Kvantefysikken
Picture of <i>af:</i> ANABELLA RERUP

af: ANABELLA RERUP

#159 Derfor skaber du dit eget liv med baggrund i kvantefysikken med Henning R. Jensen
Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på hvordan man kan skabe sit eget liv, med de spirituelle redskaber og teknikker som er tilgængelige. Anabella taler med Henning R. Jensen, som er Ingeniør og forfatter til en spændende bog, der forklarer om energi og hvordan kvantefysikken forklarer at du skaber dit liv.
Længde ca. 1 time og 10 minutter.

I denne episode har jeg besøg af Henning R. Jensen, Ingenør og forfatter til bogen: Derfor skaber du dit eget liv med baggrund i kvantefysikken

INTRODUKTION:

Mit navn er Henning R. Jensen og jeg har skrevet bogen 

Derfor skaber du dit eget liv – med baggrund i kvantefysikken
 
Jeg er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet, samt Enterprise Arkitekt fra Carnegie Mellon Universitet. Jeg har 25 års erfaring indenfor IT og forretningsudvikling, og har blandt andet arbejdet med kunstig intelligens og Blockchain teknologien. 
 
Min ønske med min bog og mine foredrag er at skabe opmærksomhed på at vi er skabere af livet og ikke ofre for livet. Vi har langt større indflydelse på det liv vi lever og skaber end vi normalt er opmærksomme på.  I min bog beskriver, i et let forståeligt sprog, hvordan forbindelsen mellem den fysiske og ikke-fysiske verden kan forklares ved hjælp af kvantefysikken. Fænomener, som normalt anses for værende overnaturlige, kan logisk forklares videnskabeligt.
 
Jeg forklarer i et enkelt sprog og med eksempler fra eget liv, hvordan vi er skabere af vores eget liv via vores tanker, følelser og overbevisninger, fordi de skaber og udsender energi, som påvirker os selv og vores omgivelser.
 
Kvantefysikken har vist os, at enhver tanke udsender energi i form af elektromagnetiske bølger fra hjernen, og tilsvarende udsender hjertet elektromagnetiske bølger for enhver følelse. Frekvensen af disse bølger afhænger af vores DNA, og derfor har vi alle en unik personlig frekvens, som udsendes i form af bio-fotoner fra cellerne.
 
Det forklarer, hvorfor mor og spædbarn kan mærke hinanden uden at opholde sig i samme rum, og hvordan enæggede tvillinger kan mærke hinanden, selvom de befinder sig på hver sin side af jordkloden. Det forklarer også, hvorfor du “svinger” bedre med nogle mennesker end andre. Samtidig er dit helbred styret af dine tanker og følelser, fordi hjernen frigiver stoffer til kroppen ud fra din opfattelse af verden.
I mit foredrag forklarer jeg også, hvordan vi udnytter den viden, kvantefysikken har givet os til at skabe et bedre liv.

Et liv, hvor vi hver især:
– accepterer at alt er energi
– er opmærksomme på, at vi alle er forbundne
– opnår balance mellem hjerne og hjerte (bevidsthed og underbevidsthed)
– opnår balance mellem højre og venstre hjernehalvdele (feminine og maskuline energier)

Når vi opnår balance indeni os selv, kan vi skabe det liv, vi ønsker, fordi den energi, vi udsender, så svinger i takt – er kohærent – ligesom laserlys, der er én stråle af lys, der svinger ved én bestemt frekvens, og hvor bølgerne har samme retning. Hvilket er grunden til, at laserlys kan skære igennem centimeter tykke metalplader. Det er på samme måde vi skal opnå maksimal styrke i den energi, vi hver især udsender.
 
Du kan følge mig på Facebook og Instagram under Kvantelivet
 
 
Du kan købe adgang til optagelsen af mit foredrag på min hjemmeside www.kvantelivet.dk  hvor du også finder min bog. Her finder du også podcasts du gratis kan lytte til.
 
Kærlig hilsen
Henning

Del min podcast episode:

Lad os fordybe os i Kvantefysikken

Kvantefysik, ofte omtalt som kvantemekanik, er den gren af fysikken, der beskæftiger sig med de allermindste dele af universet, som atomer og subatomare partikler. Dette område blev udforsket tidligt i det 20. århundrede, da forskere indså, at de love, der gælder for den makroskopiske verden, ikke fungere på de mikroskopiske niveauer. For eksempel optræder elektroner ikke som små billardkugler, der kredser om atomkerner, men snarere som diffust udspredte “bølger” af sandsynlighed, der kan findes på bestemte energiniveauer rundt om kernen.

Et af de mest forbløffende fænomener, som kvantefysikken har afsløret, er bølge-partikel dualiteten, hvor partikler, som vi traditionelt har tænkt på som faste objekter, også viser egenskaber som bølger. Dette paradoks betyder, at subatomare enheder som elektroner og fotoner kan opføre sig forskelligt afhængigt af, hvordan vi observerer og måler dem.

Derudover introducerer kvantefysikken os for Heisenbergs usikkerhedsprincip, som fortæller os, at det er fundamentalt umuligt præcist at kende både position og hastighed for en elementarpartikel på samme tid. Dette betyder, at der er en indbygget usikkerhed i den måde, vi kan forstå og forudsige opførslen af materie og energi på kvanteniveau.

Mens disse koncepter kan virke forvirrende og kontraintuitive sammenlignet med vores hverdagsoplevelser, har kvantefysikken været utrolig frugtbar. Den har ledt til udviklingen af moderne teknologi som transistorer, lasere og MRI-scannere, og den fortsætter med at være en drivkraft for nye opdagelser inden for videnskaben og teknologien, herunder potentialet i kvantecomputere og avancerede krypteringsmetoder. Kvantefysikkens mystiske og tilsyneladende abstrakte principper er således hjørnestenene i vores moderne forståelse af den naturlige verden.

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »