan opleve, hvad end der sker på en naturlig måde.

Clairvoyance Intuition

Hvordan bruger jeg min intuition?

Intuition er en vigtig del af clairvoyance, da det er gennem din intuition, at du kan modtage information og visdom fra den åndelige verden. Her er nogle måder at bruge din intuition til at udvikle dine clairvoyante evner:

 1. Lyt til din mavefornemmelse: Din intuition taler til dig gennem en følelse af indre vished eller mavefornemmelse. Lær at lytte til disse fornemmelser og følge dem, når du træffer beslutninger eller tager handlinger. Jo mere du lytter til din intuition og træffer beslutninger baseret på den, jo stærkere vil din intuition blive.

 2. Øv dig i at være til stede i nuet: Din intuition taler til dig gennem øjeblikkets impuls. Jo mere du øver dig i at være til stede i nuet, jo mere sandsynligt er det, at du vil modtage information fra den åndelige verden.

 3. Lær at meditere: Meditation er en god måde at øve din intuition på, da det hjælper dig med at slappe af og åbne dit sind for information og visdom, der kommer fra den åndelige verden.

 4. Brug symboler: Symboler er en måde, som intuitionen kommunikerer på. Lær at bruge symboler i din hverdag, fx ved at lægge mærke til de symboler, der dukker op i dine drømme, eller ved at trække kort eller kigge på tarotkort.

 5. Hold en dagbog: Hold en dagbog over dine intuitioner og clairvoyante oplevelser. Skriv ned alle de informationer, du får, og hvordan du føler dig om dem. Dette vil hjælpe dig med at huske og udvikle dine clairvoyante evner.

Husk, at det kan tage tid og øvelse at udvikle dine clairvoyante evner, så vær tålmodig og åben over for, hvad din intuition har at sige. Jo mere du træner og øver dig, jo stærkere vil din intuition og clairvoyance blive.

Clairvoyance Træning af evner

Hvordan træner jeg mine clairvoyante evner bedst?

Der er flere måder, du kan træne dine clairvoyante evner på. Her er nogle tips til at komme i gang:

 1. Mediter: Meditation kan hjælpe dig med at slappe af, fjerne distraktioner og åbne dit sind til at modtage information fra den åndelige verden. Start med kortere meditationsøvelser og øg gradvist varigheden, når du bliver mere fortrolig med det.

 2. Øv dig på at være opmærksom på detaljer: Fokuser på de små ting i din hverdag og prøv at mærke de energier, der omgiver dem. Dette kan hjælpe dig med at øve din opmærksomhed og opbygge din sensitivitet over for energier.

 3. Lyt til din intuition: Din intuition er en vigtig del af din clairvoyante evne. Øv dig på at lytte til dine indre stemmer og mavefornemmelser og følg dem i din hverdag. Jo mere du stoler på din intuition, jo stærkere bliver den.

 4. Øv dig på at se auraer: Auraer er energifeltet, der omgiver alle levende væsener. Prøv at se efter farver og energimønstre omkring mennesker og dyr. Dette kan hjælpe dig med at øve din synske evne.

 5. Træn dine evner sammen med andre: Det kan være nyttigt at træne dine clairvoyante evner sammen med andre, der også er interesseret i det. Dette kan give dig mulighed for at øve dine evner på en mere interaktiv og støttende måde.

Husk, at træning og øvelse er nøglen til at udvikle dine clairvoyante evner. Vær tålmodig med dig selv og husk, at det tager tid at udvikle dine evner. Prøv at træne regelmæssigt og søg hjælp fra en professionel, hvis du føler dig fastlåst eller har brug for vejledning.

Forklaring af høre evnen indenfor Clairvoyance?

Den clairvoyante evne til at høre eller clairaudience (fra fransk “clair” – klar og “audience” – hørelse) involverer evnen til at høre lyde, stemmer eller andre lyde, der ikke er til stede i den fysiske verden. Det er som at høre med dit indre øre eller sind.

Clairaudience kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle mennesker kan høre stemmer, musik eller lyde fra en anden dimension eller fra åndelige væsener. Andre kan høre deres egen indre stemme eller intuition, der taler til dem i form af tanker eller ideer.

For at udvikle din clairaudiente evne kan du prøve at meditere og lytte til de lyde og stemmer, der kommer til dig i din bevidsthed. Du kan også prøve at lytte til musik, der beroliger dit sind og åbner op for din opmærksomhed på indre lyde. Øv dig på at lytte til dine indre stemmer og mavefornemmelser og vær åben for at modtage budskaber fra åndelige væsener eller universet.

Husk på, at det kan tage tid at udvikle dine clairaudiente evner, så vær tålmodig og fortsæt med at øve dig.

Forklaring af føle evnen indenfor Clairvoyance?

Den clairvoyante evne til at føle eller clairsentience (fra fransk “clair” – klar og “sentience” – følelse) involverer evnen til at føle og fornemme energier og følelser, der ikke er til stede i den fysiske verden. Det er som at føle med dit indre følesans eller sind.

Clairsentience kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle mennesker kan føle de fysiske fornemmelser af en person eller et sted, selvom de ikke er til stede. Andre kan mærke følelser eller energier, der er forbundet med en bestemt situation eller person.

For at udvikle din clairsentiente evne kan du prøve at meditere og fokusere på dine følelser og kropsfornemmelser. Øv dig på at mærke de forskellige energier, der omgiver dig, og vær opmærksom på de følelser og fornemmelser, du får, når du er i forskellige situationer eller omgivelser. Du kan også arbejde med krystaller og sten, der siges at have en bestemt energi og kan hjælpe dig med at udvikle dine clairsentiente evner.

Husk på, at det kan tage tid at udvikle dine clairsentiente evner, så vær tålmodig og fortsæt med at øve dig.

Forklaring af se evnen indenfor Clairvoyance?

Den clairvoyante evne til at se eller clairvoyance (fra fransk “clair” – klar og “voyance” – syn) involverer evnen til at se billeder, visioner eller scener, der ikke er til stede i den fysiske verden. Det er som at se med dit indre syn eller sind.

Clairvoyance kan manifestere sig på forskellige måder. Nogle mennesker kan se åndelige væsener eller engle, mens andre kan se billeder af fremtiden eller fortiden. Clairvoyance kan også manifestere sig som symbolske billeder, der er forbundet med bestemte situationer eller personer.

For at udvikle din clairvoyante evne kan du prøve at meditere og visualisere forskellige billeder eller scener i dit sind. Øv dig på at se tingene for dit indre øje og vær opmærksom på de billeder, der kommer til dig. Du kan også øve dig på at læse tarotkort eller arbejde med andre divinationsværktøjer, der bruger symboler og billeder til at fortolke budskaber.

Husk på, at det kan tage tid at udvikle dine clairvoyante evner, så vær tålmodig og fortsæt med at øve dig.

Clairvoyance Træning af evner

Hvordan danner man indre billeder i clairvoyance?

At danne indre billeder i clairvoyance kræver en god visualiseringsevne og evnen til at slippe kontrollen over tankerne og tillade dit sind at modtage information fra den åndelige verden. Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at danne indre billeder i clairvoyance:

 1. Find et roligt sted, hvor du kan slappe af og fokusere. Det kan være en meditationsplads eller et stille rum i dit hjem.

 2. Begynd at meditere og slappe af. Du kan bruge forskellige teknikker, såsom vejrtrækningsteknikker, yoga eller guidede meditationer.

 3. Forestil dig et mentalt billede af det, du gerne vil se eller vide mere om. Det kan være en person, en situation eller et sted.

 4. Vær åben og modtagelig for de billeder, der kommer til dig. Det er vigtigt at slippe kontrol og tillade dine indre billeder at forme sig.

 5. Hold fokus på dine indre billeder og bemærk alle detaljer, farver og symboler, der vises for dig.

 6. Tag noter eller skitser dine indre billeder, så du kan huske dem senere.

Husk, at det kan tage tid og øvelse at udvikle dine clairvoyante evner, så vær tålmodig og fortsæt med at øve dig regelmæssigt. Over tid vil du blive mere fortrolig med at danne indre billeder og forstå de budskaber, der kommer til dig fra den åndelige verden.

Hvordan forbinder jeg mig med den åndelig verden i en clairvoyance?

At forbinde dig med den åndelige verden i clairvoyance kan være en dyb og personlig oplevelse, men her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at åbne op for forbindelsen:

 1. Find et roligt sted, hvor du kan slappe af og fokusere. Det kan være en meditationsplads eller et stille rum i dit hjem.

 2. Begynd at meditere og slippe af med distraktioner og negative tanker.

 3. Fokuser på din åndedræt og prøv at opnå en tilstand af afslapning og ro.

 4. Visualisér dig selv i et beskyttende energifelt eller i en boble af lys, der beskytter dig mod negativ energi.

 5. Bed om hjælp fra dine guider eller åndelige vejledere, og vær åben og modtagelig for de budskaber, de sender til dig.

 6. Prøv at bruge dine clairvoyante evner til at opfatte den åndelige verden omkring dig. Du kan prøve at danne indre billeder, høre stemmer eller føle følelser og energier.

 7. Tag noter eller skitser, hvad du oplever, så du kan huske det senere.

Husk på, at det kan tage tid og øvelse at udvikle din forbindelse til den åndelige verden, så vær tålmodig og fortsæt med at øve dig regelmæssigt. Over tid vil du blive mere fortrolig med at forbinde dig med den åndelige verden og forstå de budskaber, der kommer til dig fra dine guider og vejledere.

Clairvoyance Teknikker

Hvilke Clairvoyance teknikker findes der

Der er mange forskellige clairvoyante teknikker, og de kan variere afhængigt af den enkelte clairvoyants metoder og præferencer. Her er en oversigt over nogle af de mest almindelige clairvoyante teknikker:

 1. Indre billedværk: At danne indre billeder er en clairvoyant teknik, der involverer at visualisere og modtage billeder og symboler fra den åndelige verden.

 2. Kanalisering: At kanalisere betyder at modtage budskaber og information fra den åndelige verden gennem kommunikation med ånder, guider og vejledere.

 3. Tarot og andre orakelkort: Tarot- og orakelkort kan bruges som et værktøj til at modtage clairvoyante budskaber og forståelse af situationer.

 4. Pendulering: Pendulering er en teknik, hvor man bruger en pendul eller en anden vægt til at modtage ja- og nej-svar på spørgsmål.

 5. Auralæsning: Auralæsning indebærer at kunne se og fortolke aurafelterne, der omgiver en persons krop og energifelt.

 6. Reiki og andre healingmetoder: Reiki og andre healingmetoder kan hjælpe med at åbne op for den clairvoyante forbindelse og modtage budskaber fra den åndelige verden.

 7. Astralprojektion: Astralprojektion indebærer at forlade kroppen og rejse i det åndelige plan for at modtage budskaber og indsigt.

 8. Trance-kanalisering: Trance-kanalisering indebærer at gå ind i en trance-lignende tilstand og tillade en åndelig guide at tale gennem en person.

Hvordan får man afdøde kontakt i en clairvoyance?

At få kontakt med afdøde er en form for clairvoyance, der kaldes mediumskab. Det er vigtigt at forstå, at det kan være en udfordrende proces og kræver en vis grad af åbenhed og tillid.

Her er nogle trin, der kan hjælpe dig med at opnå kontakt med afdøde:

 1. Sørg for at være i et roligt og afslappet miljø, hvor du føler dig tryg og komfortabel.

 2. Gør dit sind åbent og bevidst om, at du ønsker at modtage kontakt med afdøde. Bed om, at en afdød person, som du ønsker at tale med, vil komme igennem til dig.

 3. Lav en forbindelse til personen, ved at tænke på vedkommendes navn og fokusere på deres energi.

 4. Bed personen om at kommunikere med dig på en måde, der føles tryg og komfortabel for dig. Du kan bede om et tegn eller symbol, der viser dig, at de er til stede.

 5. Vær opmærksom på eventuelle billeder, ord, følelser eller fornemmelser, der kommer til dig. Lad disse indtryk komme ind i dit sind uden at dømme eller analysere dem for hurtigt.

 6. Stil spørgsmål og lyt til svarene, som du modtager. Det kan hjælpe at have en notesbog ved hånden, hvor du kan skrive ned, hvad du modtager.

 7. Tak personen for at kommunikere med dig og luk forbindelsen på en kærlig og respektfuld måde.

Det er vigtigt at huske, at ikke alle vil opleve kontakt med afdøde på samme måde, og at det kan tage tid og øvelse at opnå denne form for clairvoyance. Hvis du har svært ved at opnå kontakt med afdøde, kan det være nyttigt at søge hjælp fra en erfaren medium, der kan guide dig gennem processen.

Clairvoyance Åbne Lukke

Hvordan åbner man for sine clairvoyante evner?

At åbne for sine clairvoyante evner kræver tid, tålmodighed og praksis. Her er nogle trin, du kan tage for at åbne op for dine clairvoyante evner:

 1. Tro på dig selv: Tro på, at du har de clairvoyante evner, og at du kan udvikle dem.

 2. Fokus: Fokus på det, du ønsker at se eller vide mere omkring. Forsøg at visualisere eller forestille dig, hvad det er, du ønsker at se eller vide.

 3. Meditation: Brug meditation og visualisering til at forbinde dig med din intuition og indre visdom. Dette kan hjælpe dig med at opnå en dybere forbindelse til den åndelige verden og dine clairvoyante evner.

 4. Praktiser: Praktiser at bruge dine clairvoyante evner på en daglig basis. Dette kan omfatte at bruge dine clairvoyante evner til at observere og fortolke verden omkring dig, eller ved at deltage i clairvoyante øvelser og meditationer.

 5. Tillid: Tillid til dine indtryk og tillid til, at du kan fortolke dem korrekt. Prøv at stole på de billeder, du ser, følelser du har eller information du modtager.

 6. Hold det positivt: Hold en positiv og åben indstilling, når du træner dine clairvoyante evner. Forsøg at undgå at bekymre dig om, hvad der kan ske, eller at tænke negativt om dine evner.

 7. Lær mere: Lær mere om clairvoyance og åndelig udvikling ved at deltage i kurser eller workshops, læse bøger eller søge information online.

Husk, at det kan tage tid at udvikle dine clairvoyante evner, og at det er vigtigt at være tålmodig og ikke give op. Jo mere du træner og øver dig, jo bedre vil du blive til at bruge dine clairvoyante evner.

Hvordan lukker man ned for sine clairvoyante evner?

Der er tidspunkter, hvor det kan være nødvendigt at lukke ned for dine clairvoyante evner, især hvis du føler dig overvældet eller ikke kan kontrollere dem på en hensigtsmæssig måde. Her er nogle teknikker, du kan bruge til at lukke ned for dine clairvoyante evner:

 1. Visualisér en beskyttende boble omkring dig. Forestil dig, at boblen er en beskyttende barriere, der forhindrer uønsket energi eller indtryk i at trænge igennem.

 2. Sig mentalt til dig selv, at du lukker ned for dine clairvoyante evner. Gentag denne sætning indtil du føler, at energien omkring dig er mere stabil.

 3. Lav en bevidst indsats for at fokusere på dine sanser, og forsøg at flytte din opmærksomhed væk fra de clairvoyante indtryk. Prøv at være opmærksom på det fysiske rum omkring dig og på din egen krop.

 4. Lav en afslapningsøvelse som meditation eller yoga, for at hjælpe dig med at slippe af med den clairvoyante energi, du måtte have samlet op.

 5. Tag en pause fra dine clairvoyante aktiviteter i et stykke tid. At tage en pause kan hjælpe dig med at få en bedre forståelse af, hvordan dine evner påvirker dig, og hvordan du kan håndtere dem mere effektivt i fremtiden.

Det er vigtigt at huske, at dine clairvoyante evner er en naturlig del af dig, og at du kan vælge at udvikle dem eller lade dem være. At lære at kontrollere dine evner vil hjælpe dig med at have mere magt og kontrol over dine clairvoyante indtryk, og lade dig styre, hvornår og hvordan du ønsker at bruge dem.

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Del mit Blog Indlæg:

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »