Divination
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Den Mystiske Verden af Divination
Divinationsteknikker har en meget lang og rige historie, hvis rødder strækker sig tilbage til de tidligste dage af menneskekulturen. De er universelle i deres anvendelse, og der findes variationer i alle samfund, både fortidige og nutidige. Mange gamle civilisationer, herunder grækerne, romerne, egypterne, kineserne, og stammefolkene i Afrika og Amerikas indfødte befolkning, praktiserede forskellige former for divination, som en måde at undervise, rådgive og vejlede på.
Divination

At tolke tegn og symboler

At tolke tegn og symboler for at afklare det ukendte eller for at få indblik i fremtiden ligger i kernen af disse teknikker. Om det er at studere planeternes bevægelser som i astrologi, kast af ben, skaller eller sten som i runer, eller at overveje billeder set i te blade eller et spejlbillede – omdrejningspunktet er at finde en dybere forståelse eller vejledning, der strækker sig ud over vores almindelige sanser.

Divination er tæt forbundet med det spirituelle. Det antages af mange, at de svar og indsigter, der opnås gennem divination, kommer fra en højere kilde – det være sig universet, guddommelige væsener, åndelige vejledere eller det kollektive underbevidste. På denne måde er divinationsteknikker ikke kun et værktøj til at se ind i fremtiden, men også en måde at opnå dybere spirituel forståelse og forbindelse.

Det værdifulde ved divination fra et spirituelt perspektiv ligger i dens evne til at hjælpe os med at navigere i livet. Det kan handle om at finde svarene på presserende spørgsmål, give trøst i usikre tider, eller hjælpe en person med at fastlægge den rigtige vej fremad. Divinationsteknikker kan også hjælpe folk med at arbejde med deres dybere frygt og ønsker ved at bringe dem til overfladen til undersøgelse.

Sammenfattende er divinationsteknikker en del af vores menneskelige stræben efter at forstå og give mening til vores verden. Fra et spirituelt perspektiv, er de et redskab til at opnå større åndelig forståelse og vejledning, ved at åbne døre til skjulte virkeligheder og skabe broer til højere bevidsthedsniveauer. På trods af vores fremskridt inden for videnskab og teknologi, fortsætter mange mennesker med at bruge disse gamle metoder, netop fordi de giver en brugbar og meningsfuld ramme til at undersøge og navigere i livets mysterier.

Divination har gennem tidenes løb fortsat med at transformere og tilpasse sig det moderne liv. Praksisser som tarotkortlæsning, numerologi og astrologi, som var en del af hverdagen for vores forfædre, har fundet sted i det moderne landskab, som nu inkluderer online- og app-baserede tjenester. De bruges stadig bredt og ligger til grund for mange spiritualitetspraksisser. Der er genopstået en populær åndelig kultur, der integrerer disse ældgamle metoder ind i det 21. århundredes liv.

Formålet med divination har også udvidet sig. Det er ikke længere kun brugt til at forudsige fremtiden, men også som et redskab til selvudforskning og refleksion. Det kan hjælpe individer til bedre at forstå deres personlighed, trivsel, relationer og endda til at afdække skjulte talenter eller evner. Ved at give indsigt i de dybere strukturer i vores psyke og sjæl, kan divinationsteknikker lette personlig vækst og transformation.

På en måde kan man sige, at vi igennem brugen af divination kommer i kontakt med vores eget indre “kompas”. Dette beror på mange divinationsteknikkers indre fokus, hvor formålet er at guide og give ledelse i livet. Ved at pege på områder, der kræver vores opmærksomhed, kan divination give individet et mere klarhjertet og autentisk liv. I sådan en forstand kan divination bruges som et terapeutisk værktøj, der stimulerer til selvindsigt og selvudvikling.

Denne dybere, mere spirituelle brug af divination er endda begyndt at krydse over i folkelig psykologi og rådgivning, hvor teknikker fra tarotkortlæsning til astrologi bruges som nyttige redskaber til selvbevidsthed og forståelse.

Alt i alt har divination haft en vedholdende tilstedeværelse i menneskelig historie, tilpasset sig og udformet nye kontekster. Den har tjent mange formål og er blevet brugt på utallige måder, men dens kerneværdi har bevaret sin integritet: at vække os til en dybere forståelse, at bane vejen for selvopdagelse, og at lyse op for de mørke og uklare veje i vores rejse gennem livet. Som et åndeligt værktøj betyder det et løfte om en verden, der strækker sig ud over det man kan se, ind i rigets rige, fyldt med højere visdom og dybere forståelser.

Divination

Divinationsteknikker

Divinationsteknikker er metoder som folk har brugt gennem historien til at forsøge at forudsige fremtiden eller opnå åndelig indsigt. Divination kan også bruges til at finde skjulte genstande eller afklare spørgsmål om nutiden. Der er mange forskellige divinationsteknikker, herunder:

 1. Astrologi:
  Astrologi er en form for divination, der involverer at studere stjernernes positioner og bevægelser for at forstå deres indflydelse på menneskelivet.
 1. Tarotkort læsning:
  Dette involverer at trække kort fra et særligt sæt kort kaldet et tarotspil og fortolke kortenes billeder og symboler.
 1. Runer:
  Runer er et gammelt skriftssystem brugt af germanske folk. I divination kaster en person sten, pind eller ben med runetegn indgraveret på dem og fortolker de symboler, der vises.
 1. I Ching:
  Dette er en traditionel kinesisk divinationsteknik, der involverer at kaste tre mønter og fortolke de resulterende kombinationer af hoveder og haler.
 1. Krystalkugle:
  Her ser den udøvende ind i en krystalkugle for at se visioner eller billeder, der kan afsløre fremtiden eller skjult information.
 1. Numerologi:
  Dette er en form for divination, der involverer at fortolke tal og talværdier knyttet til en persons navn eller fødselsdato.
 1. Palmistry:
  Også kendt som håndlæsning, tolkes linjerne og formen på individets hænder.
 1. Clairvoyance:
  En metode hvor seeren hævder at opnå informationer om et objekt, person, sted eller begivenhed gennem ekstrasensorisk opfattelse.
 1. Øjenlæsning:
  Nogle tror, at øjenfarve og -form kan afsløre oplysninger om en persons personlighed eller helbred.
 1. Ouija Bræt:
  Nogle bruger Ouija brættet til at kommunikere med ånder i håb om at modtage budskaber om fremtiden eller det ukendte.
 1. Automatisk Skrift:
  En teknik, hvor individet skriver uden bevidst kontrol for at kanalisere meddelelser fra det underbevidste sind eller ånder.
 1. Tea Leaf Reading:
  Også kendt som tasseomancy. Det involverer fortolkning af mønstre efterladt af teblade i en kop.
 1. Pendulering:
  En person svinger et pendul over en overflade for at afsløre oplysninger eller svare på spørgsmål.
 1. Drømmetydning:
  Fortolkning af drømme for at finde skjulte budskaber eller forudsigelser om fremtiden.
 1. Pyromancy:
  Dette er praksis med at lave forudsigelser ved at observere ild, herunder flammer eller rester af en ild.
 1. Litomancy:
  En divination metode, der bruger ædelstene og sten.  Mønsteret stenene laver når de kastes, fortolkes.
 1. Necromancy:
  Nogle vil forsøge at kommunikere med de døde for at få information om fremtiden eller det ukendte.
 1. Kaffegrums læsning:
  Ligesom Teblade læsning, involverer denne praksis at fortolke mønstre efterladt af kaffegrums i koppen.
 1. Sort Spejl:
  Også kendt som “spejlgazing”, ser folk ind i et sort spejl i et forsøg på at se visioner eller meddelelser.
 1. Geomanti:
  En ældgammel form for divination, der involverer kastning eller markering af jorden og derefter fortolkning af markeringerne.
 1. Ceroscopy:
  Dette er kunsten at hælde smeltet voks i koldt vand for at lave former, der derefter fortolkes.
 1. Gastromancy:
  Dette er en form for divination, der involverer lytning til eller tolkning af lydene fra maven.
Divination

Et redskab til at opnå større spirituel indsigt

Divinationsteknikker har tjent mange værdifulde formål i menneskets historie. En af de primære grunde til deres popularitet og udbredt anvendelse er menneskets iboende længsel efter at forstå det ukendte. Fra tidernes morgen har mennesker forsøgt at finde svar på livets store spørgsmål, at forstå universets mysterier, og at søge mening i deres liv og oplevelser. Divination har givet en måde at udforske disse ukendte domæner, at finde mening i tilfældigheder, og at søge vejledning i uvishedens tider.

En anden vigtig årsag til divinationens vedvarende popularitet er menneskets trang til kontrol. Vi kan ikke lide usikkerhed, og det at ikke vide, hvad fremtiden bringer, kan skabe angst. Ved at bruge divinationsteknikker, har folk et middel til at føle en vis kontrol eller forståelse af, hvad der vil ske, så de kan forberede sig på det eller ændre kursen, hvis det er nødvendigt.

Divination er også blevet brugt som et redskab til at opnå større spirituel indsigt og forbindelse. Mange kulturer og religioner tror på eksistensen af en højere magt og åndelige kræfter, og divinationsteknikker har været en måde at kontakte og kommunikere med disse magter, om det så er guderne, ånderne fra den anden side, eller universets kraft.

Endelig har divination også tjent en social funktion. Orakler, shamaner, præster, præstinder og andre spirituelle ledere har brugt divination som en del af deres rolle i samfundet, at guide og rådgive deres folk, at hjælpe med at løse konflikter, og at planlægge for samfundets fremtid.

Så uanset om det er at finde svar, at lindre vores angst for det ukendte, at hjælpe med at skabe en forbindelse til det guddommelige, eller at tjene samfundet, divinationsteknikker har været et værdifuldt værktøj i menneskets historie, der har hjulpet os med at navigere livets kompleksiteter.

Ud over at hjælpe med at løse op for usikkerhed og tilvejebringe en følelse af kontrol, har divinationens popularitet igennem historien også været styrket af dens evne til at bringe komfort og trøst. I tider med personlig krise, tab eller forandring, kan divinationsteknikker bringe folk trøst ved at give dem en følelse af, at der er en større plan eller højere formål med deres livshændelser.

I nogle kulturer spiller divination en vigtig rolle i beslutningstagning og konfliktløsning, hvilket gør det til et uundværligt redskab for samfundsledelse. Det tjener som et middel til at manøvrere gennem komplekse sociale problemer og fungerer som en neutral skillelinje, der hjælper med at nedbringe spændinger og fremme harmoni.

Ser vi i det store og hele, har divination også givet folk en måde at forklare og tæmme den naturlige verden på. Fra gamle tider og ind i vores moderne verden har menneskeheden brugt divination til at forstå og forudsige alt fra årstidernes skift, landbrugsresultater til naturlige katastrofer. Disse metoder har givet mening og form til det, der ellers har syntes uforudsigeligt og kaotisk.

Ikke mindst har divination givet en form for åndelig praksis, der har hjulpet mennesker med at forbinde sig med sig selv på et dybere plan. Ved at bruge symboler, ritualer og meditativ praksis, kan folk gennem divination få adgang til deres intuition og indre visdom, hvilket kan føre til dybere selvindsigt og personlig transformation.

Gennem historien har divinationsteknikker altså ikke kun tjent til at forudsige fremtiden, men har også været integreret i menneskets stræben efter at opnå ro, forståelse og balance i en uforudsigelig verden. Det er i grunden en søgen efter viden – om os selv, vores plads i verden og de mystiske kræfter, der styrer universet. Og så længe disse spørgsmål vedbliver med at optage os, vil divination formentlig fortsætte med at have en central plads i vores åndelige liv.

Divination tillader desuden folket at finde en personlig forbindelse til det guddommelige eller åndelige. Gennem historien, har der været en udbredt overbevisning om, at spådomme er kommunikation fra universet, det guddommelige eller ånder, planteret igennem symboler og tegn for os at tyde. Denne opfattelse åbner op for en direkte linje til visdom, der strækker sig ud over vores almindelige virkelighed, og giver en vej til at modtage vejledning, trøst og tilskyndelser.

Derudover findes der en vis rituel og ceremoniel skønhed i mange divinationsteknikker. Manifesteringen af tarotkort i en deltager cirkel, rysten af en håndfuld knogler eller mønter, eller ceremonien af at slukke lyset og stirre dybt ind i krystalkuglen. Disse handlinger og gestus samler opmærksomhed, kaster hverdagens distraktioner væk, og skaber en hellig plads, hvor vi kan indstille os på de subtile budskaber og indsigter der tilbydes.

 

Divination

Kulturelt univers af fortællinger og symboler

Da mange former for divination indkapsler et kulturelt univers af fortællinger og symboler, bruges de også som en måde at overføre kulturel viden og visdom på. Fra antikke græske myter manifesteret i tarotkort, til de dygtigt indgraverede billeder på skaller og ben af shamaner, hver symbolholder og fortæller en historie, der vækker en dybere forbindelse til vores menneskelige arv.

Desuden, i sjældne men betydningsfulde tilfælde, bruges divination også strategisk til at påvirke begivenheders forløb. En leder kan beslutte at iværksætte en krig baseret på et orakels profeti, eller en bonde kan beslutte hvilken afgrøde han skal dyrke baseret på vejrprofetier beregnet af astrologi.

Den tilbagevendende popularitet af divination og dens vedholdenhed gennem æraer antyder, at folket finder dybde og værdi i denne praksis. Uanset om det er for at finde vejledning, for at finde trøst, for at forstå vores skæbne eller for at navigere i irriterende usikkerhed, har divination igennem tiden været brugt til at opnå større indblik i det opfattelige og det uopfattelige aspekter af vores verden.

Siden de tidligste dage har divination tilbudt et middel til at håndtere vores dødelighed. Frygten for det uundgåelige – døden – har drevet mange til at søge adgang til det ‘uforståelige’. Håbet om at kunne forstå vores aktive rolle i livet, eller blot forsøget på at forstå dets begivenheder, er nok til at tilfredsstille vores søgen efter viden og bidrage til vores overlevelsesinstinkt. Mange tyer til divination for at finde denne forståelse og forsøge at mestre deres skæbne.

Divination tillader også mennesker at udforske individuelle og kollektive bekymringer i et konfronterende, men håndterligt miljø. Det giver folk mulighed for atække på de dybeste sider af deres underbevidsthed, og bringer ofte trøst, selv i de mest smertefulde og forvirrende tider. I denne forstand kan divination tjene som en form for terapi, der hjælper enkeltpersoner eller grupper med at navigere i emotionelle farvande.

Divination kan også ses som en form for kunst – en finurlig måde at skabe fortællinger og symbolik på. I begge tilfælde, enten det er kunst eller divination, involveres publikum eller individet i en akt af medskabelse. Man ser, fortolker, forbinder og skaber betydning. Der er en dyb psykologisk trang til at finde mening og form, som både kunst og divination stiller. På den måde fremhæver divination menneskets behov for at søge og skabe betydning i verden.

Fra et historisk synspunkt har divination også haft dybe politiske, kulturelle og sociale implikationer. Det er blevet brugt til at retfærdiggøre beslutninger, konger og dronningers regeringstid, krige, og til at fastholde sociale ordrer. Således har det historisk set også været et magtfuldt værktøj.

Divination

Liste over 100 almindeligt anvendte symboler, farver, figurer og tegn

Her er en liste over nogle almindeligt anvendte symboler, farver, figurer og tegn, der anvendes i forskellige former for divination. Bemærk, at betydningerne kan variere meget afhængigt af kulturel og historisk kontekst, samt den specifikke divination praksis, der anvendes.

 1. Solen: Liv, energi, vitalitet
 2. Månen: Intuition, drømme, det feminine
 3. Stjerner: Skæbne, det himmelske, håb
 4. Kors: Spiritualitet, tro, opofrelse
 5. Trekant: Styrke, harmoni, guddommelighed
 6. Cirkel: Enhed, evighed, perfektion
 7. Firkant: Stabilitet, grundlæggelse, jorden
 8. Hjerte: Kærlighed, lidenskab, følelser
 9. Øje: Visdom, viden, det at se det usynlige
 10. Hånd: Handling, menneskelighed, beskyttelse
 11. Fjer: Frihed, rejser, kommunikation
 12. Bjerg: Udfordringer, opstigning, højder
 13. Hav: Det ubevidste, dybde, følelser
 14. Træ: Liv, vækst, fornyelse
 15. Blomst: Skønhed, vækst, potentiale
 16. Frugt: Belønning, overflod, sensualitet
 17. Ild: Renhed, transformation, lidenskab
 18. Vand: Healing, renhed, underbevidsthed
 19. Jorden: Fertilitet, stabilitet, moderskab
 20. Luft: Intellekt, ideer, frihed
 21. Sværd: Styrke, beskyttelse, retfærdighed
 22. Stav: Autoritet, retfærdighed, lederskab
 23. Spiralen: Evighed, cyklus, spirituel vækst
 24. Ring: Enhed, løfter, evighed
 25. Hund: Loyalitet, beskyttelse, venskab
 26. Kat: Mysterium, uafhængighed, det feminine
 27. Ugle: Visdom, viden, nattesyn
 28. Ravn: Mystik, forandring, magi
 29. Slange: Fornyelse, heling, forvandling
 30. Sommerfugl: Transformation, skønhed, sjæl
 31. Hest: Frihed, kraft, rejse
 32. Løve: Styrke, mod, autoritet
 33. Elefant: Visdom, tålmodighed, godhed
 34. Abe: Listighed, nysgerrighed, legenhed
 35. Drage: Styrke, magt, beskyttelse
 36. Ørn: Frihed, opstigning, inspiration
 37. Fugl: Frihed, åndelig forbindelse, nyheder
 38. Ulv: Instinkt, intelligens, sociale forbindelser
 39. Ræv: Listighed, observation, tilpasning
 40. Drøm-fanger: Beskyttelse, drømme, fortjene
 41. Regnbue: Forsoning, fred, forbindelse
 42. Dødningehoved: Død, forvandling, det uundgåelige
 43. Spindelvæv: Skæbne, tid, kreativitet
 44. Føniks: Genfødsel, udødelighed, fornyelse
 45. Æg: Fødsel, potentiale, nye begyndelser
 46. Kornakse: Høst, belønning, overflod
 47. Æble: Kærlighed, viden, fristelse
 48. Ormehul: Overgang, rejse, transformation
 49. Anker: Håb, sikkerhed, stabilitet
 50. Lys: Håb, vejledning, åndelig oplysning

Farver:

 1. Rød: Kærlighed, lidenskab, kraft
 2. Blå: Fred, ro, troskab
 3. Grøn: Helbredelse, natur, overflod
 4. Gul: Glæde, energi, visdom
 5. Lilla: Spiritualitet, mystik, transformation
 6. Sort: Mysterium, beskyttelse, det ukendte
 7. Hvid: Renhed, uskyld, sandhed
 8. Orange: Kreativitet, mod, entusiasme
 9. Brun: Jorden, stabilitet, tryghed
 10. Sølv: Det feminine, intuition, drømme
 11. Guld: Rigdom, solen, succes
 12. Rosa: Ren kærlighed, sødme, medfølelse
 13. Grå: Neutralitet, visdom, balance
 14. Regnbue: Enhed, forbindelse, løfte

Tal:

 1. Et: Begyndelse, enhed, essens
 2. To: Balance, partnerskab, dualitet
 3. Tre: Kreativitet, udtryk, guddommelighed
 4. Fire: Stabilitet, jorden, orden
 5. Fem: Menneskeheden, frihed, forandring
 6. Seks: Harmoni, balance, ansvar
 7. Syv: Spiritualitet, visdom, det mystiske
 8. Otte: Velstand, karma, uendelighed
 9. Ni: Fuldstændighed, livsvisdom, åndelig oplysning
 10. Ti: Fuldstændighed, Gud, universet
 11. Elleve: Intuition, indre belysning, portal
 12. Tolv: Fuldstændighed, himmelsk orden, tid

Astrologi:

 1. Stjernetegnene
 2. Planet symboler
 3. Fire elementer (Jord, Luft, Ild, Vand)
 4. Huse i horoskopet
 5. Retrograd planet
 6. Solopgang
 7. Solnedgang

Tarot:

 1. Narren: Begyndelse, risiko, spontanitet
 2. Magikeren: Manifestation, viljestyrke, skaberkraft
 3. Ypperstepræstinden: Intuition, det ubevidste, det feminine
 4. Kejserinden: Fertilitet, skønhed, natur
 5. Kejseren: Autoritet, struktur, kontrol
 6. Hierofanten: Tradition, spiritualitet, læring
 7. Elskerne: Kærlighed, forhold, valg
 8. Stridsvognen: Sejr, viljestyrke, kontrol
 9. Retfærdighed: Balance, sandhed, fairness
 10. Eremitten: Indre søgen, visdom, introspektion
 11. Døden: Afslutning, transformation, fornyelse
 12. Djævelen: Frigørelse, skygger, afhængighed
 13. Tårnet: Pludselige ændringer, opvågning, frigørelse
 14. Stjernen: Håb, inspiration, guddommelig vejledning
 15. Månen: Illusion, intuition, det ubevidste
 16. Solen: Glæde, succes, energi
 17. Verden: Fuldførelse, succes, enhed
Divination

Begynd at bruge divinationsteknikker

Hvis du er interesseret i at begynde at bruge divinationsteknikker, er der flere vigtige ting, du bør overveje:

 1. Åbenhed:
  Divination handler om at åbne dit sind og dit hjerte for visdom og indsigter, som du måske ikke ville nå frem til gennem almindelig tænkning eller logik. Du skal være klar til at acceptere og indarbejde de budskaber, du modtager.
 2. Studie og forståelse:
  Hver divinationsteknik har sin egen historie, praksis og symbolske sprog, der kræver tid og engagement at lære. Uanset om det handler om at studere betydningen af tarotkort, lære astrologiske tegn eller forstå fortolkningen af rune-symboler, skal du være villig til at studere og fordybe dig i den valgte tekniks skikke og traditioner.
 3. Praksis:
  Divination er en færdighed, der kræver praksis for at mestre. Jo mere du praktiserer, jo bedre bliver du til intuitivt at forstå og fortolke de budskaber, du modtager.
 4. Tålmodighed:
  Resultater med divination kommer sjældent øjeblikkeligt. Det handler om at lytte dybt, bygge forbindelser over tid, og lære at forstå de komplekse måder, hvorpå symboler og tegn kan relateres til dit liv.
 5. Etik:
  Det er vigtigt at respektere andres privatliv, når man bruger divination. Du bør aldrig udøve divination for at spå om nogen uden deres samtykke. Derudover skal divination ikke bruges til at bortforklare lægehjælp eller professionel rådgivning.
 6. Sund skepsis:
  Mens du holdes åben over for budskaberne fra divination, er det også vigtigt at bevare en vis grad af skepsis. Divination kan give indsigter og perspektiver, men du skal stadig bruge din egen dømmekraft og sund fornuft i din endelige beslutningstagning.
 7. Find din egen vej:
  Der er mange forskellige divinationsteknikker derude, så tag dig tid til at udforske forskellige metoder og find den, der resonerer mest med dig. Du kan også kombinere forskellige teknikker og skabe din egen personlige divinationspraksis.

Husk, at divination skal være en givende og berigende praksis, der styrker din intuition og hjælper dig med at opbygge en dybere forbindelse til din egen spirituelle vej. Der er ingen “rigtig” eller “forkert” måde at bruge disse teknikker på, så længe du nærmer dig dem med respekt og åbenhed.

Divination

Divinationsteknikker øget vores forståelse af verden

Til syvende og sidst har divinationsteknikker øget vores forståelse af verden, og decentrerede vores syn på virkeligheden. Ved at skubbe grænserne for vores kendte og sikre verden til at omfatte det ukendte og det mystiske, blev mennesker mere rummelige og kapable til at acceptere og leve sammen med forskelligheder. Vi lærte at navigere i det ukendte, i det indre såvel som det ydre, og at affinde os med livets usikkerheder og paradokser. Og i sidste ende ligger svaret på, hvorfor divination har været så brugt gennem hele historien i denne evige menneskelige trang til forståelse og vejledning i livets labyrint.

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Del mit Blog Indlæg:

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »