engle
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

Hvad er engle?
Hvad er engle og ærkeengle? I dette blog indlæg har jeg forsøgt at give et bud på hvad og hvem de er, samt beskrevet englenes eksistens og formål, samt hvad de egentlig er, både spirituelt set og i forhold til de tre store religioner i verden.

Hvad er engle?

Engle er åndelige væsener, der anses for at være mellemled mellem Gud og mennesker i flere religioner og trosretninger.

I kristendommen anses engle for at være skabninger, der blev skabt af Gud før menneskerne, og som tjener som budbringere og beskyttere af mennesker. De beskrives som væsener med store kræfter, og nogle gange portrætteres de med vinger, mens andre gange beskrives de som at have menneskelige former. I islam anses engle for at være skabninger af lys, som også tjener som budbringere og beskyttere af mennesker. I jødedommen beskrives engle som væsener med guddommelige egenskaber, som kan optræde både som budbringere og beskyttere.

I nogle trosretninger anses engle også for at have specifikke roller og ansvarsområder. For eksempel anses ærkeenglen Gabriel i kristendommen og islam for at have været ansvarlig for at bringe budskaber fra Gud til profeter og andre udvalgte personer, mens ærkeenglen Michael anses for at have ansvar for beskyttelse og kamp mod det onde.

Hvad er ærkeengle?

Ærkeengle er en særlig kategori af engle, der anses for at have en højere rang eller status end andre engle. I flere trosretninger betegnes de som de vigtigste og mest magtfulde engle, som står tæt på Gud og har specifikke opgaver og ansvarsområder.

I kristendommen betragtes der som regel fire ærkeengle: Michael, Gabriel, Rafael og Uriel. Michael anses ofte for at have en særlig rolle som krigsherre og beskytter mod det onde, mens Gabriel anses for at være Guds budbringer og bringe vigtige beskeder til profeter og udvalgte personer. Rafael er kendt som helbredelsens engel, og Uriel betragtes som englen for visdom og åbenbaring.

I islam kendes også fire ærkeengle, som betegnes som de mest magtfulde og vigtigste engle: Jibril (Gabriel), Mikail (Michael), Israfil og Azrail. Jibril anses for at have en særlig rolle i åbenbaring af Guds budskaber til profeterne, mens Mikail er kendt som englen for regn og forsyninger. Israfil er kendt som englen, der vil blæse i basunen på dommedagen, mens Azrail er kendt som dødens engel.

I jødedommen er der ikke en fastlagt antal ærkeengle, men nogle trosretninger nævner op til syv ærkeengle, herunder Michael, Gabriel og Rafael.

engle

Hvad er spirituelle engle?

Det er den type engle, der anses for at hjælpe mennesker med at forbinde sig med den åndelige verden og med at udvikle deres åndelige bevidsthed.

I nogle spirituelle traditioner anses spirituelle engle for at være højtudviklede åndelige væsener, der kan hjælpe mennesker med at opnå indsigter og vækst på den åndelige vej. Disse engle opfattes ofte som væsener af lys og kærlighed, og deres energi kan hjælpe med at åbne op for en dybere forbindelse til universet eller en højere guddommelig kraft.

Nogle mennesker opfatter spirituelle engle som en form for guddommelig vejledning eller støtte, som kan hjælpe med at bringe lys, kærlighed og håb ind i ens liv. De kan også hjælpe med at fjerne negative energier og blokeringer og øge ens bevidsthed og åndelige fremskridt.

Det er vigtigt at bemærke, at konceptet om spirituelle engle ikke er en del af alle trosretninger, og at nogle mennesker måske ikke tror på deres eksistens eller rolle i den åndelige verden.

Hvordan får man kontalt til engle?

Måder at kontakte engle på kan variere afhængigt af ens egen overbevisning. Her er nogle generelle måder, som nogle mennesker bruger til at opbygge forbindelse med engle:

 1. Bøn og meditation: Mange mennesker bruger bøn og meditation som en måde at åbne op for en dybere forbindelse til det åndelige og at engagere sig med engle. Meditation kan hjælpe med at berolige sindet og fokusere opmærksomheden på det åndelige, mens bøn kan fungere som en intention for at kommunikere med engle og bede om vejledning og støtte.

 2. Visualisering: Visualisering er en teknik, som involverer at skabe et mentalt billede af engle eller at forestille sig at tale med dem. Nogle mennesker bruger også krystaller eller stearinlys for at hjælpe med at forbinde sig med engle under deres visualisering.

 3. Engle-kort: Engle-kort er kortspil, der indeholder billeder og budskaber fra engle. Nogle mennesker bruger disse kort som en måde at modtage beskeder og vejledning fra engle, ved at trække et kort og overveje dets betydning og budskab.

 4. Naturvandringer: Nogle mennesker tror på, at engle kan kommunikere med os gennem naturen. En tur i naturen kan hjælpe med at skabe en følelse af ro og forbindelse med universet og åbne op for en mulighed for at modtage beskeder fra engle.

Det er vigtigt at bemærke, at kontakt med engle ikke er en 100% garanteret proces, og at nogle mennesker måske ikke oplever en følelse af forbindelse på trods af deres bestræbelser.

Kan man intuitivt mærke englene?

Ja, mange mennesker oplever at kunne mærke eller fornemme engle på en intuitiv eller følelsesmæssig måde. Det kan være en følelse af varme, lys, tryghed, glæde eller tilstedeværelse, som man intuitivt opfatter som et tegn på, at der er en åndelig væsen i nærheden.

Det er vigtigt at bemærke, at ikke alle oplever disse intuitive fornemmelser på samme måde, og nogle mennesker kan have en mere visuel eller auditiv oplevelse af at opfatte engle. Men det er almindeligt at føle en form for tilstedeværelse eller energi i rummet, når man kommunikerer med åndelige væsener som engle.

Når man ønsker at arbejde med engle eller få kontakt med dem, kan det være hjælpsomt at skabe en rolig og fredfyldt atmosfære, hvor man kan fokusere på sin intuition og åbne sig for den åndelige verden. Det kan også være en god ide at bede om vejledning og støtte fra englene og lytte til de budskaber, der måtte komme til en i form af intuitiv viden, tanker, følelser eller billeder.

Hvordan mediterer man med sine engle?

Hvordan mediterer man med sine engle?

Meditation med engle kan hjælpe med at skabe en dybere forbindelse med det guddommelige og styrke forbindelsen med ens engle. Her er nogle trin til meditation med engle:

 1. Find et roligt og behageligt sted, hvor du kan meditere i fred og ro.

 2. Sæt dig i en behagelig position og begynd at fokusere på din vejrtrækning for at slappe af.

 3. Indstil din intention om at opbygge forbindelse med dine engle og invitere dem ind i din meditation.

 4. Forestil dig, at du sidder i en smuk, fredfyldt have eller på en strand og forestil dig, at dine engle er omkring dig og sender dig kærlighed og positive energier.

 5. Forestil dig, at du åbner dit hjerte for dine engle og modtager deres beskeder og vejledning.

 6. Lyt til dine indre fornemmelser og mærk, om der er nogen budskaber eller svar, der dukker op.

 7. Fortsæt med at meditere, og afslut meditationen med at takke dine engle for deres tilstedeværelse og vejledning.

Husk, at meditation er en personlig praksis, og det kan tage tid og øvelse at opbygge en forbindelse med dine engle. Vær tålmodig og åben for de beskeder, der kan komme til dig, og husk at tillade dig selv at nyde den guddommelige forbindelse, som meditation med engle kan give.

Hvilke engle arbejder bedst med mennesker?

Valget af engle, der fungerer bedst med mennesker, kan variere afhængigt af det behov vi står med, når vi har brug for vores engle.
Her er nogle eksempler på engle, som kan hjælpe med forskellige behov:

 1. Ærkeenglen Michael: Han anses for at være en kraftfuld beskytter, der kan hjælpe med at fjerne negative energier og beskytte mod onde kræfter. Nogle mennesker beder til Ærkeenglen Michael for at finde mod og styrke i vanskelige situationer.

 2. Ærkeenglen Raphael: Han anses for at være en healer og hjælper i tider med sygdom og lidelse. Nogle mennesker beder til Ærkeenglen Raphael for at finde helbredelse og lindre fysisk eller følelsesmæssig smerte.

 3. Ærkeenglen Gabriel: Han anses for at være en budbringer og hjælper i forbindelse med kommunikation, kreativitet og skabelse. Nogle mennesker beder til Ærkeenglen Gabriel for at finde inspiration, styrke og klarhed i deres kreative projekter eller kommunikation.

 4. Engle af kærlighed: Der er engle, hvis særlige fokus er at bringe kærlighed ind i menneskers liv. Disse engle kan hjælpe med at åbne op for kærlighed og positive relationer og hjælpe med at heale følelsesmæssige sår.

Hvem er de vigtigste Ærkeengle?

Hvem er de vigtigste Ærkeengle?

Ifølge forskellige spirituelle traditioner er der forskellige opfattelser af, hvilke ærkeengle der anses for at være de vigtigste. Her er nogle af de ærkeengle, der ofte anses for at have en særlig betydning i forskellige traditioner:

 1. Ærkeenglen Michael: Ærkeenglen Michael er en vigtig figur i jødedommen, kristendommen og islam. I kristendommen og jødedommen betragtes han som en krigerengel, der beskytter og kæmper mod det onde. Han anses også for at hjælpe med at fjerne frygt og negativitet og give styrke og mod.

 2. Ærkeenglen Gabriel: Ærkeenglen Gabriel anses for at være en budbringer og optræder i både kristendommen og islam. I kristendommen er han kendt for at have annonceret Jesu fødsel til Jomfru Maria, mens han i islam anses for at have afsløret Koranen til profeten Muhammed.

 3. Ærkeenglen Rafael: Ærkeenglen Rafael betragtes som en helbreder og er en vigtig figur i jødedommen, kristendommen og islam. Han anses for at hjælpe med at helbrede sygdomme og skader, og nogle mener også, at han kan hjælpe med at lindre sorg og smerter.

 4. Ærkeenglen Uriel: Ærkeenglen Uriel anses for at være en engel for visdom og oplysning og anses for at være vigtig i jødedommen, kristendommen og gnostisk tro. Han anses for at kunne hjælpe med at finde svar på spørgsmål og give klarhed og indsigt.

 5. Ærkeenglen Metatron: Ærkeenglen Metatron er en vigtig figur i jødisk mystik og anses for at være en vejleder og talsmand for mennesker. Han anses for at hjælpe med at forbinde den fysiske og åndelige verden og åbne op for højere bevidsthed.

Disse er blot nogle af de ærkeengle, der anses for at være vigtige i forskellige spirituelle traditioner, og der er mange andre engle og væsener, der spiller en vigtig rolle i forskellige spirituelle systemer.

Hvordan ser en ærkeengel ud?

Ifølge traditionelle afbildninger og beskrivelser af ærkeengle, har de ofte en menneskelignende form med vinger og en strålende aura af lys og energi omkring dem. Men det er vigtigt at bemærke, at deres udseende og form kan variere afhængigt af den enkeltes opfattelse og kulturelle baggrund.

Nogle beskrivelser af ærkeengle inkluderer:

 1. Ærkeenglen Michael: Ofte afbildet iført rustning og med et sværd, som symboliserer hans rolle som beskytter og krigerengel. Han er også ofte afbildet med en skjold, som repræsenterer hans evne til at afværge negativitet og beskytte mod det onde.

 2. Ærkeenglen Gabriel: Ofte afbildet iført hvide eller lyse farver og bærende en trompet, som symboliserer hans rolle som budbringer og annoncør af guddommelige budskaber.

 3. Ærkeenglen Rafael: Ofte afbildet med et grønt klæde, som symboliserer hans helbredende kræfter, og med en stav eller et staff, som repræsenterer hans vejledning og støtte til mennesker, der søger helbredelse.

 4. Ærkeenglen Uriel: Ofte afbildet med en flamme eller en lygte, som symboliserer hans evne til at bringe lys og klarhed til situationer og hjælpe med at afsløre sandheden og afklaringen.

Det er også værd at bemærke, at ærkeengle og andre åndelige væsener ofte opfattes i en mere symbolsk eller metafysisk form, som kan variere afhængigt af den enkeltes opfattelse og erfaring. Det vigtigste er at have en åben og respektfuld holdning, når man arbejder med ærkeengle, og at lytte til deres budskaber og vejledning i overensstemmelse med ens egen intuition og overbevisning.

Spirituelle traditioner og engle

Engle optræder i forskellige former, i forskellige spirituelle traditioner. Mens kristendommen er mest kendt for sin opfattelse af engle som Guds tjenere, der beskytter og guider mennesker, er der også andre spirituelle traditioner, der inkluderer opfattelser af engle.

I den jødiske tradition opfattes engle som guddommelige budbringere, der formidler Guds vilje til mennesker og hjælper med at opretholde orden i universet. Ifølge jødisk tro er der forskellige typer af engle, og deres roller kan variere afhængigt af deres rang og funktion.

I islam opfattes engle som skabninger, der er skabt af Gud af lys og tjenere af Gud, der udfører hans vilje. Ifølge islamisk tro kan engle hjælpe med at beskytte mennesker mod skade og skæbnesvangre begivenheder, og nogle engle har specifikke opgaver, som at optage menneskers gode og dårlige gerninger.

I buddhismen er der også opfattelser af engle, selvom det varierer afhængigt af den buddhistiske tradition. I tibetansk buddhisme er der et koncept kaldet “Dharmapalas”, som er beskyttende åndelige væsener, der kan hjælpe med at beskytte mennesker mod negative kræfter og hjælpe dem med at nå deres spirituelle mål.

Der er også andre spirituelle traditioner, der inkluderer opfattelser af engle eller lignende væsener, som spirituelle guider og hjælpere. Engle kan anses for at være en slags bro mellem det guddommelige og det menneskelige og kan hjælpe med at åbne op for en dybere forbindelse med det åndelige.

Kærligst fraAnabella

Dette indlæg har 1 kommentar

 1. d498d7a6303295e2d25578f18ddd75d5?s=150&d=mm&r=g
  Gitte

  TAK – det var spændende læsning

Skriv et svar

Anabella og Christin Kanalisering

#75 Kanalisering & den øverste kilde

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Kanalisering & den øverste kilde. Anabella taler med Christin Bjergbakke, der professionelt arbejder med kanalisering og den højeste kilde. Christin fortæller om hvordan man arbejder med de store mestre og engle, om hvordan man kanaliserer en bog og hvordan man bruger kanalisering professionelt.

Læs mere »
EngleMagi podcast

#9 Engle Kontakt & EngleMagi med Sofie Rose

Podcast om Engle Kontakt & EngleMagi.
Det Spirituelle Kompas stiller I denne episode skarpt på Engle og den magiske kontakt. Jeg har besøg af Sofie Rose, som er ekspert indenfor Engleriget & EngleMagi.
Sofie Rose har hele sit liv haft en bevidst kontakt til de kærlige og magiske engle, som er omkring os alle sammen, og hun har arbejdet med at videreformidle englenes magiske energi de sidste 25 år.

Læs mere »

Del mit Blog indlæg: