Månekalender og månefaser for 2024

Månekalender for 2024
Her er en oversigt over månefaser for 2024. Brug dem til at holde styr på hvornår du skal lave dine spirituelle ritualer.

  1. Kvartal: Waxing Moon – Voksende Måne
  2. Fuldmåne
  3. Tredje Kvartal: Waning Moon – Aftagende Måne
  4. Nymåne

Alle månefaser i månekalenderen er vigtige, når vi bruger dem i vores spirituelle liv. Vigtige fordi vi kan skabe mange flere gode ting i vores liv, ved at bruge faserne sammen med intentioner og manifestation.

Læs om de forskellige måners betydning nederst på siden.

Månekalender

Månefaser refererer til de forskellige udseender af månen, som observeres fra Jorden i løbet af dens omløb omkring Jorden. Månen bevæger sig i en ellipseformet bane omkring Jorden, og dens position i forhold til Jorden og Solen bestemmer, hvor meget af dens oplyste side er synlig fra Jorden.

Månefaserne starter med nymåne, hvor månen ikke er synlig på himlen, og fortsætter med voksende halvmåne, første kvarter, voksende gibbous, fuldmåne, aftagende gibbous, tredje kvarter, aftagende halvmåne og slutter med nymåne igen.

Månefaserne påvirker også nogle naturlige fænomener på Jorden, herunder tidevand og dyrs adfærd, og de har en betydelig kulturel og religiøs betydning i mange samfund.

Læs en masse måne teori under månekalenderen - her på siden

Januar 2024

4. Januar – Tredje kvartal
11. Januar – Nymåne i Stenbukken
18. Januar – Første Kvartal
25. Januar – Fuldmåne i Løven

Februar 2024

3. Februar – Tredje kvartal
10. Februar – Nymåne i Vandbæren
16. Februar – Første Kvartal
24. Februar – Fuldmåne i Jomfruen

Marts 2024

3. Marts – Tredje kvartal
10. Marts – Nymåne i Fisken
17. Marts – Første Kvartal
25. Marts – Fuldmåne i Vægten

April 2024

2. April –  Tredje kvartal
8. April – Nymåne i Vædderen
15. April – Første Kvartal
24. April – Fuldmåne i Skorpionen

Maj 2024

1. Maj – Tredje kvartal
8. Maj – Nymåne i Tyren
15. Maj – Første Kvartal
23. Maj – Fuldmåne i Skytten
30. Maj – Tredje kvartal

Juni 2024

6. Juni – Nymåne i Tvillingen
14. Juni – Første Kvartal
22. Juni – Fuldmåne i Stenbukken
28. Juni – Tredje kvartal

Juli 2024

6. Juli – Nymåne i Krebsen
14. Juli – Første Kvartal
21. Juli – Fuldmåne i Stenbukken
28. Juli – Tredje kvartal

August 2024

4. August – Nymåne i Løven
12. August – Første Kvartal
19. August – Fuldmåne i Vandbæren
26. August – Tredje kvartal

September 2024

3. September – Nymåne i Jomfruen
11. September – Første Kvartal
18. September – Fuldmåne i Fiskene SUPERMÅNE
24. September – Tredje kvartal

Oktober 2024

2. Oktober – Nymåne i Vægten
10. Oktober – Første Kvartal
17. Oktober – Fuldmåne i Vædderen SUPERMÅNE
26. Oktober – Tredje kvartal

November 2024

1. November – Nymåne i Skorpionen
9. November – Første Kvartal
15. November – Fuldmåne i Tyren
23. November – Tredje kvartal

December 2024

1. December – Nymåne i Skytten
8. December – Første Kvartal
15. December – Fuldmåne i Tvillingen
22. December – Tredje kvartal
30. December – Nymåne i Skytten

* Super fuldmåne

18. September – Fuldmåne i Fiskene SUPERMÅNE
17. Oktober – Fuldmåne i Vædderen SUPERMÅNE

I en spirituel kontekst opfattes en super fuldmåne som en fuldmåne, der forekommer, når månen er usædvanlig tæt på Jorden. Denne nærhed menes at forstærke månens energi, hvilket kan føre til stærkere følelsesmæssige reaktioner og mere kraftfulde spirituelle oplevelser. Under en super fuldmåne kan individer fokusere på intensiveret healing, dybere refleksion, og frigørelse af det, der ikke længere tjener deres højeste gode. Dette fænomen ses af nogle som en tid for øget indsigt, manifestation af intentioner og en stærkere forbindelse med det guddommelige.

Hvad står månen for spirituelt?

Månen har en stor spirituel betydning i mange kulturer og religioner rundt om i verden. Mange betragter månen som en kilde til mysterium og åndelig betydning, og den er ofte forbundet med kvindelige principper som moderskab, intuition, cyklisk forandring og transformation.

I astrologi repræsenterer månen følelser og det ubevidste sind, og den siges at påvirke vores følelsesmæssige tilstand og instinktive adfærd. I nogle traditionelle samfund betragtes fuldmånen som et tidspunkt med øget åndelig energi, og det siges, at meditation og ritualer i denne fase kan have en særlig kraftfuld effekt.

Hvad står de forskellige månefaser for?

1 Kvartal: Waxing Moon – Voksende Måne står for:
– Vækst
– Læring
– Kreativitet
– Healing
– Transformation

Fuldmåne står for:

– Ønsker kan gå i opfyldelse
– Tid til magiske spells
– Rense krystaller i månelyset
– Skabe beskyttelse
– Høste ønsker & intentioner

Tredje kvartal: Waning Moon, Aftagende Måne står for:

– At slippe ting
– Renselse
– Frigørelse
– Åbne sig op

Nymåne står for:

– Nye begyndelser
– Nye realationer
– Nye forhold
– Nye eventyr
– Positive forandringer
– Den bedste tid til at lave & skabe nye intentioner

Den Spirituelle maane

Spirituel Teori om månen

Hvad står Nymånen for i det spirituelle aspekt?

Nymånen har en særlig åndelig betydning i mange  spirituelle praksisser. Nymånen anses ofte for at repræsentere nye begyndelser, frisk start og renhed. Det er et tidspunkt, hvor månen er usynlig på himlen, og den betragtes derfor som en tid med potentiale og mulighed.

I astrologi og nogle spirituelle traditioner repræsenterer nymånen også det ubevidste sind og vores indre liv. Det er en tid med introspektion og refleksion, hvor vi kan tage tid til at lytte til vores intuition og indre visdom. Nymånen anses også ofte for at være et gunstigt tidspunkt for manifestation og sætning af intentioner, da det siges, at energien er høj til at sætte nye mål og planer.

I nogle traditioner betragtes nymånen også som en tid for ritualer og ceremonier. Det er en tid, hvor man kan fokusere på at slippe af med det gamle og sætte intentioner for det nye. Nogle traditioner har også ritualer, der er designet til at hjælpe med at rense og forynge både den fysiske og åndelige krop i denne fase af månefaserne.

Hvad står den voksende måne for i det spirituelle aspekt?

Den voksende måne har en særlig åndelig betydning i mange kulturer og spirituelle praksisser. Den voksende måne repræsenterer normalt vækst, fremgang og øget energi.

I astrologi og nogle spirituelle traditioner anses den voksende måne også for at repræsentere øget bevidsthed og handling. Det er en tid, hvor energien er stigende, og vi kan føle os mere motiverede til at forfølge vores mål og tage positive skridt i vores liv.

Den voksende måne anses også ofte for at være en gunstig tid for manifestation og manifestering af vores ønsker og mål. Det siges, at energien i denne fase er stærk til at sætte intentioner og arbejde hen imod at manifestere dem i virkeligheden.

I nogle traditionelle samfund og kulturer anses den voksende måne også for at være en tid for helbredelse og rensning. Det er en tid, hvor man kan arbejde med energierne af vækst og fremgang for at helbrede både fysisk og åndeligt.

Alt i alt anses den voksende måne som en tid med stærk energi og potentiale, og den kan bruges til at fremme vækst, fremgang og manifestation i vores liv.

Hvad står fulmånen for i det spirituelle aspekt?

Fuldmånen har en særlig åndelig betydning i mange kulturer og spirituelle praksisser. Fuldmånen repræsenterer normalt fuldkommenhed, manifestation og kraftfuld energi.

I astrologi og nogle spirituelle traditioner anses fuldmånen også for at repræsentere en tid med øget bevidsthed og åbenhed. Det siges, at energien i denne fase er stærk til at bringe vores følelser og ubevidste tanker op til overfladen, så vi kan arbejde med dem bevidst. Det kan være en tid med dyb indsigt, klarhed og åbenbaringer.

Fuldmånen anses også ofte for at være en tid med høj åndelig energi og manifestation. Det er en tid, hvor man kan arbejde med energierne af fuldkommenhed og manifestation for at manifestere sine ønsker og mål i virkeligheden.

I nogle traditionelle samfund og kulturer anses fuldmånen også for at være en tid for ceremonier og ritualer, der fokuserer på manifestation, helbredelse og transformation. Det siges, at energien i denne fase er særligt kraftfuld og potentiel til at styrke vores intentioner og ønsker.

Alt i alt anses fuldmånen som en tid med potentiel for dyb åndelig forbindelse og manifestation, og den kan bruges til at fremme forvandling, helbredelse og positiv vækst i vores liv.

Hvad står den aftagende måne for i det spirituelle aspekt?

Den aftagende måne har en særlig åndelig betydning i mange kulturer og spirituelle praksisser. Den aftagende måne repræsenterer normalt frigørelse, slip af det gamle og forberedelse på det nye.

I astrologi og nogle spirituelle traditioner anses den aftagende måne også for at repræsentere en tid med introspektion og refleksion. Det siges, at energien i denne fase er stærk til at tage tid til at lytte til vores intuition og indre visdom. Det kan være en tid med losning, slip af det, der ikke længere tjener os, og forberedelse på at bevæge os fremad.

Den aftagende måne anses også ofte for at være en gunstig tid for helbredelse og frigørelse. Det er en tid, hvor man kan arbejde med energierne af frigørelse og slip af det gamle for at slippe af med begrænsninger og begrænsende tankegang. Det kan også være en tid med forberedelse til nye begyndelser og muligheder.

I nogle traditionelle samfund og kulturer anses den aftagende måne også for at være en tid for ritualer og ceremonier, der fokuserer på frigørelse og slip af det gamle. Det kan også være en tid for at arbejde med skygger og udforske de dele af os selv, som vi normalt ikke udtrykker eller anerkender.

Alt i alt anses den aftagende måne som en tid med potentiale for frigørelse, slip af det gamle og forberedelse på nye begyndelser og muligheder. Det kan bruges til at arbejde med energierne af frigørelse og slip af begrænsninger for at forberede os på at bevæge os fremad i vores liv.

Den Spirituelle Maane1

Hvad betyder vinter månen?

“Vintermånen” er en betegnelse, der ofte bruges til at beskrive den fulde måne, der opstår i løbet af vintermånederne (normalt mellem december og marts, afhængigt af den specifikke kalender og geografiske placering). Denne måne kaldes også ofte for “Frostmånen” eller “Julemånen”.

I nogle kulturer og spirituelle traditioner har vintermånen en særlig betydning og symbolik. Da den opstår i en tid med længere mørke, kulde og isolation, anses vintermånen ofte for at repræsentere en tid med indre refleksion, stilhed og forbindelse til vores indre liv.

I nogle traditionelle samfund anses vintermånen også for at være en tid for ceremonier og ritualer, der fokuserer på helbredelse, beskyttelse og overlevelse. Det siges, at energien i denne fase er særligt kraftfuld til at arbejde med beskyttelse og forbindelse med vores forfædre og åndelige guider.

Vintermånen anses også for at være en tid med potentiale for at slippe af med gamle vaner og begrænsende tanker og forberede sig på fornyelse og genfødsel, der kommer med forårets komme. Det kan også være en tid for at sætte intentioner for det kommende år og arbejde med energierne af manifestation og forvandling.

Alt i alt kan vintermånen repræsentere en tid med indre refleksion, helbredelse, beskyttelse og forberedelse til genfødsel og fornyelse, der kommer med forårets ankomst.

Hvad betyder forårs månen?

“Forårsmånen” er en betegnelse, der ofte bruges til at beskrive den første fulde måne i forårssæsonen, normalt i marts eller april afhængigt af den specifikke kalender og geografiske placering. Denne måne kaldes også for “Æggemånen” eller “Lyserøde Måne” i nogle traditioner.

I nogle kulturer og spirituelle traditioner har forårsmånen en særlig betydning og symbolik. Da den opstår i en tid med fornyelse, ny begyndelse og genfødsel, anses forårsmånen ofte for at repræsentere en tid med potentiale for forandring, vækst og fornyet energi.

I nogle traditionelle samfund anses forårsmånen også for at være en tid for ceremonier og ritualer, der fokuserer på fornyelse, genfødsel og manifestation af intentioner for det kommende år. Det siges, at energien i denne fase er særligt kraftfuld til at arbejde med manifestation og vækst, og at man kan sætte intentioner for det kommende år og arbejde med energierne af forvandling og ny begyndelse.

Forårsmånen anses også for at være en tid med potentiale for at slippe af med det gamle og forberede sig på fornyelse og genfødsel. Det kan være en tid for at rense sig selv og sit miljø, og arbejde med energierne af fornyelse og genoplivning af ens passioner og drømme.

Alt i alt kan forårsmånen repræsentere en tid med fornyelse, ny begyndelse og potentiale for vækst og manifestation af intentioner for det kommende år. Det kan være en tid for at slippe af med det gamle og forberede sig på en ny cyklus af liv og energi.

Hvad betyder sommer månen?

“Sommermånen” er en betegnelse, der ofte bruges til at beskrive den fulde måne, der opstår i løbet af sommermånederne (normalt mellem juni og september, afhængigt af den specifikke kalender og geografiske placering). Denne måne kaldes også ofte for “Høstmånen” eller “Blodmånen” i nogle traditioner.

I nogle kulturer og spirituelle traditioner har sommermånen en særlig betydning og symbolik. Da sommeren er en tid med rigdom, varme og aktivitet, anses sommermånen ofte for at repræsentere en tid med overflod, frugtbarhed og lykke.

I nogle traditionelle samfund anses sommermånen også for at være en tid for ceremonier og ritualer, der fokuserer på høst og taknemmelighed. Det siges, at energien i denne fase er særligt kraftfuld til at arbejde med manifestation og taknemmelighed for de gaver, vi modtager fra naturen og vores omgivelser.

Sommermånen anses også for at være en tid med potentiale for at udtrykke vores kreativitet og passioner og forbinde med vores indre børn. Det kan være en tid for at nyde og fejre livet, og forbinde med vores nærmeste og kære.

Alt i alt kan sommermånen repræsentere en tid med overflod, frugtbarhed og taknemmelighed for de gaver, vi modtager fra livet. Det kan være en tid for at nyde og fejre livet, forbinde med vores nærmeste og kære, og udtrykke vores kreativitet og passioner.

Hvad betyder efterårs månen?

“Efterårsmånen” er en betegnelse, der ofte bruges til at beskrive den fulde måne, der opstår i løbet af efteråret (normalt mellem september og december, afhængigt af den specifikke kalender og geografiske placering). Denne måne kaldes også ofte for “Høstmånen” eller “Jagt-månen” i nogle traditioner.

I nogle kulturer og spirituelle traditioner har efterårsmånen en særlig betydning og symbolik. Da efteråret er en tid med overgang, forandring og transformation, anses efterårsmånen ofte for at repræsentere en tid med frigørelse, lossladelse og manifestation.

I nogle traditionelle samfund anses efterårsmånen også for at være en tid for ceremonier og ritualer, der fokuserer på transformation og manifestation af vores drømme og mål. Det siges, at energien i denne fase er særligt kraftfuld til at arbejde med manifestation og transformation, og at man kan sætte intentioner for det kommende år og arbejde med energierne af frigørelse og lossladelse.

Efterårsmånen anses også for at være en tid med potentiale for at forbinde med vores sjæl og vores dybeste ønsker. Det kan være en tid for at reflektere over vores liv og vores relationer, og forberede os på den kommende vinter, hvor vi kan dvæle i vores indre verden og forberede os på en ny cyklus af liv og energi.

Alt i alt kan efterårsmånen repræsentere en tid med transformation, manifestation og frigørelse af det gamle, så man kan forberede sig på det nye. Det kan være en tid for at sætte intentioner og arbejde med energierne af lossladelse og forvandling, og forbinde med vores sjæl og vores dybeste ønsker.

Kærligst fraAnabella

Følg med på min Spirituelle Blog om min Podcast: Det Spirituelle Kompas

Vær i din egen power Anabella og Britta

#173 Vær i din egen power – du er nok! med Britta Baumann

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt udsagnet: Vær i din egen power – du er nok! Måske har du hørt den før, den der med at du allerede har alt hvad du behøver, at du ikke behøver at knokle, at du ikke skal tage dig af hvad andre siger og måske tænker. Anabella har inviteret Britta Baumann til en samtale om at være spirituel, at være i det spirituelle miljø, at være et “powerhus” og at være nok i sig selv. Britta tager os med ind i sin verden, hvor vi får et glimt ind i en introvert tilværelse med børn og virksomhed og vi kan (hvis vi vil) blive klogere på, hvordan livet også kan folde sig ud.

Læs mere »
Magien ved vand og dets mulige bevidsthed

#172 Magien ved vand og dets mulige bevidsthed med Nikolaj Sorgenfrei Blom

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Magien ved vand og dets mulige bevidsthed. Anabella har inviteret Nikolaj Sorgenfrei Blom, der er DNA forsker og phd i bioteknologi, ind til en samtale om vandet og alt hvad det er. Samtalen kommer rundt omkring mange forskellige interessante emner og Nikolaj deler ud af sine mange erfaringer og fortællinger på sin rejse som forsker.

Læs mere »
Om at gå den spirituelle vej

#171 Om at gå den spirituelle vej

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på temaet om at gå den spirituelle vej. Anabella har inviteret Susanne Wexø ind til en samtale om det spirituelle liv, om alle de mange muligheder livet byder, når vi åbner os selv, vores mindset og energi. Susanne giver sit perspektiv på hvordan hendes liv udfoldede sig, fra Pædagog, til Coach til spirituel livsstilsændrende underviser. Få inspiration og mærk hvordan livet kan udfolde sig, når vi tør gå den spirituelle vej.

Læs mere »
Spirituelle Tanker for Juni 2024

#170 Spirituelle Tanker for Juni 2024

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Spirituelle Tanker for Juni 2024. Hør om månedens energi ud fra Numerologi og Astrologi. I denne episode kommer du til at høre om energien for måneden præsenteret via mange forskellige spirituelle indsigter og værktøjer. Hør om Månedens olie blanding: Energibalance, om hvordan du laver et Spirituelt Alter i Juni og et spirituelt ritual dertil. Jeg giver dig også månedens Bøn samt de 5 spirituelle affirmationer. Derudover kan du høre om Sommer Solhvervet.

Læs mere »
Selv healing

Selv Healing

Selv healing handler om mere end vores fysiske sundhed. Det er en invitation til at kigge dybere ind i vores følelsesmæssige og mentale mønstre. At grave dybt og finde de rødder, der holder os fast i smertefulde følelser eller begrænsende overbevisninger.
Selv healing er en smuk og transformerende rejse tilbage til dit sande jeg, en sti fyldt med lys, kærlighed og uendelige muligheder for vækst. Det er en invitation til at genopdage din indre styrke og visdom, at lytte dybt til hjertets hvisken og sjælens længsler. Gennem selv healing opfordres du til at omfavne alle aspekter af dit væsen – krop, sind og ånd – og møde dem med medfølelse, forståelse og ubetinget kærlighed.

På denne rejse vil du udforske forskellige værktøjer og praksisser, der kan indgå i din daglige rutine og støtte dig i at genoprette balance og harmoni – fra meditation og mindfulness til naturens healende kraft. Hver øjeblik af selvrefleksion, hver bevidst åndedræt, hver bevægelse i retning af selvomsorg er et skridt på vejen mod en dybere forbindelse med din essens og mod en mere autentisk og opfyldt tilværelse.

Læs mere »
Quantum Healing

#169 Quantum Healing & Shamanisme med Betina Strange

Det Spirituelle Kompas stiller skarpt på Quantum Healing og Shamanisme. Anabella har inviteret Betina Strange ind til en samtale om Quantum Healing og hvordan man praktiserer det i sine healinger. Betina leder til dagligt Shamanskolen og samtale knytter spor ind i det livssyn.

Læs mere »