doterra

Hvorfor dōTerra?

Udbuddet af æteriske olier er meget stort, og olierne findes i mange forskellige prislag og kvaliteter, både danske og udenlandske mærker. Spørgsmålet om kvalitet og priser på doTERRA®’s olier dukker ind imellem op, fordi man har set, at andre firmaer sælger æteriske olier billigere. I det følgende udfoldes en række faktorer, der forhåbentlig kan anskueliggøre og perspektivere.

Lavendel

Oliers kemi og medicinske egenskaber

Naturens æteriske olier har i deres reneste form medicinske egenskaber. Udvinding af en æterisk olie med optimal terapeutisk/medicinsk værdi afhænger af mange faktorer, bl.a. af dyrkning og destillationsmetode. En producent af æteriske olier kan reklamere med, at deres olier fx er økologisk dyrkede, men det siger ikke noget om deres destillationsmetode og dermed deres oliers terapeutiske værdi. Det kan højst sige noget om duften.
Destillation af æteriske olier har to afgørende faktorer: temperatur og tryk. Dampdestillation er en af de mest almindelige måder at udtrække olier fra planter, træer, rødder, blomster, frø og urter. Da hver eneste plante og dens æteriske olie er unik med en meget følsom kemisk struktur, skal de hver især plukkes, håndteres og destilleres lige så unikt. Det kan gælde tidspunkt på dagen for plukning, som fx Jasmin, der skal plukkes lige før daggry, for da er indholdet af æterisk olie størst. Temperatur og tryk i destillationsprocessen er alt afgørende for, at den æteriske olie bevarer sin mangfoldighed af flygtige kemiske komponenter og dermed opnår sine optimale terapeutiske egenskaber. Og kemi spiller en vigtig rolle for netop det.
Et eksempel med Cypres olien: Det kræver 24 timers destillation ved 118°C og 2,270 kg tryk for at udvinde alle oliens aktive ingredienser.

Hvis destillationsperioden forkortes med blot 2 timer, så vil 18-20 af oliens kemiske komponenter gå tabt, og dermed vil dens fulde potentiale være reduceret. For at mindske omkostningerne kan man øge presset og temperaturen og dermed afkorte destillationstiden dramatisk. Nogle destillationsvirksomheder destillerer Cypres i kun en time og 15 min., og selvom olien anses for at være ren, indeholder den kun en brøkdel af sin fulde komplekse kemiske struktur. Den afkortede destillationsproces er en meget benyttet metode, der øger mulighed for indtjening. Men duften er der, prisen er lav og så sælger den, for de fleste kunder ved forståeligt nok ikke bedre. Men er det kun duft vi vil have, eller er det den æteriske olies fulde terapeutiske egenskaber vi går efter? Det er heller ikke ligegyldigt, hvilket materiale destillationsbeholderen, hvori de destillerede olier behandles, har. Fx er rustfrit stål det optimale, da det mindsker muligheden for, at en æterisk olie ændres kemisk, som den ville gøre i fx en kobberbeholder.

(Kilde: Gary Young: Essential Oils).

dōTERRA høst
dōTERRA Labrotorie

Officielle standarder for æteriske olier

I og uden for Europa vurderes standarderne på æteriske oliers terapeutiske egenskaber af AFNOR (Association Francaise de Normalization) og ISO (International Standardization Organization). Standarderne definerer, hvilke mængder af aktive stoffer, der skal være i olierne, men AFNOR og ISO skelner ikke mellem naturlige og syntetiske stoffer. Det betyder, at hvis et kunstigt stof tilføres olien, vil den stadig blive betragtet som æterisk olie. De nævnte standarder beskæftiger sig heller ikke med oliens kvalitet og renhed, fx om de indeholder forurenende stoffer, der kan hindre den terapeutiske værdi. Tilførsel af kemikalier foregår også som destillationsmetode, hvor man tilfører kemikalier til destillationsvandet. Det kan øge olieproduktionen med op til 18%. Men tilfører man kemikalier til vandet og tvinger det ind i destillationsprocessen, spalter man oliens molekylære struktur og ændrer dens duft og sammensætning. Man kan nemlig ikke skille kemikalierne fra olien, når den først er kørt gennem destillationen.

Ifølge EU standarder for æteriske olier er det tilladt at skrive på etiketten, at det er 100% æterisk olie, selvom olieflasken reelt kun indeholder 25% æterisk olie. Standarderne præciserer ikke, hvad olierne er fortyndet med, og det er almindeligt at anvende petroleum eller silikone. Langt størstedelen af ​​æteriske olier fremstilles i dag til fødevare- og parfumeindustrien, hvor koncentrationen af ​​aktive ingredienser ikke er vigtig. Det er kun duft og smag, der tæller. En anden måde at fremstille billige olier på er ved at ”gen-destillere”, hvilket betyder, at man benytter det samme plantemateriale til at destillere fra 2, 3, måske 4 gange. Nuvel, duften er der måske (ofte med lidt hjælp ad kemisk vej), men terapeutisk værdi? Som følge af den generelle forringelse af kvaliteten i produktion af æteriske olier i dag, er det særlig vigtigt at være opmærksom på at anvende helt rene olier til terapeutisk brug.

Snyd med produktion af æteriske olier

Fordi det er så kompliceret en sag, er der åbent for bevidst snyd indenfor produktion og salg af æteriske olier. For at være sikker på, at man får de reneste mest terapeutiske olier skal man kende dem, som dyrker, destillerer, pakker og distribuerer produktet, for i hvert et led er der mulighed for at manipulere med produktet.

Man kan støde på etiketten ”Lavandin”, som er en slags hybrid af lavendel olie. Man har tilføjet syntetiske komponenter for at forbedre duften, og forbrugerne kender ikke til forskellen og er bare glade for at kunne købe en lavendelduft for en slik. Også Frankinsence ændres ofte. Dampdestilleret på den rigtige måde er Frankinsence olien dyr, men har til gengæld uvurderlige terapeutiske egenskaber, og kan man købe den billigt, er den efter al sandsynlighed destilleret med alkohol i stedet for dampdestillation, og dens terapeutiske værdi tvivlsom.

Æteriske olier, som er manipuleret på alskens forskellige og uigennemskuelige måder, kan forårsage udslæt og andre hudirritationer. Derfor tages der i mange bøger om aromaterapi (især dem, der bekender sig til den engelske skole indenfor aromaterapi, der lægger vægt på optagelse via huden ved fx massage) forbehold overfor brugen af olierne, fx om man kan benytte dem direkte på huden eller indtage dem oralt. Benytter man de ypperste rene olier kan de benyttes nærmest ubegrænset (med visse små forbehold, som har med bestemte olier at gøre, og ikke destillationsproceduren). Den franske skole indenfor aromaterapi tillader stort set alle former for brug af olierne, oralt, rektalt, direkte på huden osv., men det kræver helt rene olier.

Lavendel Touch

Hovedskoler indenfor aromaterapi

Der findes 3 hovedskoler indenfor aromaterapi: den engelske, den tyske og den franske.

Den engelske lægger hovedvægten på optagelse af æteriske olier gennem massage med neutral bæreolie (massageolie) og æteriske olier i lave koncentrationer, dvs. gennem huden. Den fraråder oral indtagelse og anvendelse direkte på huden. Det bærer de bøger, der findes på markedet, og som hælder til den engelske skole, præg af, og det er de fleste på det danske marked.

Den tyske lægger vægt på inhalation som den bedste måde at få gavn af æteriske olier. Inhalation fører oliemolekylerne direkte ind i blodstrømmen gennem lungernes alveoler og også direkte til hjernen gennem duftnerverne, som forbinder til centralhjernen.

Den franske lægger vægt på at indtage æteriske olier oralt, men i praksis benytter den franske skole alle måder, også at benytte olierne ufortyndet. I princippet drejer det sig om: gennem næsen, huden, munden tarmene, endetarm og vagina, alt efter situationen. I Frankrig indgår obligatorisk pensum om aromaterapi i medicinstudiet.

Forskellene mellem skolerne er historisk og har baggrund i den professionelle baggrund, som den person, der introducerede brugen af æteriske olier i det pågældende land, havde. I England var det en biokemiker, der introducerede olierne i 1950-erne. I Frankrig var det læger, som introducerede dem i 1920-erne. Af dem var Jean Valnet den mest kendte.
Der er en rivalisering mellem den engelske og franske skole med de konfrontationer, som de forskellige opfattelser måtte medføre. Det vil fremgå også, når der søges på internettet.

Så dōTERRA følger såmænd blot den franske skole, den ældste af dem.

Der er i for sig ikke noget galt i at producere ikke-terapeutiske olier. Problemet opstår, når disse olier kommer i indpakninger, der præsenterer dem som terapeutiske eller rene æteriske olier. En almindelig praksis er at tage en rimelig god olie og fortynde den 90-95% med en duftløs fortynder (ofte et billigt kemisk opløsningsmiddel), således at man står med langt mere men langt dårligere kvalitet olie at sælge af. Disse olier bærer ofte en etikette med ”ægte” eller ”100% ren”, selvom de ikke er det. Dette giver sig udslag i absurde situationer, hvor man fx i Frankrig registrerer en årlig høst og destillering af at vist kvantum lavendelolie, men at salget af samme æteriske olier langt overstiger mængden af høst og destillation.

dōTERRA nyd olier

Hvorfor er der så stor forskel i priserne, på de enkelte olier?

Der er stor forskel på, hvor meget æterisk olie hver enkelt plante indeholder. Til olien Melissa skal man bruge 3 tons plantemateriale for blot at producere knap ½ kg olie. Også Rosen- og Jasminolie kræver meget store mængder plantemateriale (mere end Melissa), så meget, at dōTERRA® ikke sælger dem, da de i deres reneste form nærmest er ubetalelige. Og dōTERRA® ønsker kun at producere og sælge det reneste. Citrus olierne (Bergamot, Wild Orange, Lemon osv.) er forholdsvis lave i pris, da den æteriske olie udvindes af skallen, som afgiver relativt meget olie af mindre mængder materiale.

Petitgrain

dōTERRA®

dōTERRA® har sat sig for at revolutionere markedet for og brugen af æteriske olier ved at fremstille de reneste og terapeutisk mest virkningsfulde olier, som der er mulighed for, og dermed gøre brugen af æteriske olier meget mere tilgængelig og sikker for menigmand og -kvinde. Alle dōTERRAs® produkter har et ”CPTG” mærke. Det står for Certified Pure Therapeutic Grade, hvilket betyder ”certificeret ren terapeutisk standard”. Da der ikke findes nogen officiel godkendelsesprocedure for rene terapeutiske æteriske olier (jf. ovenstående om officiel godkendelse af æteriske olier), har dōTERRA® skabt sit eget certificeringssystem, som man forpligter sig til at leve op til. For nogle kan det forståeligt nok synes besynderligt, at en virksomhed skaber sit eget certificeringssystem, men netop fordi der hersker så stor uvidenhed og forvirring (også fra autoritative myndigheders side) omkring kompleksiteten af essentielle olier, har man valgt at gøre netop det.

Det betyder imidlertid ikke, at det er en virksomhed, der blot holder justits med sig selv uden udefra kommende kontrol. doTERRA® har et omfattende eksternt kontrolsystem, der skal sikre, man lever op til sine egne standarder, og at de råvarer man får fra producenter overalt i verden, også gør det. Dvs. kontrol instanserne er eksterne.

Testmetoder

Det følgende er en dansk fremstilling af dōTERRA®s certificeringssystem. Illustrationerne har jeg fundet ved at google de forskellige testmetoder, så de står for egen regning. (se den engelske udgave af testmetoderne via dette link: http://www.doterratools.com/documents/CPTG_Testing_Methods.pdf)

Man benytter fem forskellige analytiske metoder for sikre, at olierne er både rene (udtræk, der udelukkende indeholder de flygtige aromatiske dele fra planten) og virkningsfulde (udtræk, der har samme kemiske sammensætning i hvert eneste produktparti, på engelsk også kaldet ”batch”). Denne CPTG kvalitetskontrol kræver, at man benytter uafhængige laboratorier til standardisering, prøver og kontrol. Lever produkterne ikke op til disse krav, returneres de til producenten, hvor i verden de end måtte komme fra.

Test 1: Gaskromatografi
Når de æteriske olier omhyggeligt er blevet destilleret fra plantematerialet, undersøges prøver for den kemiske sammensætning ved hjælp af gaskromatografi.
Her forstøves de flygtige essentielle olier og føres gennem en lang søjle/rør, kaldet en gaskromatograf. Hver enkelt bestanddel føres gennem søjlen i forskellig hastighed og måles, når den forlader søjlen i løbet af testtiden. Ved hjælp af gaskromatografi, kan kvalitetskontrollører afgøre, hvilke bestanddele, der er til stede i en testprøve og, lige så væsentligt, i hvilken grad.

Ud over gaskromatrografi benyttes massespektrometri, hvor æteriske olieprøver testes for sammensætning. Her forstøves og ioniseres olieprøver og hver enkelt bestanddel i en prøve måles i vægt.
Massespektrometri giver oplysning om oliens renhed da den afslører tilstedeværelsen af ikke aromatiske bestanddele, såsom tungmetaller eller andre forureningsstoffer, som ikke registreres i gaskromatografi. Kombinationen af de to testmetoder betegnes af og til som GC/MS testen.

Prøver fra æteriske olier transporteres til en påfyldningsvirksomhed. Før den overgives til stedet, holdes olieprøven i karantæne, mens man udfører yderligere tests.

De inkluderer FTIR skanning, der i lighed med GC/MS testerne, også er en analyse af kompositionen i materialet. I en FTIR skanning lyses der på materialeprøven og mængden af lys, der absorberes af de kemiske bestanddele, måles. Resultaterne sammenlignes med en historisk database for at sikre, at den svarer til standarderne.

Test 4: Mikrobetest
Før en sending æteriske olier kan frigøres fra karantæne og gå til produktion, skal den testes for evt. indhold af bakterier, svamp eller mug.

I mikrobetesten uddrages prøver fra hver sending æterisk olie og lægges i små skåle med vækstmedier. Efter en inkubationstid analyseres hver skål for vækst af mikrober. Disse test udføres på alt materiale og udføres også på færdige produkter for at sikre, at der ikke er kommet nogen skadelige organismer ind i produktet under påfyldning og mærkning, og for at sikre stabilitet i holdbarhed.

Test 5: Organoleptisk test (organoleptisk refererer til, hvordan sanserne, især duft, opfatter et stof og er ofte brugt af vineksperter, og altså også eksperter i æteriske olier).
Denne test inkluderer de egenskaber hos en æterisk olie, der kan afprøves ved smag, syn, følesans og duft. dōTERRA®s globale netværk af leverandører af æteriske olier tager omhyggeligt vare på kvaliteten af hver CPTG mærket æterisk olie.

Fra dyrkning til høst og til en æterisk olie kemiker. Fra producent til brugeren af æterisk olie. Udtræk af æterisk olie er i høj grad en kunstform, der kan forbedres af, men ikke erstattes af, mekanisk analyse. dōTERRA’s æteriske olieeksperters visdom og erfaring er en uundværlig del af CPTG kvalitetskontrollen og dens standard.

Kilder:
1) David Stewart:”The Chemistry of Essentiel Oils”,
2) Gary Young:”An Introduction to Young Living Essential Oils”,
3) “Modern Essentials” samt
4) diverse dōTERRA® kilder.

Artikel kredit: Jana Wermus, 2015 - min up-upliner indenfor dōTerra