Påske
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Påske, spirituelt set
Påske, set med spirituelle briller, hvad drejer det så egentlig om? Lad os dykke ned i de forskellige traditioner, ritualer og lad os forstå hvad vi kommer af og fra, og lade os inspirere af påskens betydning - åndelig og spirituelt.
Paasken Spirituelt Set

Påske spirituelt set - hvad er det og hvad står den tid for?

Påske er en kristen højtid, der fejres til minde om Jesu Kristi død og opstandelse. Det er en af de vigtigste kristne højtider og fejres over hele verden af kristne samfund.

Påsken falder hvert år på forskellige datoer, da datoen for påsken afhænger af den første fuldmåne efter forårsjævndøgn. Påsken begynder normalt med Palmesøndag og varer en uge, som kaldes for “Stille uge”. Denne uge afsluttes med påskedag, som er dagen for Jesu opstandelse.

Påsken fejres på forskellige måder afhængigt af land og kultur. I mange lande er påskeæg, påskeharer og påskeliljer en del af påskefejringen. Mange kristne går også i kirke og deltager i religiøse ceremonier i løbet af påsken.

Paasken gamle nordiske tradition

Hvad betyder påsken for den gamle nordiske tradition?

Påsken som en kristen højtid har ikke nogen direkte betydning for den gamle nordiske tradition, da denne tradition opstod før kristendommen blev udbredt i Norden.

Imidlertid havde de gamle nordiske kulturer også deres egne forårsfester og ofringer, der blev fejret omkring den samme tid som påsken. Disse fester var dedikeret til guderne, og formålet var at fejre forårets komme, frugtbarhed og vækst.

En af de mest kendte nordiske forårsfester var blotfesten, som blev fejret til ære for guden Frey, der var guden for frugtbarhed, vækst og landbrug. Festen involverede ofringer og ritualer, der skulle sikre en god høst og frugtbarhed i det kommende år.

Derudover havde nordiske kulturer også en tradition for at pynte med forårsblomster og grene for at fejre forårets ankomst. Denne tradition lever stadig i dag i mange dele af Norden og er en del af den moderne påskefejring i disse lande.

Blót var en gammel nordisk religiøs festival, der blev fejret til ære for guderne, og som ofte var dedikeret til guden Frey, som var guden for frugtbarhed, vækst og landbrug. Festivalen blev normalt afholdt om foråret i tiden omkring vintersolhverv eller forårsjævndøgn, som var vigtige tidspunkter i det nordiske årsforløb.

Blót var en højtidelig ceremoni, der ofte blev afholdt på en høj eller et helligt sted i naturen. Ceremonien involverede ofte ofringer af dyr eller fødevarer til guderne, som var tænkt at sikre en god høst og frugtbarhed i det kommende år. Offerdyr blev ofte dræbt ved at få halsen skåret over, og deres blod blev samlet i en skål og ofret til guderne. Offerdyret blev derefter skåret op, og kødet blev spist som en del af festen.

Under blót ceremonien blev der også sunget sange og reciteret poesi til ære for guderne, og der blev udført rituelle dansetrin. Der var også en tradition for at drikke mjød, en alkoholisk drik lavet af honning og vand, under ceremonien. Der var også forskellige ritualer, som skulle sikre en god høst og frugtbarhed i det kommende år. For eksempel kunne man binde en skovl til et træ for at bede om en god høst, eller man kunne kaste brød ud i markerne for at bede om frugtbarhed.

Blotfesten var også en social begivenhed, hvor folk samledes for at spise, drikke og fejre. Der blev sunget sange og fortalt historier, og festen kunne vare i flere dage.

Efter kristendommens indførelse i Norden blev blotfesten forbudt, da den blev anset for at være en hedensk tradition. Men nogle af traditionerne fra blotfesten lever stadig videre i moderne nordisk kultur, og mange af disse traditioner er blevet en del af den moderne påskefejring.

Paasken Ritualer og tradition

Før kristendommens indførelse i Danmark, fejrede man forårets komme med forskellige ritualer og traditioner, som var en vigtig del af den gamle nordiske religion og kultur. Her er nogle eksempler på, hvordan forårsfejringerne blev fejret i Danmark før kristendommen:

 1. Blotfest: Blotfest var en vigtig del af den gamle nordiske religion, og var en ritualistisk offerfest, hvor man ofrede dyr og mad til guderne for at bede om en god høst og frugtbarhed. Blotfesten blev holdt i hellige lunde eller templer, og præsterne ledte ofte ceremonien.

 2. Bål: Tænding af bål var en anden vigtig tradition i forårsfejringerne i Danmark. Bålet blev tændt for at symbolisere solens styrke og for at fjerne onde ånder og forberede naturen på forårets komme.

 3. Pyntning med forårsblomster og grene: Man pyntede hjemmet og offentlige steder med forårsblomster og grene for at symbolisere forårets genoplivning og vækst.

 4. Fest og social samvær: Forårsfejringerne var også en lejlighed til at samles og fejre med venner og familie. Der blev spist, drukket og sunget sange, og mange af de traditioner, der opstod i forbindelse med disse fester, er stadig en del af moderne dansk kultur.

 5. Jagt: Forårsfejringerne var også en tid, hvor man begyndte at jage igen efter vinteren. Det var en måde at skaffe mad til befolkningen, og jagt blev også set som en form for rituel handling, hvor man viste respekt for naturen og dens kræfter.

Disse traditioner var en vigtig del af forårsfejringerne i Danmark før kristendommens indførelse, og mange af dem er stadig en del af moderne dansk kultur.

Paasken Nordiske kulturers foraarsfejringers traditioner

Nordiske kulturers forårsfejringers traditioner

Forårsfejringer var en vigtig del af den nordiske kultur, før kristendommens indførelse i Norden. Disse fejringer var dedikeret til at byde foråret velkommen og fejre naturens genoplivning efter vinteren. Her er nogle af de traditioner, der var forbundet med nordiske forårsfejringer:

 1. Pyntning med forårsblomster og grene: I mange nordiske kulturer pyntede man hjemmet og offentlige steder med forårsblomster og grene. Dette skulle symbolisere forårets genoplivning og vækst.

 2. Ofringer og ofringssteder: Ofte blev der ofret dyr eller mad til guderne for at bede om en god høst og frugtbarhed. Ofte blev ofringerne udført i hellige lunde eller templer.

 3. Fest og social samvær: Forårsfejringerne var også en lejlighed til at samles og fejre med venner og familie. Der blev spist, drukket og sunget sange, og mange af de traditioner, der opstod i forbindelse med disse fester, er stadig en del af moderne nordisk kultur.

 4. Ritualer for at fremme vækst og frugtbarhed: Mange af ritualerne var forbundet med landbrug og vækst. For eksempel kunne man binde en skovl til et træ for at bede om en god høst eller kaste brød ud i markerne for at bede om frugtbarhed.

 5. Tilknytning til guderne: Forårsfejringerne var ofte dedikeret til guderne, som blev anset for at have en tæt tilknytning til naturen og landbruget. Guder som Frey og Freya var særligt vigtige i forbindelse med forårsfejringerne på grund af deres tilknytning til frugtbarhed og vækst.

Mange af traditionerne fra de nordiske forårsfejringer har overlevet ind i moderne tid og er blevet en del af den moderne påskefejring i Norden.

Den moderne påskefejring i Norden har rødder i både kristne og gamle nordiske traditioner. Påskefejringen markerer traditionelt Jesu død og opstandelse i den kristne tro, men i de nordiske lande er der også mange traditioner, der går tilbage til de gamle nordiske forårsfejringer.

En af de mest markante traditioner er at pynte med påskegrene. Dette kan spores tilbage til den nordiske tradition med at pynte med forårsblomster og grene, som var en del af de gamle forårsfejringer. Grene og blomster symboliserer forårets genoplivning og vækst og bruges stadig i moderne tid til at pynte hjemmet og offentlige steder.

En anden tradition er at spise påskefrokost, som typisk inkluderer æg, sild, skinke, ost og brød. Påskefrokosten er en social begivenhed, hvor familie og venner samles for at fejre og spise sammen. Maden og drikken er ofte en vigtig del af påskefejringen, og mange nordiske lande har særlige påske-specialiteter.

Der er også traditionen med påskeæg, som oprindeligt var en del af de gamle nordiske forårsfejringer. Æggene symboliserede frugtbarhed og vækst og blev ofte farvet eller dekoreret og gemt rundt omkring i naturen eller i hjemmet som en form for skattejagt.

Endelig er der også traditionen med at tænde bål, som også går tilbage til de gamle nordiske forårsfejringer. Bål blev tændt for at symbolisere solens styrke og for at fjerne onde ånder og forberede naturen på forårets komme.

I dag er påskefejringen i Norden en blanding af kristne og gamle nordiske traditioner, og mange af de gamle traditioner er stadig vigtige for påskefejringen i de nordiske lande.

Paasken Hvad betyder paasken og foraaret for spirituelle kulturer

Hvad betyder påsken og foråret for spirituelle kulturer?

Påsken og foråret har en særlig betydning for mange spirituelle og religiøse kulturer over hele verden. Her er nogle eksempler:

 1. Kristendom: For kristne symboliserer påsken Jesu død og opstandelse. Påsken markerer en tid med fornyet håb og tro på livets forvandling og genopstandelse. For mange kristne er påsken også en tid til at reflektere over deres egen tro og spiritualitet.

 2. Jødedom: For jøder markerer påsken (Påske eller Pesach) befrielsen fra slaveriet i Egypten. Pesach er en højtid, hvor jøderne mindes deres forfædres udfrielse og frihed fra slaveri.

 3. Hinduisme: I hinduismen markerer foråret en tid med nyt liv og fornyelse. Foråret betyder også starten på det hinduistiske nytår og fejres med farverige festivaler og ritualer.

 4. Buddhismen: For buddhister symboliserer foråret en tid med ny begyndelse og mulighed for personlig vækst og udvikling. Foråret er også en tid til at mindes Buddha og hans budskab om kærlighed og medfølelse.

 5. Native American Spiritualitet: For mange indianske kulturer i Nordamerika markerer foråret starten på en ny cyklus i naturen. Foråret betyder også genopvågnen af ​​den naturlige verden, og mange stammer fejrer foråret med ceremonier, der ærer Moder Jord og de åndelige kræfter, der styrer livet.

 6. Wicca: I Wicca og andre moderne hedenske traditioner markerer man forårets komme med Ostara-festen, som er en fejring af forårsjævndøgn. Ostara symboliserer fornyelse og genopstandelse og fejres med ritualer, hvor man fokuserer på fornyelse, vækst og balance.

Generelt set betyder påsken og foråret i mange spirituelle kulturer starten på en ny cyklus og en tid med håb, fornyelse og mulighed for personlig og spirituel vækst og udvikling.

Paasken Meditation

En meditation med fokus på den nye energi

Jeg vil nu gerne guide dig igennem en meditation, der byder forårets nye energi og påskens betydning velkommen i dit liv. Find et roligt sted, hvor du kan sidde eller ligge i 10-15 minutter uden at blive forstyrret.

 1. Start med at tage nogle dybe åndedrag. Tag en dyb indånding gennem næsen og fyld dine lunger op med luft, og pust derefter langsomt ud gennem munden. Gentag dette et par gange og mærk, hvordan din krop slapper mere af for hver udånding.

 2. Forestil dig nu en smuk forårsdag med solskin og varme, og forestil dig, hvordan det føles at trække frisk luft ind i dine lunger. Mærk solens varme på din hud og hør fuglene synge.

 3. Forestil dig nu en smuk blomst, der springer ud af jorden og vender sit hoved mod solen. Se dens skønhed og energi, og mærk hvordan dens energi fylder dig op og giver dig en følelse af fornyelse og genoplivning.

 4. Forestil dig nu påskens betydning i dit liv. Tænk på det som en tid til at give slip på gamle vaner og tanker og at åbne op for nye muligheder og perspektiver. Se påsken som en tid til fornyelse og genopstandelse i dit liv.

 5. Visualiser nu, hvordan forårets og påskens energier flyder ind i dit liv. Se dem som strømmende lys, der fylder din krop og dit sind med nyt liv og håb. Mærk, hvordan de løfter dit humør og giver dig en følelse af fornyelse og glæde.

 6. Fortsæt med at tage nogle dybe åndedrag og visualisere, hvordan forårets og påskens energier strømmer ind i dit liv. Mærk, hvordan denne energi opløfter og giver dig styrke og kraft til at tage de skridt, du har brug for for at nå dine mål.

 7. Når du er klar, tager du et sidste dybt åndedrag og langsomt åbner dine øjne. Giv dig selv lidt tid til at vende tilbage til din daglige tilstand, og mærk efter, hvordan du har det i din krop og dit sind.

Jeg håber, at denne meditation har hjulpet dig med at byde forårets nye energi og påskens betydning velkommen i dit liv.

Kærligst fraAnabella

Dette indlæg har 1 kommentar

 1. a9450c859561e1fe551e5b364fdcbdae?s=150&d=mm&r=g
  Katja

  Tusind tak Anabella for det fineste skriv om påsken og dens betydninger. Det var meget berigende.. Og af hjertet tak for en smuk meditation hvor påskens energi kan anvendes til at invitere forårs energien ind og give slip. på det tunge. Så fint at inddrage påskens symbolik i en meditation. Tak og velsignet påsketid. Kærligst Katja

Skriv et svar

Del mit Blog Indlæg:

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »