Skytshelgener
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Skytshelgener – hvad er det?
Skytshelgener er engle eller helgener, der er blevet tildelt et specielt beskyttelsesansvar over en bestemt person, gruppe, by eller nation. Troen på skytshelgener stammer fra den katolske tradition, hvor man tror på, at hver enkelt person har sin egen skytshelgen, som beder for og beskytter dem i deres liv. Skytshelgener opfattes som følgesvende, der leder og vejleder den person, de beskytter, og som hjælper dem i vanskelige tider. Hver skytshelgen anses for at have særlige egenskaber eller områder, som de har magt over. For eksempel kan der være skytshelgener for forskellige erhverv, sygdomme eller omstændigheder.
Skytshelgener

Troen på skytshelgener

Troen på skytshelgener er dybt forankret i katolsk spiritualitet, og mange kristne vælger at bede til deres skytshelgen for at få hjælp og beskyttelse. Man antager, at skytshelgener er nært forbundet med Gud og har stor indflydelse på ens liv. Nogle mennesker føler en personlig forbindelse og taknemmelighed over for deres skytshelgen og betragter dem som vejledere og intercessorer over for Gud.

Skytshelgener kan også være nationale helgener, der symboliserer og repræsenterer en bestemt nation eller by. Disse skytshelgener bliver hyldet og æret som beskyttere af hele etniske eller geografiske grupper og betragtes som symbolske figurer af national identitet og stolthed.

Samlet set er skytshelgener en vigtig del af den katolske tro og spiritualitet. De repræsenterer beskyttelse, vejledning og hjælp i menneskers liv og symboliserer den tro, at der altid er en guddommelig kraft til stede, der hjælper og beskytter os.

Skytshelgener

Den katolske tro

Katolicismen er en gren af kristendommen, der har sit udspring i Rom og ser paven som kirkens øverste overhoved. Den romersk-katolske kirke er den største kristne kirke i verden, med over 1,3 milliarder medlemmer globalt. Den er også den ældste institution i den vestlige verden.

Kernen i troen i katolicismen er troen på Jesus Kristus som Guds søn og verdens frelser. Katolikker tror, at Jesus blev født af Jomfru Maria, led en død på korset for menneskehedens synder, opstod fra de døde og til sidst opsteg til himlen.

Katolicismen tror på treenigheden, hvilket betyder, at Gud er én, men findes som tre personer: Faderen, Sønnen (Jesus Kristus) og Helligånden.

Sacramenter, eller hellige skikke, spiller også en central rolle i katolsk tro og praksis. Der er syv sakramenter i den katolske kirke: dåb, eukaristi (eller nadver), bekendelse, konfirmation, ægteskab, ordination og sygesalvelse.

Et andet vigtigt aspekt af katolicismen er det, der kaldes “hellighedens fællesskab”. Dette omfatter alle de troende, både levende og døde. Det omfatter også helgener, som er overbevisende kristne figurer, der er blevet kanoniseret (anerkendt som helgen) af den katolske kirke. Mange mennesker beder til helgener om hjælp, vejledning eller forbøn overfor Gud.

Liturgi, eller formel offentlig gudstjeneste, er yderst vigtig i den katolske tradition. Den mest centrale liturgiske ceremoni i katolicismen er messen, der omfatter læsning af Skriften, prædiken, bøn og eukaristi.

Paven, der bor i Vatikanstaten i Rom, er biskop af Rom og verdens katolske kirkes overhoved. Han anses for at være Jesu Kristi stedfortræder på jorden. Sammen med biskopperne har paven det højeste autoritet inden for kirken i spørgsmål om tro og moral.

Katolsk social lære lægger vægt på værdigheden hos hvert enkelt menneske, kærlighed og retfærdighed over for de fattige, arbejderes rettigheder, anstændige arbejdsforhold og retfærdig økonomisk fordeling.

Selvom den katolske kirke har været udsat for kritik og kontroverser på grund af en række spørgsmål, herunder sexmisbrugsskandaler, har den vedvarende betydning og indflydelse i mange samfund verden over og er fortsat en betydelig kraft inden for den kristne tro.

Skytshelgener er en integreret del af den katolske tro og tradition, men idealet om beskyttende og vejledende guder eller ånder findes i flere religioner og kulturer verden over. Forestillingen om en skytshelgen kan ses som en bredere manifestation af troen på skytsånder.

I katolicismen forestilles det, at hver enkelt person, by, land og endda erhverv har sin egen skytshelgen. Forestillingen om skytshelgener stammer ikke fra de officielle kirkelige tekster, men snarere fra vejledninger og fortællinger, der er opstået i løbet af kirkens mange århundreder lange historie. Mange helgener blev oprindeligt betragtet som patroner for specifikke sager, steder eller erhverv på grund af forskellige forhold i deres liv eller på grund af mirakler, de angiveligt har udført.

For eksempel er Skt. George, der er kendt for sin legendariske dragekamp, blevet tilbedt som en beskytter af soldater og ridderorden. Skt. Francis af Assisi, der elskede alle levende væsener, er blevet skytshelgen for dyreelskere og miljøbevægelsen. Andre helgener, såsom Skt. Joseph, har fået status som skytshelgener på grund af deres rolle i bibelske fortællinger. Joseph, der var tømrer, er skytshelgen for arbejdere.

Nogle gange bliver en helgen udnævnt til beskytter baseret på et mirakel, de påstås at have udført. Skt. Anthony af Padua blev eksempelvis anerkendt som skytshelgen for tabte genstande, fordi han ofte hjalp folk med at finde deres mistede ejendele.

Selvom skytshelgener primært er et katolsk fænomen, findes der faktisk en variant af konceptet i flere andre religioner også, blandt andet i den orthodoxe kirke og visse retninger inden for anglikanismen.

Det er vigtigt at forstå, at troen på skytshelgener ikke betyder, at man tilbeder selve helgenen. I stedet anser de troende skytshelgenerne for at være forbilleder og mæglere, der beder til Gud på deres vegne. Tanken er, at disse helgener, der går forud for os i himmelen, fortsætter med at bryde sig om os og beder for os, ligesom venner og familie gør det her på jorden.

Dette skaber en fornemmelse af et støttende, omsorgsfuldt og forbundet fællesskab, der strækker sig ud over de jordiske grænser. Det er en del af den bredere kristne forståelse af ‘communion of saints’ eller ‘de helgendes fællesskab’, en tro på, at alle i kirken – både levende og døde – er forbundet i Kristus.

På denne måde bliver skytshelgener en dybt personlig og vigtig del af mange menneskers åndelige liv. De er mere end blot historiske figurer eller abstrakte koncepter. De har ofte betydning i folks hverdagsliv og bliver betragtet som hjælpende og beskyttende kræfter, der er lige ved hånden. En skytshelgen bliver sommetider valgt, eller føler man sig draget imod, på baggrund af personlige oplevelser, interesser eller kampe.

Troen på skytshelgenerne er et udtryk for katolsk spiritualitets kompleksitet og rigdom. Selvom det er et aspekt af troen, der kan virke mærkeligt for udenforstående, giver det de troende en følelse af guddommelig tilstedeværelse, beskyttelse og støtte i deres liv, der er både personlig og specifik. Det forbinder folk med deres tro på en måde, der er direkte relevant for deres dagligdag og personlige oplevelser.

32 vigtige Skytshelgener

At udarbejde en fuldstændig liste over alle skytshelgener ville være en stor opgave, da der findes tusindvis af anerkendte helgener inden for den katolske kirke og andre kirker, der anerkender helgener. Her er dog et udsnit af nogle af de mest kendte og vigtige skytshelgener:

1. Skt. Anna: Skytshelgen for mødre og kvinder i arbejde
2. Skt. Antonius: Skytshelgen for tabte genstande
3. Skt. Barbara: Skytshelgen for soldater og dem, der arbejder med farlige materialer
4. Skt. Benedict: Skytshelgen for Europa og munkene i Benediktinerordenen.
5. Skt. Bernadette: Skytshelgen for syge og fattige
6. Skt. Blasius: Skytshelgen for hals- og halsrelaterede lidelser
7. Skt. Brendan: Skytshelgen for søfolk og rejsende
8. Skt. Catherine: Skytshelgen for lærde, studerende, og advokater
9. Skt. Cecilia: Skytshelgen for musikere
10. Skt. Christopher: Skytshelgen for rejsende
11. Skt. Claus: Skytshelgen for børn og givere
12. Skt. Elizabeth of Hungary: Skytshelgen for hospitaler
13. Skt. Francis af Assisi: Skytshelgen for dyr og miljøet
14. Skt. George: Skytshelgen for soldater
15. Skt. Gertrude: Skytshelgen for katte
16. Skt. Helena: Skytshelgen for arkæologer
17. Skt. Ignatius of Loyola: Skytshelgen for den katolske kirke, Jesuitordenen.
18. Skt. Isidore: Skytshelgen for bønder
19. Skt. Joan of Arc: Skytshelgen for Frankrig og soldater
20. Skt. Joseph: Skytshelgen for arbejdere
21. Skt. Jude: Skytshelgen for umulige sager
22. Skt. Lucy: Skytshelgen for blinde og synshandicappede
23. Skt. Maria (Jomfru Maria): Skytshelgen for alle mennesker
24. Skt. Martin of Tours: Skytshelgen for soldater og ryttere
25. Skt. Matthew: Skytshelgen for banker og regnskabsføring
26. Skt. Nicholas: Skytshelgen for børn
27. Skt. Patrick: Skytshelgen for Irland
29. Skt. Peter: Skytshelgen for fiskere
30. Skt. Sebastian: Skytshelgen for atleter
31. Skt. Teresa of Avila: Skytshelgen for hovedpine
32. Skt. Thomas Aquinas: Skytshelgen for akademikere og studerende.

Listen er langt fra komplet, da der findes mange flere skytshelgener, men dette giver et ret godt overblik over nogle af de vigtigste. Det er interessant at se, hvordan helgenernes specialiseringer afspejler det brede spektrum af menneskelige aktiviteter, bekymringer og udfordringer.

Her er en uddybende beskrivelse af de første 10 skytshelgener

1. Skt. Anna:
Ifølge traditionen var Skt. Anna mor til Jomfru Maria og bedstemor til Jesus Kristus. Den bibelske genealogi nævner hende ikke, men hun er blevet æret som skytshelgen for mødre og gravide kvinder på grund af dette moder- og bedstemoderforhold. I ikonografi er hun ofte fremstillet som at undervise Maria i Skriften, hvilket understreger hendes rolle i at lægge grunden for den kristne tro i sit barns hjerte. Hendes festdag er den 26. juli.

2. Skt. Antonius:
Antonio af Padova, kendt som Skt. Antonius, var en portugisisk præst og teolog, som var mest kendt for sin dygtighed som prædikant. Han blev skytshelgen for tabte genstande på grund af en berømt episode, hvor en novice stjal hans bog med salmer. Han bad for dens retur, og tyven følte sig tvunget til at returnere det. Hans festdag er den 13. juni.

3. Skt. Barbara:
Skt. Barbara var en tidlig kristen martyr, der led under anti-kristen forfølgelse. Hendes far, der var hedensk, fængslede hende i et tårn for at forhindre hende i at blive kristen – men det fik blot hendes tro til at vokse. Hun blev valgt som skytshelgen for dem, der arbejder med farlige materialer, da hun blev begravet under en klippe efter det sagn, at lynet dræbte hendes far efter hendes død. Hendes festdag fejres den 4. december.

4. Skt. Benedict:
Skt. Benedict af Nursia er mest kendt for at have grundlagt Benediktinerordenen, verdens ældste kristne munkeorden, og for at have skrevet dens regel, et sæt retningslinjer for religiøst liv, der stadig er i brug i dag. Han leverede et eksempel på et liv i bøn, studier og arbejde, og lærte sine disciple at søge Gud i hverdagen. Han betragtes som vestlig monasticismes far og skytshelgen for Europa. Hans festdag er den 11. juli.

5. Skt. Bernadette:
Skt. Bernadette af Lourdes, født som Bernadette Soubirous, var en fattig møllerdatter, som angiveligt oplevede 18 visioner af Jomfru Maria i byen Lourdes i Frankrig i 1858. Trods sin fattigdom og sygdom blev hun ved med at insistere på sandheden i hendes visioner, en insisteren der førte til oprettelsen af en af de mest populære valfartssteder i den katolske verden. På grund af hendes fattige helbred og livslange sygdom er hun blevet helgen for syge folk og dem, der plejer dem. Hendes festdag er den 16. april.

6. Skt. Blasius:
Skt. Blasius leverede sin tjeneste som biskop i Sebastea i Armenien. Ifølge traditionen reddede han en dreng fra at kvæles på en fiskeben, og dette mirakel gjorde ham til skytshelgen for hals- og halsrelaterede lidelser. På hans festdag, den 3. februar, bliver der ofte afholdt velsignelse af halse i hans navn.

7. Skt. Brendan:
Også kendt som Brendan Navigatoren, var en irsk abbed og helgen, der er kendt for sine legendariske rejser til “Landet med de Velsignede”. Selvom hans beretninger om disse sejladser er myteomspundne, gav de ham status som skytshelgen for søfolk og rejsende. Hans festdag er den 16. maj.

8. Skt. Catherine:
Skt. Catherine af Alexandria, også kendt som Skt. Catherine fra Hjulet, er en tidlig kristen martyr. Hun blev berømt for sin udholdenhed og klogskab, da hun forsvarede sin kristne tro foran hedenske filosoffer og lærde. Dette gør hende til skytshelgen for lærde, studerende, filosoffer og advokater. Hendes festdag er den 25. november.

9. Skt. Cecilia:
Skt. Cecilia er en af de mest berømte romerske martyrer. Hendes historie fortæller, at hun blev tvunget til at gifte sig med en hedensk mand, men i stedet for at danse ved sit bryllup, sang hun til Gud i sit hjerte. Derfor er hun blevet være skytshelgen for musikere. Hendes festdag falder den 22. november.

10. Skt. Christopher:
Også kendt som Kristoffer den hellige, var ifølge legenden en kananæer, der hjalp folk med at krydse en farlig flod. En dag bar han et barn, der viste sig at være Jesus Kristus. Dette har gjort ham til skytshelgen for rejsende og chauffører. Selvom hans autenticitet er blevet anfægtet i nyere tid, bibeholder mange stadig dyb hengivenhed over for ham. Den traditionelle festdag for Skt. Christopher falder den 25. juli.

Skytshelgener

Meditation: Forbind dig til en skytshelgene

Begynd med at finde et roligt sted, hvor du føler dig behagelig og uforstyrret. Sid ned eller læn dig tilbage i en behagelig stilling. Luk dine øjne og træk vejret dybt ind, og pust langsomt ud.

Forestil dig, at du er omgivet af et helligt lys, der omslutter dig i en aura af varme, fred og beskyttelse. Dette lys repræsenterer Guds kærlighed, der strækker sig ud til dig uendeligt og ubetinget. Med hver indånding bliver dette lys kraftigere, og hver udånding spreder det sig ud i hele din krop, beskytter dig og forbinder dig med himlen.

Fokuser nu din opmærksomhed på din skytshelgen. Tænk på hans eller hendes liv, eksempel og dyder. Hvis du ikke allerede har en skytshelgen, kan du simpelthen forestille dig en hellig figur, du beundrer, eller bede om at en skytshelgen må afsløre sig selv for dig.

Forestil dig din skytshelgen stå ved din side, velsignet af det samme hellige lys, der omslutter dig. Forestil dig, at I står sammen i dette lys – sammen i bøn, sammen i kærlighed, sammen i ubeskrivelig fred.

Føl din skytshelgens hånd tage din egen, mærk den hjertevarme forbindelse mellem jer, og lad hans eller hendes kærlighed strømme over i dit hjerte. Uden ord, uden billeder, bare vid, at din skytshelgen er hos dig lige nu, at han eller hun beder for dig, plejer dig, og støtter dig på din åndelige vej.

Tal nu til din skytshelgen, både med dine indre ord og med hjertets tavse bøn. Fortæl dem om dine glæder, dine sorger, dine håb, dine frygt. Bed dem om deres vejledning, deres beskyttelse, deres støtte. I dette rum af hellig forbindelse, er der intet behov for at skjule noget. Du kan være fuldstændig ærlig og åben.

Vær opmærksom på eventuelle ord, billeder eller følelser, der kommer op under denne samtale. De kan være en måde, hvorpå din skytshelgen kommunikerer med dig eller viser dig hans eller hendes nærvær. Men husk, at du måske ikke modtager en øjeblikkelig svar. Nogle sjælelige samtaler tager tid og gentagelse, før deres frugter afsløres.

Nu, efterlad plads for stilhed, stedet hvor det guddommelige taler. Bliv i denne stille forbindelse så længe du vil.

Når du er klar, takker du din skytshelgen for hans eller hendes nærvær og vejledning. Forestil dig at I igen løsner deres hænder og vender tilbage til jeres individuelle stier. Selvom du forlader denne forbindelse, ved du, at din skytshelgen altid står ved din side, altid klar til at hjælpe og vejlede dig.

Åbn langsomt dine øjne og bring opmærksomheden tilbage til rummet omkring dig. Træk vejret dybt en sidste gang, idet du forpligter dig til at bære denne følelse af hellig forbindelse med dig i dit hverdagsliv.

Denne meditation kan du genbesøge så ofte som du har brug for, enten for at søge vejledning fra din skytshelgen, eller blot for at opbygge en følelse af fred og spiritualitet i dit liv. Med tiden kan du finde, at denne praksis hjælper dig med at opbygge en dyb, personlig forbindelse med din skytshelgen, og bringer en ny, åndelig dybde til din dagligdag.

Bøn til en skytshelgen

Himmelske Fader, i dit uendelige visdom og barmhjertighed, du har sendt dine hellige for at ledsage os på vores jordiske vandring. I dag vender jeg mig mod din gavmildhed og beder om hjælp og vejledning fra min skytshelgen.

[Indsæt navnet på din skytshelgen],
Jeg beder dig i ydmyghed om at vende din opmærksomhed mod mig. Som en, der har vandret på jorden og delt i dets prøvelser, kender du til de udfordringer, jeg står overfor. Jeg beder dig om at intercedere for mig, at guide og beskytte mig, og at ledsage mig på min vej.

Hjælp mig med at følge dit eksempel, at leve med tro, håb og kærlighed, selv i mødet med det ukendte og udfordrende. Hjælp mig til at se Guds nærvær i hver dag, i hver udfordring, i hvert øjeblik af glæde.

Lige som du altid søger Guds vilje, beder jeg dig om at hjælpe mig med at gøre det samme. Må din visdom guide mine beslutninger, og din styrke opmuntre mig, når min egen svigte.

Tak, Hellige [Indsæt navnet på din skytshelgen], for at høre min bøn. Tak for at stå ved min side og bede for mig. Jeg er taknemmelig for din kærlighed, din hjælp og din vejledning.

I Jesus Kristus’ hellige navn beder jeg. Amen.

Kærligst fraAnabella

Skriv et svar

Del mit Blog Indlæg:

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »